Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Cenné papíry

Cenné papíry

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Tato práce byla podkladem pro maturitní zkoušku ve školní části z ekonomických předmětů na téma cenné papíry. Obsahuje vše, co je třeba k danému tématu znát, vše je detailně a přehledně rozepsáno, včetně všech dělení, druhů, lhůt apod.

Obsah

1.
Cenné papíry - druhy, dělení
1.1.
Akcie
1.2.
Zatímní list
1.3.
Podílový list
1.4.
Obligace
1.5.
Depozitní certifikát
1.6.
Hypoteční zástavní list
1.7.
Pokladniční poukázka
1.8.
Směnky

Úryvek

"1) PODLE PODOBY
a) listinné - tyto cenné papíry se skládají z PLÁŠTĚ, na kterém jsou uvedeny náležitosti CP (o jaký CP se jedná - akcie, obligace, název emitenta, sídlo, adresa, počet vydaných kusů, druh cenného papíru - na jméno, majitele, podpisy 2 členů představenstva u akcie a dále nominální hodnota CP
KUPONOVÝ ARCH - skládá se z kupónu, po předložení kupónu je majiteli vyplacena dividenda, úrok
TALÓN - slouží pro vydání nového kupónového archu, pokud dojdou kupóny, pouze akcie
b) zaknihované - CP se netiskne jako listina, je zaevidován v evidence střediska CP - SCP, majitel vlastní pouze výpis ze svého účtu
2) PODLE ZPŮSOBU PŘEVODITELNOSTI
a. na majitele - u akcie (doručitele) - Vlastníkem je ten, kdo ho předkládá. Může být volně a bez omezení prodáván, aniž by se do něj zapisovalo, kdo je jeho majitelem
b. na jméno - na CP je uvedeno jméno majitele. Každá změna majitele musí být emitentovi (např. a. s.) nahlášena pro aktualizaci seznamu majitelů těchto CP
c. na řad - na CP je vyznačeno jméno
Převod na jiného majitele se vyznačuje na rubu CP (směnka)
3) PODLE OBCHODOVATELNOSTI
a) obchodovatelné - CP si může kdokoliv koupit na sekundárním trhu a musí být převoditelné (akcie, obligace),
darovat , dědit, prodávat
b) neobchodovatelné - uvádí se na plášti, př. Zaměstnanecké akcie

4) PODLE EMISE
a. CP vydávané hromadně - akcie, obligace, státní dluhopisy
b. CP vydávané jednotlivě - směnka
5) PODLE DOBY DRŽENÍ
a. CP peněžního trhu - pořizují se na dobu kratší než 1 rok (šeky, směnky)
b. CP kapitálového trhu - doba delší než 1 rok, akcie, obligace
A) MAJETKOVÉ CP
o typickým představitelem je zde akcie
o majitel, který vlastní tento CP má právo podílet se na majetku emitenta
o má právo na řízení podniku (hlasováním na valné hromadě(, podíl na zisku (dividendy) a na likvidačním zůstatku
1) AKCIE - představuje jeden z nejrizikovějších CP, protože akcionář může přijít o celý investovaný kapitál, ale výhoda je v tom, že tento investovaný kapitál se neznehodnocuje inflací
- představuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti, který udává nominální hodnota akcie
- tržní hodnota akcie kolísá podle ekonomické stability akciovky
- listinná podoba akcie se skládá z PLÁŠTĚ, KUPÓNOVÉHO ARCHU A TALÓNU"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29616
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse