Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Buddhismus - výpisky z přednášek

Buddhismus - výpisky z přednášek

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek, které se zabývají základy buddhismu, jeho posvátnými pravdami, místy a předměty, vývojem této víry a jejími školami. Zmíněny jsou i vědy zkoumající buddhismus a představy, jaké má západní člověk o tomto náboženství.

Obsah

1.
První koncil- Rádžagrha (Supí Vrch)
2.
koncil ve Vaišálí
3.
koncil – okolo 350 př. n. l.
4.
Koncil
5.
Evropské bádání o pálijském kánonu
6.
Stúpy
7.
Hedvábná stezka
7.1
Stanoviště hedvábné stezky
7.2
Dějiny bádání o hedvábné stezce
8.
Tantrický buddhizmus a vádžrajána
9.
Tibetský buddhizmus
9.1
Představy o tibetském buddhizmu na západě
10.
Buddhismus – shrnutí
10.1
Posvátná místa buddhismu
10.2
4 ušlechtilé pravdy
10.3
Ušlechtilá osmidílná stezka
10.4
Klíčové pojmy
10.5
4 buddhistické koncily
10.6
Pratítjasamutpáda/patiččasamuppáda
10.7
Skandha/khandha
10.8
Tantra
10.9
Meditace
10.10
Předchůdci Buddhy
10.11
Nástupce Buddhy
10.12
5 dhjánibuddhů
10.13
10 dobrých vlastností bódhisattvy
10.14
Školy čínského buddhismu
10.15
Školy tibetského buddhismu
10.16
Školy japonského buddhismu

Úryvek

“BUDDHISMUS - SHRNUTÍ
Posvátná místa buddhismu:
Lumbiní - místo Buddhova narození
Bódhgaja - místo jeho osvícení (chrám Mahábódhi)
Sarnáth - místo prvního kázání
Kušinagara - místo Buddhova úmrtí
Tři Koše (Tipitaka):
a) Sutta-pitaka - soubor Buddhových rozprav (31 svazků), rozděleno na pět tříd podle délky rozprav
b) Vinaja-pitaka - pět knih pravidel a nařízení pro bhikkhuy a novice
c) Abhidhamma-pitaka - tzv. vyšší učení, sedm knih systematizujících a klasifikujících učení uvedené v rozpravách

Tathagáta – takhle se Buddha označoval („takto odešlý“ x „takto přišlý“)
sugata – další označení Buddhy („ten, jenž dobře odešel“)

4 ušlechtilé pravdy –
1. o strasti (pochopení)
2. o vzniku strasti (překonání)
3. o zániku strasti (uskutečnění)
4. o cestě vedoucí k zániku strasti (rozvinutí)

Ušlechtilá osmidílná stezka –
sammá ditthi – pravé pochopení
sammá sankappa – pravé rozhodnutí (myšlení)
sammá váčá – pravá řeč (mluva)
sammá kammanta – pravé jednání
sammá ádžíva – pravé živobytí
sammá vájáma – pravé snažení (úsilí)
sammá sati – pravá bdělost (pozornost – sebeovládání)
sammá samádhi – pravé soustředění
arahat – „hoden“ – titul pro buddhistického světce, který dosáhl 4. stupně svatosti
sangha – obec Buddhových žáků – „komunita, společenství“
Zrcadlo Dharmy – nepohnutelná důvěra v Buddhu
nepohnutelná důvěra v Dharmu
nepohnutelná důvěra v sanghu (je hodna úcty, pohostinství, darů, projevů respektů)
Čchan (Zen) – v Číně a Japonsku, mahájanská forma buddhismu
Čína – hl. postava Bódhidharma, indický mnich v klášteře Šaolin  vypracoval meditační praktiky a fyzická cvičení (kung-fu)
Japonsko – znám jako zen  2 hlavní větve: 1. rinzai – luštění hádanek; 2. sótó – klasická meditace v sedě

Klíčové pojmy
bhikkhu (bhikšu) – plně ordinovaný buddhistický mnich
bódhi – „duchovní probuzení“ (Buddha meditoval 49 dní než dosáhl stavu bódhi)
bódhisattva – bytost na cestě k probuzení
dukkha/duhkha – utrpení, strast
nirvána – „vyvanutí“, „ustání“
parinirvána – „úplné vyvanutí“, konečné vysvobození z koloběhu znovuzrozování (samsára)
púdža –
stúpa – buddhistická kultovní stavba, mohyla
suňata – prázdnota
tršná – žízeň, touha, žádostivost
džátaky – jsou rozsáhlá sbírka legend o minulých životech Buddhy, která se nachází mimojiné v pálijském kánonu. Svou poetickou formou jsou tyto legendy, anekdoty a morální paraboly skvělou ukázkou lidové, populární formy buddhismu.
vinaja – souhrn předpisů a zákonů, kterým se řídí život sanghy

4 buddhistické koncily  1. období dešťů po Buddhově smrti (484 př.n.l.); první koncil(sangíti) u Rádžagrhy, svolán Mahákášjapou, vznikly 2 koše buddhistického kánonu: a) vinájappitaka(Koš kázně); b) Sútrapitaka(Koš nauky) – Abdhidharmapitaka není jasná, rozdílnost názorů.
2. koncil (asi 375 př.n.l.); mnichové z Vaišálí porušovali základní pravidla mnišské kázně; obviněni Jašase; došlo po tomto koncilu k roztržení na dva proudy: a) mahájána (Velký vůz); b) hínajána (Malý vůz)
3. koncil (kolem 265 př.n.l.) za vlády Ašóky v Pátaliputře; uznáno schizma buddhistické obce
4. koncil (1. polovina 2.století př.n.l.) v Kašmíru"

Poznámka

Práce je bohužel místy nepřehledná. Psáno v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13990
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse