Název Goodness Staženo

Podnikové finance

Hlavním tématem práce jsou podnikové finance. V jednotlivých kapitolách jsou na úvod vysvětleny nejdůležitější pojmy a následuje vlastní text. Autor s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

226x

Peníze - přednášky

Práce se věnuje charakteristice základních pojmů, jakými jsou peníze, zlato, zlatý standard, funkce peněz, měna, bezhotovostní peníze a bankovky. Popi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Finance

186x

Základy financí - přednášky

Výpisky z přednášek se stručně věnují těmto pojmům: základní finanční názvosloví, aktiva, pasiva, členění výsledovky, daňový a účetní zisk, příčiny zm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

186x

Finanční řízení podniku

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

132x

Investiční rozhodování podniku

Studijní materiál, původně určen k předmětu Finanční řízení a rozhodování na VSB-TU. Práci je možno použít jako studijní materiál, tak zdroj pro semin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

116x

Finanční řízení

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

115x

Sociální zabezpečení

Práce se zabývá sociálním zabezpečením. Charakterizuje sociální zabezpečení z užšího i širšího smyslu, zmiňuje účastníky, způsoby financování a základ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

115x

Zahraniční platební styk (výpisky)

Práce je zpracováním výpisků z oblasti zahraničního platebního styku. Mimo vysvětlení jednotlivých pojmů se práce věnuje i představení schématu fungov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

95x

Finanční řízení - přednášky

Jedná se o přepis přednášek z oblasti firemního řízení. V práci jsou postupně vysvětlovány principy firemního řízení, analýzy potřebné k jeho hodnocen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

94x

Veřejné finance - přednáškový materiál

Jedná se o zpracování přednáškového materiálu o veřejných financích. Práce se věnuje vysvětlení jednotlivých pojmů a je rozdělena na 15 okruhů.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

85x
1  2  3  4  5  6  »