Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Bohumír Dejmek: Mluva nejstarší generace Hradce Králové se zaměřením na diferenční jevy hláskové a morfologické

Bohumír Dejmek: Mluva nejstarší generace Hradce Králové se zaměřením na diferenční jevy hláskové a morfologické

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá knihou Bohumíra Dejmka - Mluva nejstarší generace Hradce Králové se zaměření na diferenční jevy hláskové a morfologické. Popisuje výskyt a frekvenci diferenčních hláskových jevů, věnuje se některým činitelům způsobujícím diferenciaci mluvy. Zmiňuje ukázky ze souvislých projevů příslušníků staré generace Hradce Králové.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní informace o městě Hradec Králové a o jazykovém materiálu
3.
Výskyt a frekvence diferenčních hláskových jevů v mluvě staré generace Hradce Králové
4.
Některé činitele způsobující diferenciaci mluvy příslušníků staré hradecké generace
5.
Ukázky ze souvislých projevů příslušníků staré generace Hradce Králové

Úryvek

"Cíl a zaměření práce

Tato práce je první částí plánované monografie o mluvě obyvatelstva Hradce Králové. Přístup k městské mluvě Hradce Králové začíná pohledem na mluvu hradecké generace nejstarší, protože v ní se odráží i mluva střední a nejmladší generace.

Existence diferenčních jevů je determinována polohou měst Hradec Králové. Město leží uvnitř jazykové oblasti, kterou tradičně nazýváme severovýchodočeskou. Tvoří hranici se středočeskou nářeční podskupinou, tj neslabičné u (zauřít), -oj v 3., 6. sg. m. živ. (tátoj) a –ej v 7. sg. f. (ulicej). Kromě těchto tří jevů se autor zaměřil na skupiny (n)n, (ň)ň // dn, dň (je(n)nou // jednou) a na odchylky v kvantitě, z morfologie pak na 4. pl. m. živ. (kluci // kluki), 3. pl. rodinných jmen (Panenkom), na frekvenci zájmenných tvarů mňe // mi v 3. p. zájmena „já“ v nedůrazném postavení a tí (dobrí) // tej (dobrej) // té (dobré) v 2., 3., 6. sg. f., na interference slovesných tvarů v 3. pl. ind. préz. Sloves 4. a 5. tř. (nosej, ďelaj // noseji / nosí, ďelaji), v part. pas. neuter (zametíno // zameteno) a v 2. sg. slovesa „být“ (seš, -s // jsi).
Do souboru přibíráme i nejvýznamnější hláskové změny obecně české, a to í (//é), mlíko, ej (//í), tejden, vo (//o), vokno.

Charakteristika městské mluvy

Městskou mluvu chápeme jako interdialekt, resp. jako soubor interdialektů uvnitř běžně mluveného jazyka. Je to mluva obyvatel velkých měst v běžně mluvených projevech, v projevech stylu běžně dorozumívajícího.
Z hlediska komunikativní situace můžeme městskou mluvu charakterizovat jako mluvu uplatňovanou v každodenním běžném styku, s výraznými rysy mluvenosti, tj. s rysem spontánnosti, situativnosti, neveřejnosti, neoficiálnosti, event. dialogičnosti.
Slohové vymezení výzkumu
Stylové zařazení projevů se během hovoru měnilo, záleželo to na mnoha okolnostech (téma rozhovoru, formulace otázky). U některých informátorů projev nepředstavoval základní rovinu dorozumívacího stylu, ale blížil se jí.

Základní informace o městě Hradec Králové a o jazykovém materiálu
Z dějin města Hradec Králové

Hradec Králové vznikl ve 13. století na místě starobylého hradiště mezi řekami Labe a Orlice. Roku 1225 byl povýšen na město za vlády Přemysla Otakara I. Josef II. rozhodl, že se město stane vojenskou pevností. Stavba hradecké pevnosti dala vzniknout novým obcím (1766 Nový Hradec a Kukleny) nebo vedla k rozšíření již existujících (Pouchov). Hradby byly zbořeny až na konci 19. století. S počátkem 20. století nastupuje ve městě dělnické hnutí. Po 2. světové válce, v letech 1945-48 stojí v čele města představitelé Komunistické strany Československa.

Základní demografické údaje

Nejstarší údaj o počtu obyvatel pochází z roku 1390, kdy v Hradci žilo asi 5000 obyvatel. V dalších obdobích počet kolísal mezi 5-10 tisíci. Od 30. let 19. století existují podrobnější zprávy"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14551
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse