Cena kapitálu podniku

Kategorie: Finance

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o studijní materiál, původně určen k předmětu Finanční řízení vyučovaného na VSB-TU: EkF. Práce se věnuje stanovení hodnoty kapitálu podniku z několika možných úhlů pohledu - stanovení vah určitých druhů kapitálů, dále skrze určení ceny cizího a vlastního kapitálu a v neposlední řadě také výpočtu aritmetického průměru hodnoty kapitálu. V závěru práce je zmíněn i výpočet ekonomické přidané hodnoty kapitálu.

Obsah

1.
Cena kapitálu podniku
a) Cena kapitálu
b) Postup výpočtu (Stanovení vah jednotlivých druhů kapitálu, určení ceny cizího kapitálu, určení ceny vlastního kapitálu, výpočet váženého aritmetického průměru)
c) Nákladový model optimalizace kapitálové struktury
2.
Ekonomická přidaná hodnota
3.
Imperativ operativního řízení

Úryvek

"2. Cena cizího kapitálu iCK

Cena CK se zjistí jako vážený průměr relativních cen jednotlivých forem cizích zdrojů. Tyto sazby jsou většinou známy a v řadě případů pevně stanoveny. Východiskem je kapitálová struktura podniku (stávající nebo cílová) a potřebné informace jsou zachyceny v rozvaze (výkazové nebo plánové pro forma). Jejich účetní hodnoty lze věrohodně považovat i za jejich hodnoty tržní. Jedná se o položky:
 dlouhodobé bankovní úvěry,
 dluhopisy, směnečné závazky,
 běžné bankovní úvěry,
 finanční výpomoci.

V opodstatněných případech (objemově významných ad.) je nutno provést tyto korekce:
a) do CK podniku zahrnout i mimobilanční zdroje, vč. jejich ceny:
 finanční leasing, vč. komplexního pronájmu,
 úročené ostatní dld závazky;
b) rezervy vytvořené na vrub nákladů zahrnout do objemu VK a vykázaný zisk adekvátně upravit o daňové důsledky.

Nejběžnější složkou CK jsou bankovní úvěry. Jejich průměrný úrok je možno zjistit poměrně snadno z jednotlivých úvěrových smluv a aktuálních stavů dluhů - vypočte se jako vážený aritmetický průměr. Komplikace nastanou v případě, že úroková sazba je sjednaná jako pohyblivá, např. je navázána na bankovním trhem vyhlašovanou referenční sazbu PRIBOR (Praque Interbank Offer Rate) apod. - pak je třeba použit prognózy základních makroekonomických veličin a odhadnout vývoj příslušné úrokové sazby.
V případě emitovaných dluhopisů je nutno použit výnosnost do splatnosti, nikoli nominální kupóno-vou sazbu. Výnosnost do splatnosti je hodnotou tržní a ona tudíž odráží očekávání investorů.
Cenu finančních výpomocí se stanoví dle konkrétní situace, zpravidla obdobně jako u úvěrů.
Cenou finančního leasingu je vnitřní výnosové procento leasingové transakce, resp. jejich vážený prů-měr. Je-li však sjednána pohyblivá velikost finanční služby (leasingového úročení), např. v závislosti na referenční sazbě PRIBOR, je třeba postupovat obdobně jako u úvěru s pohyblivou sazbou."

Poznámka

V heslech. Práce je doplněna i o obrázky, graf a tabulku.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7431
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse