Botanika - vypracované otázky

Kategorie: Biologie, Zemědělství

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahem práce jsou vypracované otázky ke zkoušce z botaniky, včetně podotázek. Některé otázky jsou doplněny názornou grafikou.

Obsah

1.
Charakterizujte čeleď Caryophyllaceae (silenkovité, hvozdíkovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
1.1.
Charakterizujte čeleď Boraginaceae (brutnákovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
1.2.
Jaký je rozdíl mezi semenem a plodem? Nakreslete a popište průřez semenem.
1.3.
Uveďte hlavní rozlišovací znaky mezi rostlinami jednoděložnými a dvouděložnými.
2.
Charakterizujte kapraďorosty (Pteridophyta) (zahrnují kapradiny (Polypodiophyta), přesličky (Equisetophyta) a plavuně(Lycopodiophyta)) a vyjmenujte alespoň 2 zástupce (druhy) z každého oddělení.
2.1.
Charakterizujte čeleď Lamiaceae ( hluchavkovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
2.2.
Charakterizujte čeleď Primulaceae (prvosenkovité)a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
2.3.
Uveďte základní rozdíl mezi měchýřkem a luskem?
3.
Charakterizujte lišejníky (Lichenes), zejména uveďte způsoby jejich rozmnožování.
3.1.
Charakterizujte čeledi Oenotheraceae (pupalkovité) a Geraniaceae (kakostovité) a uveďte minimálně 3 zástupce z každé čeledi.
3.2.
Charakterizujte čeleď Rubiaceae (mořenovité) a uveďte minimálně 4 zástupce této čeledi.
3.3.
K čemu slouží pestík? Nakreslete a popište jeho části.
4.
Charakterizujte čeleď Caryophyllaceae (silenkovité, hvozdíkovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
4.1.
Charakterizujte čeleď Brassicaceae (brukvovité, křížaté) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
4.2.
Charakterizujte kapradiny (Polypodiophyta) (zejména popište rodozměnu) a uveďte minimálně 5 zástupců. Co je to ostěra?
4.3.
Nakreslete příčný průřez kořenem krytosemenných rostlin a popište jej.
5.
Charakterizujte čeleď Juncaceae (sítinovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
5.1.
Uveďte základní rozdíly mezi krytosemennými a nahosemennými rostlinami.
5.2.
Charakterizujte čeleď Rosaceae (růžovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
5.3.
Nakreslete podélný řez kořenem, vyznačte jednotlivé kořenové zóny a uveďte k čemu slouží.
6.
Charakterizujte čeleď Ranunculaceae (pryskyřníkovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
6.1.
Charakterizujte čeledi Ericaceae (vřesovcovité) a Vacciniaceae (borůvkovité) a uveďte minimálně 3 zástupce z každé čeledi.
6.2.
Charakterizujte čeleď Rubiaceae (mořenovité) a uveďte minimálně 4 zástupce této čeledi.
6.3.
Nakreslete a popište dřevní část cévního svazku (xylém)?
7.
Uveďte základní systematické členění říše rostlinné a popište rozdíly ve stavbě „těla“ mezi jednotlivými skupinami.
7.1.
Charakterizujte čeleď Campanulaceae (zvonkovité) a uveďte minimálně 3 zástupce této čeledi.
7.2.
Charakterizujte čeleď Primulaceae (prvosenkovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
7.3.
Uveďte a nakreslete typy cévních svazků.
8.
Co je rodozměna a jak se charakterem rodozměny liší jednotlivé skupiny vyšších rostlin?
8.1.
Charakterizujte čeleď Oenotheraceae (pupalkovité)a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
8.2.
Charakterizujte čeleď Liliaceae (liliovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
8.3.
K čemu slouží a čím se liší tracheje, tracheidy a sítkové elementy?
9.
Charakterizujte kapraďorosty (Pteridophyta) (zahrnují plavuně (Lycopodiophyta), přesličky (Equisetophyta) a kapradiny (Polypodiophyta)) a vyjmenujte alespoň 2 zástupce (druhy) z každého oddělení.
9.1.
Charakterizujte čeleď Asteraceae (hvězdnicovité, složnokvěté) (zejména uveďte typ květenství a jeho stavbu– jednoduchý nákres) a vyjmenujte minimálně 5 zástupců této čeledi.
9.2.
Uveďte klíčové charakteristiky čeledí Polygonaceae (Rdesnovité) a Chenopodiaceae (merlíkovité) a vyjmenujte minimálně 3 zástupce z každé čeledi
9.3.
Jaký je rozdíl mezi souplodím a plodenstvím?
10.
Rašeliníky (Sphagnales) - uveďte všeobecnou charakteristiku, postavení v taxonomickém systému a minimálně 3 zástupce.
10.1.
Charakterizujte čeleď Cyperaceae (šáchorovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
10.2.
Charakterizujte čeledi Ericaceae (vřesovcovité) a Vacciniaceae (borůvkovité) a uveďte minimálně 3 zástupce z každé čeledi.
10.3.
Nakreslete a popište průřez listem krytosemenné rostliny.
11.
Charakterizujte čeleď Rosaceae (růžovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
11.1.
Charakterizujte čeledi Fumariaceae (zemědýmovité) a Papaveraceae (mákovité) a uveďte minimálně 2 zástupce z každé čeledi.
11.2.
Charakterizujte čeleď Scrophulariaceae (krtičníkovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
11.3.
Jaká rozeznáváme mechanická a krycí pletiva?
12.
Popište rozmnožování výtrusných rostlin (zejména hub, lišejníků, mechorostů a kapraďorostů).
12.1.
Uveďte nejdůležitější stromové lišejníky.
12.2.
Charakterizujte čeleď Crassulaceae (tlusticovité) a Hypericaceae (třezalkovité) uveďte minimálně 3 zástupce z každé čeledi.
12.3.
Co je plod a co semeno?
13.
Charakterizujte čeledi Gentianaceae (hořcovité), Apocynaceae (toješťovité) a Dipsacaceae (štětkovité) a uveďte minimálně 1 zástupce z každé čeledi.
13.1.
Charakterizujte lišejníky (Lichenes), zejména uveďte způsoby jejich rozmnožování.
13.2.
Uveďte klíčové charakteristiky čeledí Polygonaceae (rdesnovité) a Chenopodiaceae (merlíkovité) a vyjmenujte minimálně 3 zástupce z každé z nich.
13.3.
Vyjmenujte sekundární dělivá pletiva a charakterizujte k čemu slouží.
14.
Charakterizujte čeleď Campanulaceae (zvonkovité) a uveďte minimálně 3 zástupce této čeledi.
14.1.
Charakterizujte čeleď Fabaceae (bobovité, vikvovité, motýlokvěté) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
14.2.
Charakterizujte čeledi Ericaceae (vřesovcovité) a Vacciniaceae (borůvkovité) a uveďte minimálně 3 zástupce z každé čeledi.
14.3.
Jaké metamorfózy stonku znáte (uveďte minimálně 3)?
15.
Uveďte základní taxonomické členění říše Fungi (houby). Stručně popište pohlavní rozmnožování u třídy Basidiomycetes ( stopkovýtrusné).
15.1.
Charakterizujte čeleď Brassicaceae (brukvovité, křížaté) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
15.2.
Charakterizujte čeleď Gentianaceae (hořcovité) a Menyanthaceae (vachtovité) a uveďte minimálně 3 zástupce těchto čeledí.
15.3.
Rozdělte dělivá pletiva podle místa jejich vzniku.
16.
Charakterizujte lišejníky (Lichenes), zejména uveďte způsoby jejich rozmnožování.
16.1.
Charakterizujte čeleď Ranunculaceae (pryskyřníkovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
16.2.
Charakterizujte rod Carex (ostřice) a uveďte minimálně 5 zástupců tohoto rodu.
16.3.
Charakterizujte jednoduchá pletiva (parenchym, kolenchym a sklerenchym). Jakou mají funkci?
17.
Charakterizujte čeleď Apiaceae (miříkovité, mrkvovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
17.1.
Charakterizujte čeleď Poaceae (lipnicovité)a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
17.2.
Charakterizujte mechorosty (Bryophyta) (zejména popište jejich rodozměnu) a uveďte minimálně 5 zástupců.
17.3.
Vysvětlete pojmy sympodiální a monopodiální větvení stonku.
18.
Charakterizujte čeleď Lamiaceae (hluchavkovité)a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
18.1.
Charakterizujte čeleď Ranunculaceae (pryskyřníkovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
18.2.
K čemu slouží tyčinka v květu. Nakreslete a popište její části.
19.
Charakterizujte čeledi Rubiaceae (mořenovité) a Aristolochiaceae (podražcovité) a uveďte minimálně 3 zástupce čeledi Rubiaceae (mořenovité) a 1 zástupce čeledi Aristolochiaceae (podražcovité).
19.1.
Charakterizujte plavuně (Lycopodiophyta) (zejména popište rodozměnu) a uveďte minimálně 3 zástupce. Co je strobilus?
19.2.
Charakterizujte čeledi Urticaceae (kopřivovité) a Cannabaceae (konopovité) a uveďte minimálně 3 zástupce
19.3.
Popište a nakreslete květ krytosemenných rostlin.
20.
Charakterizujte čeleď Poaceae (lipnicovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi. Co je to obilka?
20.1.
Charakterizujte čeleď Lamiaceae (hluchavkovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
20.2.
Charakterizujte lišejníky, vyjmenujte minimálně 5 zástupců zemních typů lišejníků.
20.3.
Jaký je rozdíl mezi trichomem a emergencí?
21.
Charakterizujte čeledi Lemnaceae (okřehkovité), Typhaceae (orobincovité) a Plantaginaceae (jitrocelovité) a uveďte minimálně 2 zástupce z každé čeledi.
21.1.
Charakterizujte čeleď Vacciniaceae (borůvkovité) a Ericaceae (vřesovcovité) a uveďte minimálně 3 zástupce z každé čeledi.
21.2.
Charakterizujte mechorosty (Bryophyta) (zejména popište jejich rodozměnu) a uveďte minimálně 5 zástupců.
21.3.
Vyjmenujte a nakreslete typy hroznovitých a vrcholičnatých květenství.
22.
Charakterizujte čeleď Campanulaceae (zvonkovité) a uveďte minimálně 3 zástupce této čeledi.
22.1.
Charakterizujte oddělení kapradiny (Polypodiophyta) (hl. popište rodozměnu) a uveďte minimálně 5 zástupců. Co je to ostěra?
22.2.
Charakterizujte přesličky a uveďte minimálně 3 zástupce. Co je jarní a letní lodyha a k čemu slouží?
22.3.
Co je složený list, z jakých částí se skládá a jaké máme základní typy?
Složené listy mají čepel rozdělenou na samostatné části – lístky
23.
Charakterizujte čeleď Ranunculaceae (pryskyřníkovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
23.1.
Charakterizujte čeleď Juncaceae (sítinovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
23.2.
Charakterizujte čeleď Scrophulariaceae (krtičníkovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
23.3.
Co jsou rostliny jednodomé a dvoudomé? Uveďte příklady.
24.
Charakterizujte čeleď Brassicaceae (brukvovité, křížaté) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
24.1.
Charakterizujte kapradiny (Polypodiophyta) (hl. popište rodozměnu) a uveďte minimálně 5 zástupců. Co je to kupka výtrusnic?
24.2.
Charakterizujte čeleď Violaceae (violkovité)a uveďte minimálně 3 zástupce této čeledi.
24.3.
Popište a nakreslete průduch. K čemu slouží?
25.
Charakterizujte přesličky a uveďte minimálně 3 zástupce. Co je jarní a letní lodyha a k čemu slouží?
25.1.
Charakterizujte čeledi Urticaceae (kopřivovité) a Amaranthaceae (laskavcovité) a uveďte minimálně 3 zástupce těchto čeledí.
25.2.
Charakterizujte čeleď Scrophulariaceae (krtičníkovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
25.3.
Nakreslete a popište stavbu klásku u čeledi Poaceae (lipnicovité).

Úryvek

"1) I.
Charakterizujte čeleď Caryophyllaceae (silenkovité, hvozdíkovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
Vytrvalé bylyny s listy většinou podlouhlými vstřícnými; hojně trsnatá rostliny květenství vrcholičnatá obvykle vidlan, oboupohlavní nebo jednopohlavní; plod tobolka nebo nažka.

1) Silenka nadmutá,
2) Ptačinec žabinec
3) Ptačinec velkokvětý
4) Silenka nící
5) Knotovka bílá
6) Hvozdík kartouzek

1) II.
Charakterizujte čeleď Boraginaceae (brutnákovité) a uveďte minimálně 5 zástupců této čeledi.
Byliny; květenství vijan; květy oboupohlavní; srostlé koruny i kalichy; semeník ze dvou plodolistů; plod tvrdky.

1) Plicník lékařský
2) Kostival lékařský
3) Hadinec obecný
4) Pomněnka rolní
5) Pilát lékařský

1) IV.
Jaký je rozdíl mezi semenem a plodem? Nakreslete a popište průřez semenem.
Plod = rozmnožovací orgán krytosemenných rostlin, zajišťující výživu a ochranu semen během zrání, a často i jejich rozšiřování. Plod uzavírá jedo nebo více semen, ty se buď uvolňují (pukavé plody) nebo se šíří v obalu (nepukavé plody)Vzniká přeměnou pestíku (pravé plody), či (nepravé plody = na jejich vzniku se podílejí i jiné části květu.

Semeno = mnohobuněčný útvar, vznikající (na mateřské rostlině) zpravidla po oplození vajíčka, skládá se z osemení živého pletiva a zárodku "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 21 stran. Práce obsahuje grafiku.
Práce obsahuje pravopisné chyby.
Částečně čerpáno z: botanika.unas.cz/dok/cvic_skripta.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16675
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse