Název Goodness Staženo

Judaismus

Výpisky na téma judaismus uvádí obecnou charakteristiku tohoto náboženství. Vypisuje biblické praotce. Formou stručných hesel popisuje chrám, synagogu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

238x

Křesťanství v proměnách doby

Tato práce seznamuje s vývojem křesťanství. Popisuje jeho počátky, včetně znaků, kterými s převládající antickou kulturou vyrovnávalo. Popisuje tuto v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

111x

Náboženstvi Mayů, Aztéků a Inků

Práce se zabývá náboženstvím Olméků, Máyů, Aztéků a Inků. U všech je podrobně popsán panteon božstev a hlavní rituály. Zároveň je také vysvětlen jejic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

27x

Buddhismus - výpisky z přednášek

Jedná se o výpisky z přednášek, které se zabývají základy buddhismu, jeho posvátnými pravdami, místy a předměty, vývojem této víry a jejími školami. Z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

15x

Islám - výpisky z přednášek

Jedná se o výpisky z přednášek na téma islám. Text formou stručných odrážek seznamuje s předislámskou Arábií. Informuje o Muhammadovi a Džahiliji, vče... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

15x

Strědověké až novověké křesťanství - výpisky z přednášek religionistiky

Tato práce se zabývá vývojem křesťanství v kontaktu se světovými událostmi, politikou a vnitřním vývojem náboženství a filosofie. Je psána v heslech. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

14x

Dějiny religionistiky - výpisky z přednášek

Tato práce obsahuje výpisky z přednášek religionistiky. Formou souvislého textu informuje o počátcích religionistiky, včetně jejích předchůdců. Zabývá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

14x

Náboženství a politika - výpisky z přednášek

Výpisky z přednášek se zabývají vztahem náboženství a politiky. Formou odrážek informují o legitimizační funkci náboženství a socializaci. Představují... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie, Religionistika/Náboženství

14x

Nová náboženská hnutí - výpisky z přednášek

Jedná se o zpracované výpisky z přednášek věnujících se novým náboženským hnutím, podává přehled nových náboženských hnutí, popisuje jejich vznik, bra... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

13x

Advent

Advent. Adventní věnec. 30. listopad, den sv. Ondřeje. 4 . 12. - Barborka čeká na ženicha. 5. procince - Mikuláš. 13. prosince uklízí Lucie. Tradice b... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Religionistika/Náboženství

11x
1  2  »