Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Centrální bankovnictví v EU

Centrální bankovnictví v EUKategorie: Banky, Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce se zabývá popisem Evropské centrální banky. Vyzdvihuje její cíle a úkoly. Nechybí ani popis rady guvernérů, způsoby řízení a charakteristika mechanismů, kontroly a organizačních složek.

Obsah

1.
Teoretická část
1.1.
Evropská centrální banka (ECB), Evropský systém centrálních bank (ESCB) a Eurosystém
1.1.1.
Úkoly a cíle
1.1.2.
Evropská centrální banka
1.1.3.
Evropský systém centrálních bank
1.1.4.
Eurosystém
1.1.5.
Eurozóna
1.1.2.
Rozhodovací orgán Evropské centrální banky
1.1.2.1.
Rada guvernérů
1.1.2.2.
Úkoly
1.1.2.3.
Zasedání a rozhodování
1.1.3.
Politická nezávislost Evropské centrální banky
1.1.4.
Odpovědnost Evropské centrální banky
1.1.6.
Transparentnost měnové politiky Evropské centrální banky
1.1.6.1.
Důvěryhodnost
1.1.6.2.
Ukázněnost
1.1.6.3.
Předvídatelnost
1.1.7.
Způsob řízení
1.1.7.1.
Kontrolní mechanismy
1.1.7.1.1.
Mechanismy vnější kontroly
1.1.7.1.2.
Mechanismy vnitřní kontroly
1.1.7.2.1.
Interní audit
1.1.7.2.2.
Struktura vnitřní kontroly
1.1.7.2.3.
Kodex chování a pravidla týkající se obchodování zasvěcených osob
1.1.7.2.4.
Postupy pro dodržování pravidel a poradce v záležitostech profesní etiky
1.1.7.2.5.
Působnost v oblasti rozpočtu
1.1.7.2.6.
Pracovník pro ochranu údajů
1.1.8.
Opatření Evropské Unie proti podvodnému jednání
1.1.9.
Organizační složky
1.1.10.
Bankovky (ředitelství)
1.1.11.
Ekonomie (generální ředitelství)
1.1.12.
Ředitelství pro hospodářský vývoj
1.1.13.
Ředitelství pro měnovou politiku
1.1.14.
Informační systémy (generální ředitelství)
1.1.15.
Interní audit (ředitelství)
1.1.16.
Komunikace (ředitelství )
1.1.17.
Lidské zdroje, rozpočet a organizace (generální ředitelství)
1.1.18.
Mezinárodní a evropské vztahy (generální ředitelství)
1.1.19.
Platební systémy a tržní infrastruktura (generální ředitelství)
1.1.20.
Sekretariát a jazykové služby (generální ředitelství)
1.1.21.
Statistika (generální ředitelství)
1.1.22.
Vnitřní záležitosti (generální ředitelství)
1.1.23.
Výzkum (generální ředitelství)
2.
Použitá literatura

Úryvek

"
1.1. Evropská centrální banka (ECB), Evropský systém centrálních bank (ESCB) a Eurosystém

1.1.1. Úkoly a cíle
Úkoly ESCB a Eurosystému jsou popsány ve Smlouvě o založení Evropského společenství a dále jsou pak definovány ve Statutu Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky (ECB). Statut je jedním z protokolů připojených ke Smlouvě.
Ve Smlouvě se odkazuje na ESCB a nikoliv na Eurosystémm, protože smlouva totiž vycházela z předpokladu, že všechny členské státy EU zavedou euro. Do té doby bude tyto úkoly plnit Eurosystém.
Hlavním cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu. Dále ESCB podporuje obecnou hospodářskou politiku k dosažení cílů Společenství.
Mezi cíle Evropské unie patří vysoká úroveň zaměstnanosti a trvalý a neinflační růst.
Podle Smlouvy o založení Evropského společenství (článek 105 odst. 2) plní ESCB tyto základní úkoly:
• vymezuje a provádí měnovou politiku eurozóny,
• provádí devizové operace,
• drží a spravuje devizové rezervy států eurozóny (správa portfolií),
• podporuje plynulé fungování platebních systémů.

Další úkoly:
• Bankovky: ECB má výhradní právo rozhodovat o vydávání bankovek v eurozóně.
• Statistika: ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďuje od orgánů státní správy nebo přímo od hospodářských subjektů v jednotlivých zemích statistické informace, které potřebuje ke své činnosti.
• Finanční stabilita a dohled: Eurosystém se také snaží napomáhat institucím, které odpovídají za dohled nad úvěrovými institucemi a za stabilitu finančního systému.
• Mezinárodní a evropská spolupráce: v rámci plnění úkolů, které byly svěřeny Eurosystému, udržuje ECB pracovní vztahy s příslušnými institucemi, orgány a fóry v rámci EU i v mezinárodním měřítku.
Evropská centrální banka odpovídá od 1. ledna 1999 za provádění měnové politiky v eurozóně, druhé největší ekonomice na světě po Spojených státech.
Eurozóna vznikla, když v lednu v roce 1999 došlo k převedení odpovědnosti za měnovou politiku v jedenácti členských státech Evropské unie z národních centrálních bank na Evropskou centrální banku. Jako dvanáctý člen o dva roky později se k eurozoně připojilo Řecko.
Všech těchto dvanáct států muselo splnit konvergenční kritéria, které budou muset splnit i ostatní členské státy předtím, než přijmou euro. Konvergenční kritéria stanovují ekonomické a právní podmínky pro úspěšnou účast v Hospodářské a měnové unii."

Poznámka

Důležité pojmy jsou barevně odlišeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50810d06d8b8b.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Periodizace_narodniho_obrozeni_MO.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse