Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > ČEJ_Maturitní otázky 1-25 (včetně stručných rozborů děl)

ČEJ_Maturitní otázky 1-25 (včetně stručných rozborů děl)

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletně vypracovaný seznam otázek k maturitní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA v roce 2008, které si škola volila sama. Veškeré otázky jsou úplné a přehledně seřazené, dle posloupnosti i odstavců včetně stručných rozborů děl.

Obsah

1) Obraz historie v beletrii
2) Romantismus v evropské a naší literatuře
3) České národní obrození, jeho vývoj a představitelé
4) Vývoj literatury v době pobělohorské, J.A.Komenský
5) Renesance a Humanismus
6) Literatura období rozvinutého feudalismu a doby husitské
7) Počátky a vývoj lit. jazyka na našem území (9.-poč.15.století)
8) Ústní lidová slovesnost a literatura
9) Karel Čapek
10) Počátky realismu ve starší české literatuře
11) Kritický realismus v naší a světové literatuře
12) Starověká literatura
13) Česká próza od 70. let 20. století po současnost
14) Nejvýznamnější před. české prózy od r. 1945 do 70. let 20. stol
15) Cesty naší poezie po roce 1945
16) Boj proti fašismu v naší i světové literatuře
17) Vývoj českého dramatického umění ve 20.století
18) Společenská kritika a satira v české literatuře
19) Meziválečná básnická avantgarda
20) Česká meziválečná próza
21) Obraz I.světové války ve světové a naší literatuře
22) Nástup moderního umění na přelomu 19. a 20.století
23) Vývoj české poezie ve 2.polovině 19.století
24) Vývoj divadla od jeho vzniku do konce 19.století
25) Balada, její vývoj a formy

Úryvek

"e) Karel Hynek Mácha: 1810 – 1836
- narodil se v Praze
- jeho zájmy byly romantická literatura (Anglie, Francie…) a ochotnické divadlo (Kajetánské divadlo), kde se seznámil s budoucí manželkou Lori Šonkovou.
- další zálibu měl v cestování pěšky (např. Benátky)
- studoval práva na Karlově univerzitě a založil si advokátní praxi v Litoměřicích
- umírá na následky akutního zápalu plic v den své svatby.
- v roce 1939 byl v Praze druhý pohřeb K.H.Máchy.
Máj – vydal ho roku 1936 na své vlastní náklady. Je psán formou Byronské povídky. Děj se odehrává v okolí Bezdězu. Hlavními postavami jsou: Vilém („strašný lesů pán“), dívka Jarmila a Vilémův otec (svůdce Jarmily). Dílo obsahuje čtyři zpěvy + intermezza (podoba hudební skladby)
: 1.zpěv – oslava májové přírody je dána do kontrastu se sebevraždou Jarmily
: 2.zpěv – autostylizace – Vilém ve vězení přemýšlí nad životem a smrtí a obviňuje společnost za to, že je zodpovědná za tragický konec jeho života. O smrti říká: „to, co se nic nazývá…“, což je odmítnutí posmrtného života, je to tzv. materialistický Máchův přístup.
: 3.zpěv – poprava Viléma. Jeho prostřednictvím říká Mácha vyznání své lásky k rodné zemi.
: 4.zpěv – „Hynku! Viléme! Jarmilo!“ (Hynku! – ztotožnění autora s textem)
Dobové ohlasy – dobová kritika toto dílo pro nedostatek vlastenectví a češství nepřijala.
- F.L. Čelakovský přirovnává Máj ke zkáze, ze které vznikne hlad a z něho pak mor.


f) Karel Sabina:
- současník K.H. Máchy a jako jediný byl jeho zastáncem.
- významný pokrokový novinář, který se zabýval sociální problematikou a ostře tyto problémy komentoval.
- byl vězněn jako politický vězeň 8 let v Olomouci, kde vzniká dílo: Oživené hroby.
- po návratu z vězení vstupuje do služeb rakouské tajné policie. Proto je označen za zrádce národa a umírá v zapomenutí a bídě.
- po rozpadu Rakousko-Uherska byl odtajněn archiv rakouské tajné policie, kde byla objevena složka Sabiny s krycím jménem Roman. Ta ale obsahovala pouze bezvýznamné informace.
Maturitní otázka č.3: České národní obrození, jeho vývoj a představitelé


a) Vliv Velké francouzské revoluce a osvícenství na vývoj v českých zemích:
Národní obrození je celospolečenský proces, jehož cílem bylo navázat na vývoj doby předbělohorské.
Konec 18.století – Velká francouzská buržoazní revoluce, která měla vliv na vývoj v českých zemích. (pronikaly k nám osvícenské myšlenky = přežívání feudalismu u nás). V té době u nás byla vláda Marie Terezie a Josefa II.


b) Reformy Marie Terezie a Josefa II a jejich důsledky:
- Byli to osvícenští panovníci, kteří vydávali osvícenské reformy
Marie Terezie:
• zavedla povinnou školní docházku
Josef II:
• vydal toleranční patent, což byla náboženská svoboda a znamenal povolení i jiné víry než katolické. To umožnilo návrat těm, kteří byli nuceni kvůli víře emigrovat.
• Zrušení jezuitského řádu – to znamenalo zrušení cenzury a byl dán impuls pro vznik česky psaných knih.
• roku 1781 zrušení nevolnictví – pohyb venkovského obyvatelstva do měst => posílení češtiny ve městech.
Čeština se dostává do pomyslného konfliktu s němčinou a lidé si uvědomují, že jejich mateřským jazykem je český jazyk. Proto vzniká pocit tzv. národního uvědomění. Tento pocit je základním impulsem pro vznik národního obrození.


c) První etapa národního obrození, jeho charakter a významní představitelé:
- první etapa národního obrození měla jazykový charakter a znamenala obnovení češtiny.

Josef Dobrovský: „modrý abbé“
- byl to nejvýznamnější jazykovědec v době národního obrození
- základním požadavkem jeho zkoumání bylo poznání pravdy bez ohledu na to, jestli je příznivá, nebo není.
- německé spisy měly nevyhovující úroveň českého jazyka.
Zevrubná mluvnice česká – vytvořil normu spisovného českého jazyka
- východisko: humanistická čeština – doba veleslavínská (Daniel Adam z Veleslavín)

Václav Matěj Kramerius: (čerpáno z: Alois Jirásek – Česká expedice)
- narodil se v Klatovech roku 1753
- vydával vlastní Pražské poštovské noviny, později nazvané Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny, a prodával česky psané knihy.
- jeho krámu se říkalo Česká expedice
- zemřel v roce 1808"

Poznámka

SPŠEI Ostrava

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29881
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse