Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Česká a světová literatura - maturitní okruhy

Česká a světová literatura - maturitní okruhy


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor obsahuje kompletně zpracované maturitní otázky z literatury. Text heslovitě představuje jednotlivá období, literární směry a žánry. Seznamuje s českými a světovými spisovateli, včetně jejich vybraných děl.

Obsah

1.
Starověká literatura
1.1.
Pojmy
1.2.
Bible
1.3.
Antická literatura
2.
Středověká literatura
2.1.
Pojmy
2.2.
Literatura světská, laická
2.3.
Orientální literatura
2.4.
Staroslověnské písemnictví
2.5.
Významná česká literatura
2.6.
Literatura doby Karlovy
3.
Literatura předhusitská a husitská
3.1.
Pojmy
3.2.
Husovi předchůdci
3.3.
Mistr Jan Hus
3.4.
Literatura v době husitských bojů
3.5.
Literatura doby polipanské
4.
Renesance a humanismus ve světové literatuře
4.1.
Zasazení do doby
4.2.
Znaky
4.3.
Renesance v Itálii
4.4.
Renesance ve Francii
4.5.
Renesance ve Španělsku
4.6.
Renesance v Anglii
5.
Renesance a humanismus v Čechách, baroko, literatura doby pobělohorské
5.1.
Renesance a humanismus v českých zemích
5.2.
Autoři (Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Václav Hájek z Libočan, Jan Blahoslav)
5.3.
Autoři (Daniel Adam z Veleslavína, Ján Jesenius)
5.4.
Baroko- znaky, definice, doba
5.5.
Jan Ámos Komenský
5.6.
Domácí literatura doby pobělohorské
6.
Klasicismus, osvícenství, preromantismus
6.1.
Klasicismus – definice
6.2.
Klasicismus ve Francii
6.3.
Osvícenství – definice
6.4.
Osvícenství ve Francii
6.5.
Osvícenství v Anglii
6.6.
Preromantismus – definice
6.7.
Preromantismus ve Francii
6.8.
Preromantismus v Německu
6.9.
Preromantismus v Rusku
7.
Světový romantismus
7.1.
Definice
7.2.
Romantismus v Německu
7.3.
Romantismus v Anglii
7.4.
Romantismus ve Francii
7.5.
Romantismus v Itálii
7.6.
Romantismus v USA
7.7.
Romantismu v Rusku
8.
Romantismus v české literatuře
8.1.
Definice
8.2.
Karel Hynek Mácha a rozbor Máje
8.3.
Ostatní autoři
9.
Národní obrození, 1. a 2. fáze
9.1.
Národní obrození- zasazení do doby, podněty, časové rozdělení
9.2.
1. fáze - obranná
9.3.
Divadla
9.4.
2. fáze - zasazení do doby, znaky
9.5.
Autoři 2. fáze národního obrození
9.6.
Rukopisné padělky
10.
Světový realismus a naturalismus
10.1.
Znaky realismus
10.2.
Realismus ve francouzské literatuře
10.3.
Realismus v anglické literatuře
10.4.
Realismus v ruské literatuře
10.5.
Realismus v polské literatuře
10.6.
Realismus v severské literatuře
10.7.
Realismus v USA
10.8.
Naturalismus, autoři naturalismu
11.
Realismus v české próze (od 60. let do konce 19. století)
11.1.
Znaky realismu
11.2.
Zasazení literatury do doby 60.- 70. Let
11.3.
Májovci
11.4.
Autoři
11.5.
Zasazení literatury do 80. a 90. Let
11.6.
Autoři (Alois Jirásek, Karel Václav Rais, Antal Stašek)
12.
Realismus v české literatuře (poezie)
12.1.
Znaky realismu
12.2.
Zasazení literatury do doby 60. - 70. Let
12.3.
Zasazení literatury do 80. a 90. Let
12.4.
Ruchovci
12.5.
Lumírovci
12.6.
Autoři (Jan Neruda, Adolf Heyduk, Vítězslav Hálek, Svatopluk Čech, : Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický, Josef Svatopluk Machar, Antonín Sova, Otokar Březina, Karel Hlaváček)
13.
Literární moderna
13.1.
Zasazení do doby, znaky
13.2.
Nové umělecké směry
13.3.
Francie (Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Jean Arthur Rimbaud)
13.4.
Anglie (Oscar Wilde)
13.5.
USA (Walt Whitman)
13.6.
Čechy (Josef Svatopluk Machar, Antonín Sova, Otokar Březina, Karel Hlaváček, František Xavier Šalda)
14.
Česká literatura na přelomu 19. a 20. Století
14.1.
Znaky, doba, styly literatury
14.2.
Anarchističtí buřiči (Viktor Dyk, František Gellner, Fráňa Šrámek, Karel Toman, Stanislav Kostka Neumann, Petr Bezruč)
15.
Literatura 1. poloviny 20. století
15.1.
Zasazení do doby
15.2.
Umělecké směry 1. poloviny 20. Století
15.3.
Literatura 1. poloviny 20. století ve Francii
15.4.
Literatura 1. poloviny 20. století v Anglii
15.5.
Literatura 1. poloviny 20. století v Německu
15.6.
Pražská německá literatura
15.7.
Literatura 1. poloviny 20. století v Rusku
15.8.
Literatura 1. poloviny 20. století v USA
16.
Moderní české poezie
16.1.
Zasazení do doby
16.2.
Poezie do 2. světové války (Jiří Wolker, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Konstantin Biebl, František Halas)
16.3.
Skupina 42
16.4.
Skupina surrealistů
16.5.
60. léta- malé scény
16.6.
Skupina Undergroundu
16.7.
Skupiny kolem časopisů, písničkáři, samizdatové skupiny, exilová vydavatelství
17.
Meziválečná próza v české literatuře
17.1.
Obraz doby
17.2.
Obraz 1. světové války (Jaromír John, Jaroslav Hašek)
17.3.
Legionářská literatura
17.4.
Společenská próza (Ivan Olbracht, Marie Pujmanová, Marie Majerová)
17.5.
Demokratický proud literatury (Josef Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass, Vladislav Vančura)
17.6.
Karel Čapek
18.
Náměty české prózy po roce 1945
18.1.
Svět po roce 1945
18.2.
Vývoj české literatury po roce 1945
18.3.
Válečná próza- 1. Vlna
18.4.
Válečná próza- 2. vlna
18.5.
Válečná próza- 3. vlna
18.6.
Budovatelský román
19.
Reakce na 1. světovou válku
19.1.
Zasazení do doby a pojmy
19.2.
Reakce na 1. světovou válku ve Francii
19.3.
Reakce na 1. světovou válku v USA a v Německu
19.4.
Reakce na 1. světovou válku českých autorů, legionářská literatura
20.
Nové tendence světové prózy po roce 1945
20.1.
Znaky, pojmy
20.2.
Reakce na válku
20.3.
Existencialismus, neorealismus
20.4.
Beatníci
20.5.
Rozhněvaní mladí muži ¨
20.6.
Nový román
20.7.
Absurdní literatura, drama
20.8.
Magický realismus
20.9.
Postodernismus
20.10.
Literatura s prvky sci-fi a fantasy
21.
Reakce na 2. světovou válku
21.1.
Zasazení do doby, definice, znaky
21.2.
Česká literatura reagující na druhou světovou válku
21.3.
Světová reakce na druhou světovou válku
22.
Vývoj světového dramatu
22.1.
Znaky dramatu, definice
22.2.
Antika
22.3.
Renesance, baroko
22.4.
Klasicismus
22.5.
Realismus
22.6.
Existencionalismus
22.7.
Neorealismus
22.8.
Ostatní autoři (Bertolt Brecht, Václav Havel)
23.
Vývoj epiky v české i světové literatuře
23.1.
Charakteristika, formy
23.2.
Starověké eposy
23.3.
Středověké eposy
23.4.
Další formy epiky
23.5.
Moderní epika
24.
Vývoj českého dramatu od počátku do současnosti
24.1.
Středověké drama
24.2.
Divadlo v době národního obrození
24.3.
Realistické drama 19. Století
24.4.
Divadlo mezi světovými válkami
24.5.
Moderní divadla
24.6.
Karel Čapek

Úryvek

"A) Pojmy
Hrdinský národní epos= hlavní postavou je historická postava; nejčastější výskyt mezi 8. A 12. Stoletím; příběh má bohatý děj, hlavní i vedlejší dějinné linie; epos má mnoho postav, hlavní postavu tvoří cnostný hrdina (statečný, odvážný, čestný)
Rytířský (dvorský) epos= život vysoké šlechty mezi 12. a 13. stoletím; hlavní postavou je soudobý rytíř s kladnými vlastnostmi (spravedlivý vládce, ochránce chudých, žen, atd.)
Dvorská (kurtoazní) lyrika= milostná poezie; často láska neopětovaná či nešťastná; láska k vyvolené paní, úcta a obdiv k ní; původně z jižní Francie (asi 12. Století)
Pastorela= milostný příběh z prostředí venkova
Epištola= milostný list
Alba= loučení za úsvitu, svítáníčko
Autoři a přednašeči kurtoazní lyriky= trubadúři (Francie), Minnesängři (Německo)
Měšťanská literatura= jejími přednašeči byli studenti nebo žakéři (potulnými kejklíři); přednášela se na veřejných místech; často měla špatnou formu a příliš „drsný“ humor
Fabliaux= krátké vtipné veršované povídky; byly recitovány tzv. fableory; vycházely ze všedního městského života a často narážely na nemravný život kněžstva; jejich náměty později používali např. Moliér či La Fontain
Zvířecí epos= zvířata s lidskými vlastnostmi; humorný, obsahuje prvky parodie, např. Válka žab a myší- napodobuje Homerovu Illiadu
Proglas= předmluva k překladu evangelia napsaná Konstantinem; nejstarší staroslovanská dochovaná báseň, obsahuje cíle cyrilometodějské mise; zdůrazňuje nutnost vzdělání, právo na kulturu ve srozumitelném jazyce

B)Literatura světská, laická

Píseň o Ronaldovi= popisuje boj Rolanda a jeho vojska proti Saracénům; Roland poručil do boje, i když byla přesila mnohonásobná= oddanost jeho králi Karlovi Velikému; cca 11. Století, Francie

Píseň o Nibelunzích= německý dvoudílný historický epos, jehož historickým jádrem je zničení Burgundské říše; v eposu se objevují nadpřirozené postavy; epos popisuje soudobý život šlechty a bohatých

Slovo o tažení Igorově= staroruský hrdinský epos neznámého autora, který popisuje neúspěšné tažení knížete Igora Svjatoslaviče proti kočovným Kumánům (1185)

Beowulf= staroanglická legenda o boji Beowulfa proti Grendelovi a poté proti pomstychtivé matce; boj vyhraje a je oslavován; v druhé části, která se odehrává po mnoha letech, je Beowulf králem a musí bojovat proti drakovi; boj vyhraje, ale musí obětovat vlastní život

Kronika= popis jednotlivých událostí dle chronologické postupnosti, popis stručný a věcný

B) Orientální literatura

Kálidása= indický básník, píšící o lásce; mezi jeho díla patří drama o věrné lásce Šakuntala nebo báseň Oblak poslem lásky, kde popisuje lásku k životu, je to poselství vyhnance jeho rodné zemi a jeho ženě

Nízámí= perský básník; jeho dílem je rytířský epos Sedm obrazů, které je vlastně mravoučným vyprávěním
Arábie= hlavním textem této doby je náboženská kniha Korán (psána prorokem Mohamadem; další tvorbou té doby je soubor pohádek Tisíc a jedna noc, kde vezírova dcera Šehrezád vypráví králi příběhy jako záchranu před popravou
Li Po= čínský básník, buřič, jeho hlavními tématy bylo víno, přátelství, volnost a příroda; byl známý pro svou náklonnost k alkoholu a byl nucen se uchýlit do vyhnanství; ve svých dílech úžasně používal imaginaci; podle legend zemřel tak, že se v opilosti pokoušel obejmout měsíc v řece"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Je to soubor textů, které jste již mnohokrát někde viděli a četli, ovšem zde jsou předloženy v uceleném kompletu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19304
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse