Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Biologické a sociální faktory vývoje člověka

Biologické a sociální faktory vývoje člověka

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Výchova a vývoj člověka
Vnější a vnitřní činitelé. Vývoj názorů na výchovu - stanovisko zdůrazňující význam výchovy ve vývoji čl. = výchovný optimismus, přeceňování možností výchovy, podceňování možností výchovy = výchovný pesimismus + pedologie. Teorie determinace dušev. vývoje - vývojový proces určen především vnějšími faktory - fyzikálním a hlavně soc. prostředím, základ ve vnitřních faktorech (vrozených dispozicích), rovnocenný význam vrozených vloh i prostředí a hledá mechanismy jejich interakce ve vývoji jedince. Teorie empiristické (exogenitické), nativistické (endogenistické tj. optimistický racionalismus, nativistické teorie iracionalistické), teorie interakční = syntetické. Humanistický vývoj psychiky. Současné názory na úlohu výchovy, antipedagogika, černá pedagogika, pojem výchova v širokém významu, vých. v užším slova smyslu, výchovný proces (bezděčné učení, záměrné učení).

Činitelé psychického vývoje
Dědičnost, faktory vnějšího prostředí, biolog. faktory v interakci se sociálními (zralost dítěte, nemoci (krátkodobé, dlouhodobé), smyslové vady, vady řeči, nedostatky v motorice, LMD, SPU, temperament. Formativní vlivy na osobnost - biolog. podmíněnost, přírodní vlivy (trvalejší, měnlivé, dědičnost, vrozené dispozice).

Názory na biologickou a sociální determinaci lidské psychiky
Galton, C. Helvetius, Freud, M. Skodaková, Langmeier, Matějček. Činitele psychického vývoje - ontogeneze psychiky, zrání, učení, socializace, biologičtí činitelé (nervová soustava; hormonální soustava; tělesný růst organismu; vlohy)

"- jaké místo zaujímá mezi těmito činiteli výchova?
- člověk je vychovatelný a vzdělavatelný
- změny človeka jsou podmíněny činiteli vnějšími (exogenními) a vnitřními (endogenními)
- vnějším č. je prostředí, v němž dítě vyrůstá - rodinné, skup. kamarádů, škola, přírodní okolí = v nejširším smyslu celý život společnosti (společenský č.), patří sem také výchova
- působení těchto činitelů na čl., jeho formování, je jednak živelné (působení prostředí), jednak záměrné (působení výchovy)
- vnitřními č. - biologické předpoklady čl., mimo jiné i dědičnost
(pedagogika nestuduje vlivy prostředí ani vlivy biologických činitelů na osobnost čl., ale využívá poznatků soiologie, biologie člověka a dalších o tom, jak podmiňují působení výchovy)
- biolog., psychické, sociál. změny čl., které se uskutečňují pod vlivem uvedených vnějších i vnitřních činitelů se označují pojmem vývoj

Vývoj názorů
- v historii pedagogiky byla formulována tři stanoviska charakterizující úlohu výchovy a ostatních činitelů ve vývoji člověka:
1) stanovisko zdůrazňující význam výchovy ve vývoji čl. = výchovný optimismus
2) přeceňování možností výchovy
3) podceňování možností výchovy = výchovný pesimismus + pedologie

ad.1)
- představitelem J.A. Komenský
- původ čl. vysvětluje v souladu se středověkou teologií
- podle něj má čl. předpoklady k tomu, aby mohl být vychováván, je však třeba těchto předpokladů využít
- ti, co se lidmi narodili, musí být vychováváni k tomu, aby se lidmi stali
- podobný názor vztahu vrozených vloh a výchovy zastává A. Diesterweg = vlohy čl. jsou vrozené, jen tam, kde jsou vlohy, je možnost vývoje. Každý vývoj závisí na obou podmínkách - vlohách a podnětu. Bez podnětu není žádný vývoj
- Diesterweg zdůrazňuje význam aktivity vychovávaného čl."

Poznámka

Připrava na SZZ z pedagogicko-psychologikého základu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4295
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse