Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Bohuslav Havránek a Josef Hrabák: Výbor z České literatury od počátku až po dobu Husovu - výpisky z knihy

Bohuslav Havránek a Josef Hrabák: Výbor z České literatury od počátku až po dobu Husovu - výpisky z knihy

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky seznamují s nejstaršími literárními památkami na našem území. Souvislým textem informují o staroslověnském písemnictví. Popisují Proglas a Život svatého Václava. Zabývají se prvními samostatnými literárními skladbami. Kromě jejich charakteristiky je vždy uveden úryvek z textu. Pojednávají o Dalimilově kronice. Vypisují dramata a satirická díla, která jsou opět doložena ukázkami.

Obsah

1.
Písemnictví staroslověnské
1.1.
ProglasЪ) – Veršovaná předmluva k evangeliu
1.2.
Život svatého Václava
2.
První samostatné literární skladby České
2.1.
Hospodine, pomiluj ny
2.2.
Píseň Svatý Václave
3.
Dalimilova kronika
4.
Drama
4.1.
Hra tří Marií
5.
Satiry
5.1.
Desatero kázanie božie
5.2.
Podkoní a žák
5.3.
Svár vody s vínem

Úryvek

"Počátky staroslověnského písemnictví na našem území souvisí s kulturní činností Konstantina a Metoděje roku 863 příchodem na Velkou Moravu. Staroslověnské písemnictví se udržovalo i po pádu Velké Moravy a v prvním desetiletí 10. stol. existovalo i v přemyslovských Čechách vedle písemnictví latinského. Až na konci 11. stol. kdy dochází k potlačení slovanské bohoslužby i v Sázavském klášteře - jako středisko staroslověnské vzdělanosti – Staroslověnština mizí a byly dokonce soustavně ničeny slovanské knihy, proto se dochovalo jen málo slovanských rukopisů.

(ProglasЪ) – Veršovaná předmluva k evangeliu
Tato nejstarší dochovaná slovanská báseň je pozorohudné jak po stránce formální (dvanáctislabičný verš s pravidelným mezislovním předělem po 5. slabice), tak po stránce obsahové. Je to patetický chvalozpěv na slovanský překlad Písma jakožto základ knižní osvěty. Báseň pochází nejspíše od Konstantina-Cyrila, který sám pořídil první překlady bohoslužebných knih do slovanštiny. Předmluva naznačuje, že Konstantin sám chápal svou překladatelskou činnost jako prostředek k šíření vzdělanosti podle zásady rovnoprávnosti jazyků.

Z období literatury přemyslovského jsou nejvýznamnější skladby o českých světcích.
Život svatého Václava
První staroslověnská legenda o sv. Václavu vznikla v Čechách, patrně brzy po Václavově smrti (pravděpodobně r. 929). Zachovala se v ruských a hlaholskocharvátských rukopisech. O životě a umučení sv. Václava se zde vypravuje prostým ale slovesně vytříbeným způsobem. Společně s Kyjevskými listy (9. století) nejstarším kodexem v Čechách, jde o staroslověnský překlad z mešních knih.

První samostatné literární skladby České
První literární skladby v českém jazyce jsou duchovní písně. Vznikly z potřeby dát možnost samostatného náboženského projevu i věřícím nemajícím jazykové a hudební vzdělání. Jsou to skladby určené lidu. Hospodine, pomiluj ny je nejstarší známou českou duchovní písní, jejíž prostý recitativní nápěv je odvozen z Kyrie eleison (Pane, smiluj se); zpívaného v litanii. Vznikla zřejmě na přelomu 10. a 11. století. Jedná se o chorál jednoduché formy s 8 verši, bez rýmu a strofického členění. Prapůvod skladby lze vidět ještě v odkazu cyrilometodějského působení a její definitivní verze vznikla v době, kdy staroslověnština zápasila s latinou a přijímala do sebe české prvky. Autorství písně bylo připisováno přímo svatému Vojtěchu. Je poprvé doložena roku 1055, kdy byla zpívána při volbě knížete knížete Spytihněva II. Nejstarší dochovaný zápis pochází z kroniky břevnovského mnicha Jana z Holešova z roku 1397. Byla zpívána i mimo kostel, zejména při slavnostních příležitostech, i jako píseň válečná. Karel IV. ji zařadil do korunovačního řádu. Mistr Jan Hus ji dával zpívat v Betlémské kapli. Společně se Svatováclavským chorálem patřila k prvním českým národním hymnám. Píseň se zpívá dodnes, většinou po bohoslužbách ve znění, které je jen málo změněnou verzí původního textu. "

Poznámka

Práce obsahuje grafiku.
V práci jsou opominuty následující zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospodine_pomiluj_ny; http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalimilova_kronika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18494
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse