Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Česká a světová literatura pro děti a mládež - vypracované otázky

Česká a světová literatura pro děti a mládež - vypracované otázky

Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky zpracovávají tématiku české i světové literatury pro děti a mládež. Seznamují s jejími charakteristickými rysy, popisují její vývoj od 19. století po současnost a specifikují jednotlivé žánry. Představují významné autory, zmiňují se o jejich životopisných údajích a přibližují jejich tvorbu, včetně obsahů nejznámějších děl.

Obsah

1.
Struktura literárního díla, literární žánry v četbě dětí a mládeže
2.
Specifické rysy literatury pro děti a mládež (DM)
3.
Včleňování folkloru do dětské literatury
3.1
Charakteristika jednotlivých folklorních žánrů
3.1
Sběratelé a vydavatelé folkloru od 19. století po současnost
4.
Literatura pro děti a mládež do poloviny 19. století
4.1
Vývojové tendence
4.2
Hlavní představitelé
5.
Poezie pro děti publikovaná v druhé polovině 19. století
5.1
Hlavní představitelé
5.2
Vývojové tendence
6.
Umělecká próza pro děti a mládež v druhé polovině 19. století
6.1
Dominující žánry
6.2
Vývojové tendence
7.
Folklorní pohádka, její genologické rysy
7.1
Teorie pohádky a jejich představitelé
7.2
Literární adaptace lidové pohádky v dětské literatuře
7.3
Nejvýznamnější převypravovatelé (autoři)
8.
Pověst, mýtus a legenda v literatuře pro děti a mládež
9.
Moderní autorská pohádka
10.
Vývojové tendence literatury pro děti a mládež mezi světovými válkami
10.1
Charakteristika tvorby hlavních představitelů s přihlédnutím k žánrům
11.
Historická a životopisná próza pro DM od 19. st. po současnost
11.1
Představitelé a nejvýznamnější díla
12.
Příběhová próza s dětským hrdinou
12.1
Charakteristika žánru, pokus o klasifikaci
12.2
Hlavní představitelé a tituly
13.
Próza s dívčí hrdinkou, s chlapeckým hrdinou
13.1
Charakteristika žánru, chronologický vývoj
14.
Dobrodružný příběh
14.1
Charakteristika žánru, hlavní představitelé a tituly
15.
Rozvoj poezie pro děti po roce 1945 do poloviny 60. let 20. století
15.1
Vývojové tendence, hlavní představitelé, typologie poezie pro děti
16.
Charakteristika poezie pro děti od 70. let 20. století do současnosti
16.1
Pokus o typologii, nejvýznamnější básníci, sbírky
17.
Trivialita v literatuře pro děti a mládež
18.
Lidová a autorská pohádka ve světové literatuře pro děti
19.
Fantasy - charakteristika žánru
19.1
Nejvýznamnější představitelé ve světové literatuře pro děti a mládež
20.
Příběhová próza s dětským hrdinou ve světové literatuře pro DM
21.
Dobrodružná tématika ve světové literatuře pro děti a mládež
22.
Významní představitelé poezie ve světové literatuře pro děti a mládež

Úryvek

"LITERÁRNÍ ŽÁNRY
Výzkum čtenářských preferencí ukazuje, že dětský vnímatel v závislosti na svém vývoji upřednostňuje určité žánry - tyto tedy úžeji korespondují s jeho psychickou strukturou. Žánrová skladba literatury pro děti a mládež je tedy stabilnější než žánrová skladba literatury pro dospělé.

Žánrové spektrum v literatuře pro děti a mládež můžeme třídit podle různých kritérií:
1. podle aspektu intencionality (intencio = záměr):
a) INTENCIONÁLNÍ TVORBA (tj. tvorba záměrně psaná pro dětské čtenáře ve věkovém rozmezí 3 - 15 let; autoři v ní respektují osobnost dítěte z hlediska jejího věku a psychických zvláštností): autorská pohádka, umělá poezie pro děti, příběhová próza s dětským hrdinou, román pro chlapce, dívčí román, dětský slovesný folklor, lidová pohádka pěstounská (výchovná)
b) NEINTENCIONÁLNÍ TVORBA (tj. tvorba původně určená dospělým čtenářům, která přešla do literatury pro mládež; buď z důvodu její čtenářské atraktivity, nebo z potřeby pedagogů): dobrodružné žánry, sci-fi, próza s přírodní tematickou, historická próza, uměleckonaučné žánry, pohádky (zvláště kouzelné a novelistické), pověsti, legendy, pověrečné povídky, báje, bajky

2. podle původu a aktuálního fungování žánrů (M. Genčiová):
a) žánry, které vždy patřily a dnes výhradně patří do oblasti umění určeného dětem (mají svůj původ ve folkloru): říkadla, ukolébavky, dětské popěvky, rozpočitadla, škádlivky
b) žánry, které dříve byly součástí ústní lidové slovesnosti nebo literatury dospělých a které přešly do literatury pro mládež: pohádka, pověst, balada, zčásti bajka
c) žánry existující paralelně v literatuře pro dospělé i v literatuře pro děti (v literatuře pro dospělé jsou leckdy okrajovou záležitostí, zatímco u dětí v jistém věku hrají důležitou roli): dobrodružná próza, vědeckofantastická próza, uměleckonaučná literatura
d) žánry společné oběma literaturám (u dětí jsou modifikovány): povídka, novela, román ze života

Některé žánry se svou náročností literatuře pro děti zcela vymykají (např. causerie, esej, filozofický či náboženský traktát aj.).

3. podle čtenářských preferencí z hlediska věkového zařazení:
a) PŘEDČTENÁŘSKÁ FÁZE (dítě v roli posluchače odkázáno na zvukový příjem textu prostřednictvím jiného čtenáře - předčtenářská etapa naslouchací)
• mladší předškolní věk (do 3 let): dětský folklór, poezie (popěvky, říkadla), knižní hračky, leporela, loutkové divadlo
• starší předškolní věk (3 - 6 let): folklórní poezie (i hádanky), autorské pohádky, adaptace lidových pohádek, bajky, jednoduché příběhy ze života dětí; obrázkové publikace, uměleckonaučné knihy se zvukovými nosiči, omalovánky, vystřihovánky, dětské encyklopedie, dětské loutkové hry, drobné dramatické útvary, kreslené seriály
b) ČTENÁŘSKÁ FÁZE (převažuje vizuální či vizuálněauditivní recepce):
• malí čtenáři (6 - 8 let): umělá poezie, klasická a autorská pohádka"

Poznámka

Rozsah otázek je od 1 do 9 stran. Některé nadpisy jsou doplněny malými doprovodnými obrázky. Použitá literatura je uvedena na konci každé otázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21551
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse