Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Česká dvorská kancelář

Česká dvorská kancelář

Kategorie: Historie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této seminární práce je Česká dvorská kancelář. Autor seznamuje s historií a vývojem tohoto ústředního úřadu od středověku až do jeho zrušení. Uvádí význam úřadu a seznamuje s reformami jednotlivých panovníků týkající se této kanceláře. Charakterizuje její proměny za vlády Karla VI. Závěr popisuje zánik tohoto úřadu.

Obsah

1.
Vznik úřadu
2.
Pozice úřadu ve 13. století
3.
Česká dvorská kancelář za Jana Lucemburského
4.
Reformy Karla IV.
5.
Česká dvorská kancelář v 1 století
6.
Vláda za Rudolfa II.
7.
Reformy Karla VI.
8.
Zrušení kanceláře

Úryvek

"Jedním z důsledků reforem dvorské kanceláře za Karla IV. bylo její užší propojení s královskou radou, jakožto sborem odborníků a politických rádců krále, jejíž význam vzrostl zároveň s větší váhou jeho panovnické moci. Jednotliví členové rady byli často v královské kanceláři činní jako relátoři, čili jako osoby předávající králův příkaz ke zlistinnění nějaké záležitosti, respektive tlumočící královu vůli.
Význam královské kanceláře díky reformám Karla IV. rostl úměrně s tím, jak byly obecně respektovány písemnosti a písemné řízení celou společností i státním aparátem. Zatím sice nebyl ve správním smyslu pevně strukturován způsob vyřízení jakékoli záležitosti u krále, ale již byly ustáleny diplomatické postupy zlistinnění. Vyřizování jednotlivých záležitostí proto hlavně spočívalo na personálních vztazích v nejširším slova smyslu mezi panovníkem a žadatelem. Tyto vztahy samozřejmě většinou zprostředkovaly osoby z panovníkova okolí. Následné písemné zachycení vyřízené záležitosti v kanceláři pak bylo ovlivněno stykem mezi těmito zprostředkovateli a kancelářským personálem, který fungoval nejen jako pasivní vykonavatel rozhodnuté věci, ale i jako činitel dotvářející konkrétní podobu konečného znění. Tento postup se týkal zejména řadových správních rozhodnutí, které měly stanovené pevné písemné formy.
Kancelář tedy po stanovení konečného rozhodnutí již pracovala sama. Tato praxe dávala dvorské kanceláři možnost proměny ve skutečnou správní instituci, která o určité věci také rozhoduje a nejen ji pouze vyřizuje. Tento prvek činnosti české dvorské kanceláře, který měl v tomto směru potenciál rozvoje do budoucnosti, musíme považovat za jeden z nejvýznamnějších důsledků její reformy za vlády Karla IV. Dalším významným důsledkem reforem za tohoto panovníka byl již výše zmíněný růst významu písemností ze státního hlediska, který logicky podmínil také vzrůst úlohy kancléře a celé kanceláře. V této souvislosti Karel IV. založil i nový úřad archiváře (registrator).
Za další z důsledků reforem lze považovat samotné organizační uspořádání kanceláře. Ta na konci vlády Karla IV. již představovala početně velkou instituci s vnitřní hierarchizací na vyšší (koncipující) a nižší (opisující) notáře, eventuálně registrátory. Vedení kanceláře spočívalo v rukou králova kancléře (cancellarius regis, aule regie) jakožto králova důvěrníka. Tuto funkci zastávala obvykle vzdělaná osoba s literárním, politickým a diplomatickým rozhledem. Kancléři bylo podřízeno ještě několik protonotářů. Ve funkci kancléře se např. významně uplatnil biskup Jan ze Středy. I nadále trvalo čestné kancléřství probošta vyšehradské kapituly, jeho titul se však změnil na kancléře království (cancellarius regni).
Je také zapotřebí zdůraznit, že na rozdíl od praxe běžné za Jana Lucemburského, Karla IV. na jeho cestách doprovázela vždy jen část kanceláře, zatímco většina personálu zůstávala podobně jako královská rada v Praze. Její fixování na stálé místo pak bylo dalším důvodem vzrůstu jejího správního významu. Kancelář tak mohla být v pravidelném styku s radou, se kterou se částečně prolínala a s níž přebírala část výkonu králových funkcí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22602
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse