Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > ČEJ_Státní maturitní otázky 1-10 (včetně pravidel ČJ a rozboru děl)

ČEJ_Státní maturitní otázky 1-10 (včetně pravidel ČJ a rozboru děl)

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletně vypracovaný seznam otázek ke státní maturitní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA v roce 2014 včetně pravidel ČJ a rozborů vybraných děl. Veškeré otázky jsou úplné a přehledně seřazené, dle posloupnosti i odstavců.

Obsah

1) Ovládání pravidel českého pravopisu
2) Znalost slovních druhů
3) Rozbor věty a souvětí
4) Schopnost porozumět celému textu i jeho částem
5) Funkční styly, jejich útvary a obvyklé slohové postupy
6) Vytvoření textu podle zadaných kritérií
7) Orientační znalost ve vývoji české a světové literatury
8) Základní orientace v literatuře získaná přečtením dvaceti literárních děl dle vlastního výběru
9) Slovní zásoba a její obohacování
10) Poznámky k přípravě na zkoušku

Úryvek

"e) PRAVIDLA tabulka skloňování zájmena jenž:
- Zájmeno „jenž“ je synonymní tvar k zájmenu „který“. Pro novináře i spisovatele je jeho znalost podstatná, jelikož zamezuje nadbytečnému užívání právě zájmena „který“. Avšak je potřeba znát jeho správné tvary, ve kterých Vám pomůže následujicí tabulka.


f) PRAVIDLA psaní velkých písmen:
- Psaní velkých písmen bývá v pravopise považováno za jednu z nejobtížnějších oblastí. Je to dáno mimo jiné tím, že nemá příliš logickou ani historickou oporu, pravopis se tu řídí spíše podle všeobecné dohody.
- Velká počáteční písmena se píšou s cílem vyjádřit zvláštní vztah k osobě nebo věci:
o V dopisech nebo e-mailech se osobní a přivlastňovací zájmena píšou zpravidla s velkým písmenem (Ty, Tvůj, Vy, Vás ve všech pádech), ale zvratná zájmena (se, si svůj…) se píší vždy s písmenem malým.
o Velké písmeno se užívá v některých titulech významných osobností,
 např. Jasnosti, Jeho Milost, Mistře, Excelence.
o Velkým písmenem lze též zdůrazňovat důležitost nebo specifické užívání slova,
 např. Nejsi Nikdo! Pojetí My a Oni jako základního kontrastu ve společnosti.

- Velká počáteční písmena se píšou na začátku větných celků:
o Velkým písmenem začíná každý větný celek ukončený tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem.
 Přišel domů. Budeš studovat vysokou školu? Utíkej, Foreste, utíkej!
o Velké písmeno používáme i v nadpisech a titulcích, i když nekončí interpunkčním znaménkem:
 Cirkus Humberto, Volby se budou opakovat (novinový titulek).
o Velké písmeno je třeba psát i na začátku větného celku uvnitř věty – např. v přímé řeči, citátu atd.:
 Volala na něj: „Pojď už domů!“ Řídím se heslem Dum spiro, spero.

- Velká počáteční písmena se píšou ve vlastních jménech:
o Mezi nejtypičtější vlastní jména patří následující typy:
 Kateřina, Novák, Petr Bezruč, Ohře, Plzeň, České Budějovice.
o Velká písmena píšeme ve vlastních jménech, která jsou tvořená slovy obecného významu, avšak označují konkrétní jev:
 Muzeum loutek, Chrám sv. Mikuláše, Listina základních práv a svobod, Ministerstvo obrany.

- Pokud ovšem těchto spojení neužíváme jako označení jediného konkrétního jevu, pak píšeme malé písmeno:
o ministerstva financí z celé EU, všechna pražská muzea.

- Malé písmeno píšeme, i když pojmenování neodpovídá oficiálnímu názvu:
o liberecký magistrát (ale Magistrát města Liberce), svatomikulášský chrám.
o U víceslovných vlastních jmen píšeme v zásadě velké písmeno pouze v prvním slově:
 Atlantický oceán, Pražský hrad, Národní basketbalová liga"

Poznámka

Obchodní akademie Praha, Práce obsahuje tabulky a schémata o rozsahu cca 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29879
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse