Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Cenné papíry - maturitní otázka 3/5

Cenné papíry - maturitní otázka 3/5

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmětem maturitní otázky jsou cenné papíry. Uvedena je jejich typologie podle různých hledisek a stručně jsou představeny jednotlivé druhy cenných papírů, řazeny jsou do dvou kategorií (krátkodobé, dlouhodobé) v závislosti na době splatnosti. Závěr textu je věnován derivátům cenných papírů a velmi krátké charakteristice jejich základních typů. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Daňová soustava - maturitní otázka 2/5 a následující zde Služby obchodních bank - maturitní otázka 4/5.

Obsah

1.
Členění cenných papírů (CP)
1.1.
Podle převoditelnosti
1.2.
Podle obchodovatelnosti
1.3.
Podle doby držení
1.4.
Podle podoby
1.5.
Podle druhu ztělesnění majetkového práva
2.
Krátkodobé CP
2.1.
Depozitní certifikáty
2.2.
Směnka
2.2.1.
Dělení
2.2.2.
Náležitosti
2.3.
Pokladniční poukázky
3.
Dlouhodobé CP
3.1.
Akcie
3.1.1
Kmenové
3.1.2
Speciální
3.1.3
Podle podoby
3.2.
Obligace
3.2.1
Druhy
3.2.2
Rozdělení dle výnosů
3.2.3
Složení
3.3.
Podílové listy
3.4.
Hypoteční zástavní listy
4.
Deriváty cenných papírů
4.1.
Futures, forvardy
4.2.
Swap
4.3.
Opce

Úryvek

"Druhy CP:
A) Krátkodobé CP
1) Depozitní certifikáty
- vystavuje ho banka /dlužník/ s různou nominální hodnotou s různou dobou splatnosti /1, 3, 6 měsíců.. /
- může být na jméno nebo na doručitele
- je obvykle úročen pevnou úrokovou sazbou

2) Směnka
- je dlužnický CP, který slouží jako prostředek obchodního, někdy i finančního úvěru a zároveň jako platební prostředek
- je převoditelný CP, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává směnečnému dlužníkovi povinnost zaplatit a současně majiteli směnky právo požadovat zaplacení směnečné sumy v určitém čase a na určitém místě

Druhy směnek:
a) Směnka cizí - výstavce směnky dává bezpodmínečný příkaz 3. osobě (směnečníkovi) zaplatit 1. majiteli směnky, určitou peněžní sumub) Směnka vlastní - je cenný papír na řad, ve kterém její výstavce slibuje uhradit peněžitou sumu nabyvateli (remitentovi) směnky
- u směnky vlastní je výstavce přímým dlužníkem

Zákon směnečný a šekový připouští, aby u směnky cizí došlo k identitě /totožnosti/ výstavce a remitenta
c) směnka cizí na vlastní řad

nebo k identitě výstavce a směnečníka
d) zastřená směnka vlastní

Náležitosti směnky:
1. označení, že jde o směnku
2. slib nebo příkaz zaplatit určitou částku
3. jméno směnečníka /ten, kdo má platit/
4. údaj místa, kde má být placeno
5. údaj splatnosti
a) splatná na viděnou (vistasměnka) - splatná při předložení
b) splatná určitou dobu po viděné (časová vistasměnka) - např. do 7 dnů po předložení
c) splatná v určitý den (fixní) - např. 30.11.2005
d) splatná určitou dobu po vystavení (datosměnka) - např. do 2 měsíců od vystavení
6. jméno věřitele /remitenta/ - na jehož řad má být placeno
7. datum a místo vystavení směnky
8. podpis výstavce a jeho adresa"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje množství zkratek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21565
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse