Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Business letter

Business letter


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, Praha 10

Charakteristika: Práce obsahuje stručný popis jak psát obchodní dopis napsaný v anglickém jazyce.

Obsah

1.
Obchodní dopis

Úryvek

"Essential parts include letterhead, inside address, references and date, salutation, body of the letter, complimentary and signature.
The letterhead is at the top of the letter sheep. It contains firm´s name, logo, postal address, telephone number, fax number, e-mail address.
The inside address consists of the addressee´s name and postal address.
References and date we can use all numerical forms.
Salutation starts with capital letter. In very formal way we can use Sir or Madam. when we know the person we can use Dear Mr. Baker.
The body of the letter contains the message and is divided into 2 paragraphs. Most letters do not exceed one page."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57a9b5b8ccdc5.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
2._Business_letter.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse