Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bohumínský městský servis a.s. - profil firmy

Bohumínský městský servis a.s. - profil firmy

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce představuje firmu Bohumínský městský servis, a.s. Zabývá se její organizační strukturou a charakteristikou. Popisuje transformace a změny výše základního jmění, vývoj tržeb, ekonomiku a finanční situaci. Formou tabulek a grafů uvádí výkaz zisků a ztrát, cash flow, rozvahu, základní finanční ukazatele, i vývoj ukazatelů plánu práce z let 1993-1997.

Obsah

1.
Úvod, představení a organizační struktura firmy BM servis
2.
Charakteristika firmy BM servis
3.
Transformace a změna výše základního jmění
4.
Vývoj tržeb z prodeje zboží a služeb
5.
Ekonomika a finanční situace
5.1.
Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) firmy BM servis
5.2.
Cash flow – finanční tok a majetek BM servis
5.3.
Účetní rozvaha (aktiva, pasiva a názorné grafy)
5.4.
Základní finanční ukazatelé (výsledky finanční analýzy)
6.
Vývoj ukazatelů plánu práce v letech ´93-´97
7.
Závěrečné zhodnocení

Úryvek

"Vývoj tržeb z prodeje zboží a služeb
Vývoj tržeb za zboží a služby má stoupající tendenci. Po mírném poklesu v roce 1995 dochází k výraznému nárůstu, a to jak u tržeb za vlastní výkony, tak i u tržeb za zboží. Tržby za prodej zboží v prodejně BM servis, a.s. činily v roce 1998 více než 2 mil. Kč. Je však nutno poznamenat, že tento prodej zboží v prodejně BM servisu, a.s. tvoří zatím jen nepatrný podíl na tržbách této akciové společnosti. Jak vidno, prioritou i nadále zůstává „produkce“ služeb, uvedených v charakteristice společnosti.
Jak můžeme vidět v tabulce výkazu o cash flow BM servisu, a.s., zvýšené množství tržeb mělo také nezanedbatelný vliv právě na kladný peněžní tok této firmy.
Zde se také potvrzují teorie z učebnic teorie podnikové ekonomie, tedy že tržby z vlastní produkce služeb a prodeje vlastních výrobků jsou hnacím motorem a stabilizátorem ekonomické situace podniku a především nejpodstatnější položkou výnosů podniku.

Úkolem finančního řízení, a to i BM servisu, a.s., je zajistit, aby majetek firmy rostl. Hlavním a trvalým zdrojem financování je zisk. To však nestačí, podnik musí mít dostatek fondů k tomu, aby mohl v potřebnou dobu zaplatit faktury za suroviny a energii, vyplácet mzdy atd. K uskutečnění těchto výdajů musí mít podnik příjmy. Hlavním příjmem jsou tržby při prodeji za hotové, inkaso pohledávek, bankovní úvěry a hotovostní vklady majitele. Příjmy a výdaje závislé na časovém rozdělení představují trvalý peněžní tok – cash flow.

Ve výše vyobrazené tabulce je znázorněn peněžní tok BMs. V této tabulce vidíme vývoj sumy cash flow během účetního období (tj. jednoho roku) pomocí zápisu veškerých finančních částek, jež buď rezervní fondy tvoří (kladné částky) nebo z nich ubírají (záporné částky). Z tabulky jasně vidíme, že výsledná suma cash flow byla kladná, přičemž finanční majetek BMs se za účetní období ZVÝŠIL z původních 1894 na konečných 2819 tis. Kč. Důvod tohoto trendu můžeme vidět v úspěšném vymáhaní pohledávek od svých odběratelů. "

Poznámka

Čistí text dosahuje cca 4 stran. Práce obsahuje tabulky, grafy a grafiku.
Práce do předmětu Marketing - Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Katedra marketingu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera315
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse