Název Goodness Staženo

René Rémond: Náboženství a společnost v Evropě

Práce na základě díla Náboženství a společnost v Evropě autora René Rémonda zachycuje vztah náboženství, společnosti a církve a jeho rozdílné podoby p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství, Sociologie

275x

Catherine Chalierová – Židovská jedinečnost a filosofie

Práce stručně recenzuje knihu Catherine Chalierové o myšlenkovém světě Emmanuela Lévinase. Nejprve je uvedeno několik základních informací o francouzs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

241x

Weber, Max: Sociologie náboženství

Podkladem práce se stala kniha Maxe Webera Sociologie náboženství. Weber v ní přináší ucelený pohled na prapočátky náboženství, poodhaluje vznik nejst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Sociologie

107x

Pasionál abatyše Kunhuty

Stručná práce seznamuje s obsahem tohoto duchovního textu z počátku 14. století. Představuje nejdříve osobnost Kunhuty Přemyslovny a poté se věnuje je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Literatura

104x

Tomáš Halík: Co je bez chvění, není pevné

Práce sleduje hlavní momenty profesního života Tomáše Halíka a seznamuje s jeho knihou Co je bez chvění, není pevné. Uvádí seznam jednotlivých oddílů,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

59x

J.A.Komenský - Zpráva a naučení o kazatelství

Práce se zabývá rétorickými výklady J.A. Komenského. Pro toto téma si autor vybral Zprávu a naučení o kazatelství. Tu charakterizuje a každému z jejíc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Literatura

37x

Paula R. Hartzová: Světová náboženství - Taoismus

Práce pojednává o taoismu. Taoismus je filosofická a náboženská soustava, která vznikla společně jako konfucianismus přibližně v šestém století před n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

27x

Náboženství Japonska - Byron Earhart

Práce podává ucelený výklad knihy Byrona Earharta Náboženství Japonska: mnoho tradic na jedné svaté cestě. Autor popisuje vývoj a vzájemné ovlivňování... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

22x

Výpisky ze Starého zákona

Tato práce obsahuje výpisky ze Starého zákona. Charakterizuje všechny důležité postavy. Popisuje život světců, i jejich činy. Věnuje se všem důležitým... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

15x

Donald S. Lopez: Příběh buddhismu - výpisky

Výpisky seznamují s knihou Příběh buddhismu od Donalda Lopeze. Informují o Buddhově životě a především se rozepisují o jeho učení. Charakterizují budd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

15x
1  2  3  »