Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bourec morušový

Bourec morušový


Kategorie: Hospodářská politika, Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Práce je zaměřena na život Bource morušového, na jeho hystorii, systémové zařazení, vývoj a chov. Dále popisuje výrobu, složení, druhy a vlastnosti hedvábí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Hysstorie Bource Morušového
3.
Systémové zařazení
4.
Vývoj Bource Morušového
5.
Chov Bource Morušového
5.1.
Chov Bource Morušového v Čechách
5.2.
Technologie chovu
5.3.
Morušovníky - potrava Bource Morušového
6.
Výroba hedvábí
6.1.
Složení hedvábí
6.2.
Ddruhy hedvábí
6.3.
Vlastnosti hedvábí

Úryvek

"2. HISTORIE BOURCE MORUŠOVÉHO
Nejstarší chov bource morušového pochází z Číny ze 3. tisíciletí př. n. l. Číňané první objevili, jak lze odvinout hedvábné vlákno z kokonu a jak je zpracovávat. Cena hedvábí měla hodnotu zlata, proto se z něj vyráběly šaty císařů a bylo používáno k posvátným účelům. Hedvábnictví, tedy chov byl přísným tajemstvím země a za jeho vyzrazení hrozil trest smrti. O mnoho později bylo objeveno tajemství i v dalších zemích: v Koreji, v Japonsku a později i jinde v jihovýchodní Asii.
Vývozu hedvábných látek z Dálného východu vděčí za vznik i jedna z nejznámějších obchodních cest starověku - tzv. hedvábná stezka vedoucí od Čínského moře až do Sýrie. Karavana po ní tehdy putovala 243 dní.
Obchodu s hedvábím vévodili Peršané, kteří neustále válčili s císařem Justiniánem, který se chtěl zbavit závislosti na perském zboží. Roku 552 vyslal do Číny dva mnichy, kterým se i přes hrozící trest smrti podařilo dopravit vajíčka a kokony bource morušového v dutých bambusových holích až do Cařihradu. V Čechách se s hedvábím obchodovalo sice už ve 14. století, ale chov bource sem proniká až v první polovině 17. Století. Jeho největší rozkvět v Evropě nastal v době panování císařovny Marie Terezie a hedvábnictví bylo rozšířené kromě Abovsko-Turnianské župy také v župě Nitrianské a Bratislavské. V Uhersku mělo hedvábnictví staré tradice, neboť v Evropě bylo Uhersko třetím největším výrobcem hedvábné suroviny a celkově pátým ve světě."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c1b59e54e7f.zip (500 kB)
Nezabalený formát:
Bourec_morusovy.doc (620 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse