Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Část třetí správního řádu a praktické příklady jejího použití

Část třetí správního řádu a praktické příklady jejího použití

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická, Plzeň

Charakteristika: Cílem seminární práce z předmětu Správní právo je dokázat, že se část třetí správního řádu, označená jako zvláštní ustanovení o správním řízení, nepoužívá pouze výjimečně a přívlastek zvláštní tak není zcela na místě. Po výčtu jednotlivých hlav je část třetí správního řádu rozebrána, vysvětleny vybrané pojmy v ní obsažené a demonstrováno její užití ve správním řízení. Následující část uvádí příklady použití některých ustanovení třetí části správního řádu v jiných právních předpisech.

Obsah

1.
Obecně o části třetí správního řádu
2.
Správní řízení s aplikací části třetí správního řádu
3.
Příklady použití některých ustanovení z části třetí správního řádu v jiných právních předpisech
4.
Závěr

Úryvek

"1) Obecně o části třetí správního řádu

Část třetí správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., dále je „SpŘ“) pojednává o zvláštních ustanoveních o správním řízení. Dělí se na sedm hlav a to:

1) Zvláštní ustanovení o správních orgánech
2) Dotčené orgány
3) Zvláštní ustanovení o postupu před zahájením řízení
4) Zvláštní ustanovení o některých řízeních
5) Zvláštní ustanovení o zajištění průběhu a účelu řízení
6) Zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích
7) Zvláštní ustanovení o přezkoumávání rozhodnutí

Ustanovení v části třetí SpŘ zasahují do celého správního řádu, nejvíce však do části druhé, která se věnuje obecným ustanovením o správním řízení.

2) Správní řízení s aplikací části třetí správního řádu

V této kapitole bych chtěla rozebrat část třetí SpŘ, vysvětlit některé pojmy a demonstrovat její použití ve správním řízení.

Řízení se zahajuje na základě žádosti účastníka řízení nebo z podnětu správního orgánu. Přesné podmínky jsou upraveny v § 44 - § 48 SpŘ. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho odvětví veřejné správy, není příslušnost správního orgánu, který je oprávněný o věci rozhodnout, vždy jednoznačná. V části II SpŘ upravuje § 10 věcnou příslušnost, § 11 místní příslušnost a na to pak naváže § 130, který upravuje funkční příslušnost, tedy která část rozčleněného orgánu je oprávněna k rozhodnutí. Dále je v hlavě I části třetí SpŘ upravena změna příslušnosti. Zde bych chtěla upozornit na principy atrakce a delegace, které se zde vyskytují. Atrakce je jev, kdy provedení právního řízení převezme nadřízený správní orgán. Delegace je jev, kdy příslušný správní orgán pověří provedením správního řízení jiný správní orgán, který je jinak věcně či místně nepříslušný. Pak jsou zde upraveny spory o věcnou příslušnost, součinnost Policie ČR a řízení před kolegiálním orgánem.
Částečně pak můžeme k otázce příslušnosti přiřadit i hlavu II, která se věnuje dotčeným orgánům. § 136 odst. 1a) dotčené orgány charakterizuje jako „orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon.“ Komentář ke správnímu řádu pak dotčené orgány popisuje jako „ správní orgány, kterých se nějak „dotýká“ výkon působnosti jiného správního orgánu.“ Ustanovení o dotčených orgánech odpovídá zásadě, že orgány ve správním řízení spolu vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy.

Dalším stupněm je fáze před zahájením řízení. V této fázi správní orgán shromažďuje podklady pro rozhodnutí a zkoumá vzniklou situaci. Z části třetí SpŘ zde můžeme využít hlavu III, která navazuje na hlavu V ve druhé části SpŘ. Prvním paragrafem je vysvětlení. Smyslem vysvětlení je poskytnout správnímu orgánu oporu pro provedení úkonu, který by mu měl kromě jiného sloužit i k posouzení toho, zda v určité věci správní řízení z moci úřední zahájí, či nikoliv. Správní orgán je oprávněn požadovat vysvětlení od kohokoli a ten je povinen vysvětlení poskytnout. Správní orgán zde může použít zajišťovací prostředky jako předvolání, předvedení nebo pořádková pokuta. O podání vysvětlení se sepíše protokol, který ale v žádném případě nemůže být později v průběhu správního řízení použit jako důkazní prostředek. Jako důkazní prostředek může sloužit svědecká výpověď konkrétní osoby. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR k tomuto uvádí „…úřední záznam, v němž je zachyceno vysvětlení osoby získané před zahájením trestního stíhání, neslouží jako důkazní prostředek (s výjimkou podle § 3l4d odst. 2 trestního řádu), nýbrž jen jako podklad k úvaze, zda osoba, která vysvětlení poskytla, má být vyslechnuta jako svědek. I pro správní orgán rozhodující v přestupkovém řízení tedy platí, že obsahem úředního záznamu je jen jakási předběžná informace o věci, která slouží správnímu orgánu ke zvážení dalšího postupu…“
Dalším ustanovením v této hlavě je § 138 – zajištění důkazu. Správní orgán má již před zahájením řízení má možnost zajistit důkaz, který se dá použít v případě, že hrozí ztráta důkazu, hrozí jeho nedosažitelnost apod. Toto může nastat třeba v případě živelné události.
Poslední ustanovení o zvláštním postupu před zahájením řízení je § 139 o předběžné informaci."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25293
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse