Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cenotvorba ve vybraných službách technické infrastruktury

Cenotvorba ve vybraných službách technické infrastruktury


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Tématem seminární práce je cenotvorba ve vybraných službách technické infrastruktury. První kapitola, která se obecně zabývá cenami v TI, probírá cenové orgány, cenovou regulaci, současný rozsah cenové regulace a odvození ceny v TI. Druhé kapitola se věnuje vývoji cen ve vybraných službách TI od roku 1990 do roku 2008, konkrétně v oborech plynárenství, teplárenství a elektroenergetice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Ceny v technické infrastruktuře
2.1.
Cenové orgány
2.2.
Cenové regulace
2.3.
Současný rozsah cenové regulace
3.
1.1 Maximální ceny
4.
1.3.2 Věcně usměrňované ceny
4.1.
Odvození ceny
5.
Vývoj cen ve vybraných službách technické infrastruktury od roku 1990 do roku 2008
5.1.
Vodné a stočné
5.2.
Plynárenství
5.3.
Teplárenství
5.4.
Elektroenergetika
6.
Závěr

Úryvek

"1 Ceny v technické infrastruktuře
Cena je charakterizována jako:
1. částka sjednaná na trhu nebo
2. peněžní forma vyjádření směnné hodnoty zboží.

Na přístup k tvorbě ceny působí tyto dva aspekty:
1. výrobce a
2. prodejce.

Liberální pojetí preferuje cenu tvořenou trhem. Ale technická infrastruktura (dále jen TI) je součást veřejného sektoru, je prostředek k zajištění veřejně prospěšných služeb, proto bereme ohledy na sociální aspekty jako:
• cenovou dostupnost a
• respektování veřejného charakteru regulace.

1.1 Cenové orgány
Rozdělení kompetencí v cenové oblasti je upraveno zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Mezi cenové orgány oprávněné k regulaci a kontrole cen patří:
• Ministerstvo financí,
• Ministerstvo zdravotnictví,
• Ministerstvo dopravy a spojů,
• Český telekomunikační úřad,
• Energetický regulační úřad,
• Státní ústav pro kontrolu léčiv,
• Celní úřad Kolín,
• kraje a
• obce.
Kraje a obce vykonávají svoji působnost v oblasti regulace cen pouze v rozsahu a za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva financí - Výměr MF č. 01/2005.

Cenové orgány oprávněné pouze ke kontrole cen jsou:
• Finanční ředitelství a
• Státní energetická inspekce.

1.2 Cenové regulace
V současné době jsou uplatňovány dva způsoby regulace cen umožněné zákonem o cenách a to:
• úřední (maximální a minimální), ceny stanovené přímo ministerstvem financí a
• věcně usměrňované – Ministerstvo financí stanoví závazná pravidla (oprávněnost nákladů, přiměřenost zisku), na základě těchto pravidel s ohledem na lokální podmínky a podmínky provozovatele si ceny stanoví jednotliví provozovatelé služeb.

Do roku 1993 existoval ještě třetí způsob usměrňování cen a to časové usměrňování cen, které se ale od tohoto roku již neuplatňuje.

1.3 Současný rozsah cenové regulace
Regulaci cen využívají cenové orgány v případech vymezených ustanovením § 1 odst. 6 zákona o cenách, tj. tehdy, je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže, které by se mohly negativně projevit v úrovni cen sjednávaných mezi prodávajícím a kupujícím. Stejně tak je regulačních nástrojů využíváno v případě, kdy dodání zboží nebo služeb je hrazeno zprostředkovaně a to ze státních zdrojů, pojistného nebo jiných prostředků nikoliv osobně kupujícím, který by mohl aktivně ovlivňovat výši požadované ceny."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26213
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse