Název Goodness Staženo

Ovocnářství - vypracované otázky

Tento text obsahuje odpovědi ke zkoušce z ovocnářství. Seznamuje nejen s hospodářským členěním ovoce a ovocných dřevin, štěpováním a osivem, ale také ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

30x

Zemědělská technika - vypracovaný test

Jedná o vypracované otázky k zápočtovém testu ze zemědělské techniky.Text, většinou se skládající ze schémat, informuje o fungování zemědělských stroj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

22x

Botanika - vypracované otázky

Obsahem práce jsou vypracované otázky ke zkoušce z botaniky, včetně podotázek. Některé otázky jsou doplněny názornou grafikou.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Zemědělství

20x

Chov skotu a ovcí - vypracované otázky ke zkoušce

Tento text v heslech zpracovává 28 okruhů z chovu zvířat ke zkoušce z tohoto předmětu na ČZU. Rozsah jednotlivých otázek je od cca 10 řádků až po strá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

19x

Zemědělská technika - vypracované otázky

Jedná se o vypracované otázky z oblasti zemědělské techniky. Práce seznamuje nejen s technologiemi krmení a chovu zvířat, ale také např. s technikou u... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

13x

Zemědělská technika, živočišná výroba - vypracované otázky

Jedná se o vypracované okruhy ke zkouše ze zemědělské techniky. Text seznamuje se základním rozdělením technologických linek, technologiemi krmení a c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

10x

Chov zvířat - biologické základy - vypracovaný test

Práce formou otázek a stručných odpovědí (pouze ano ne) seznamuje s biologickými základy chovu zvířat. Věnuje se nejen buňce, tkáním, rovině, kostře a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veterinární medicína, Zemědělství

8x