Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Catherine Chalierová – Židovská jedinečnost a filosofie

Catherine Chalierová – Židovská jedinečnost a filosofie


Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně recenzuje knihu Catherine Chalierové o myšlenkovém světě Emmanuela Lévinase. Nejprve je uvedeno několik základních informací o francouzském filosofu Emmanuelu Lévinasovi, poté následuje rozbor a zhodnocení Chalierové knihy. Postupuje se zde po jednotlivých kapitolách.

Obsah

1.
Stručný životopis a východiska Emmanuela Lévinase
2.
Židovská jedinečnost a filosofie
2.1
První kapitola – židovství vs. řecká filosofie
2.2
Druhá kapitola – odpovědnost jako povinnost, odpovědnost a osud druhých lidí
2.3
Třetí kapitola – zástupnost, otevřenost a mesianismus

Úryvek

Dějinné otázky II. Světové války ho tedy nemohli nechat klidným a musel se začít ptát a hledat příčiny zla v lidech a skutcích (např. Holocaust, totalitarismus 20. století atd.). Miroslav Petříček pak v doslovu akorát potvrzuje to, že Lévinasova metafyzika je kritikou řeckého přístupu k bytí (descartovské cogito) s notnou esencí talmudistické tradice.
Chalierová rozdělila svoji práci na tři kapitoly: 1.Hebrejské a řecké, 2. Odpovědnost a 3. Zástupnost. Podívejme se nejprve na první část, která poskytuje vhled do filosofického prostředí ve kterém se Lévinas pohybuje. Jedná se o vymezení židovského pohledu na svět od klasického přístupu řeckého. Lévinas se chtěl vymanit z řecké filosofie, té která nedokázala zabránit utrpení, nedokázala ho uchopit a pojmenovat a tím se sama pohřbila. Volá tedy po opuštění stávajících filosofických témat, aniž bychom se jí vzdávali. Proto Lévinas zůstává v řeckém prostoru, který jsem určitou mírou interiorizovali a díky čemu jsem o to více schopni vnímat jeho filosofii jako „vanutí přicházející odjinud“ a přeci v nás. Dívat se na svět prizmatem talmudistické tradice po tisíciletí uchovávaném v hebrejském jazyce. Toto učení nám ukazuje cestu, cestu spravedlnosti, odpovědnosti a maximální vůle nikdy neustupovat zlu a to za jakoukoliv cenu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_litx0050.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Chalierova_Levinas.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse