Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Česká republika jako Dahlova polyarchie - esej

Česká republika jako Dahlova polyarchie - esej

Kategorie: Politologie

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Esej ve své první části objasňuje obsah pojmu polyarchie, jehož autorem je americký politolog Robert Dahl. Následně porovnává zásady tohoto politického systému s principy obsaženými v aktuální Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod, která je její součástí. V závěru práce je poté zodpovězena otázka, zda lze Českou republiku považovat za polyarchii.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení a vysvětlení pojmů
3.
Aplikace Dahlova konceptu na Ústavu České republiky a Listinu základních práv a svobod
3.1.
Instituce polyarchie
3.2.
Srovnání Ústavy České republiky a institucí polyarchie
4.
Závěr

Úryvek

"1. Vymezení a vysvětlení pojmů
Pojem polyarchie je odvozen z řeckých slov, která znamenají mnoho a vláda, tedy vláda mnohých. R. Dahl jej zavedl v roce 1953, jelikož jej považuje za vhodné označení moderních zastupitelských demokracií se všeobecným volebním právem. (Dahl 2001: 85) Slovo demokracie, které je vytvořeno ze slov vláda a lid, má několik významů. Jedním z nich je demokratický ideál, který vznikl v řeckých Athénách 500 let před naším letopočtem. Jednalo se o městský stát, kde se částečně rozvinul zastupitelský princip a ve kterém se občané snažili o fungování sedmi principů. (Dahl 2001: 17) Občané musí být ve svých zájmech v souladu, aby sdíleli zájem pro obecné blaho, musí mít podobné množství volného času, ekonomickou situaci, vzdělanost, stejné vyznání, rasu a jazyk. Celkový počet občanů musí být relativně nízký (méně než 40-50 tisíc) a musí být schopni se shromáždit. Dále se musí aktivně účastnit správy obce. Posledním bodem je nutná autonomie městského státu. (Dahl 1995: 22)
Dále jako demokracii lze označit starověký Řím, který svůj systém nazýval republikou a zastupitelské demokracie 19. století se stále omezeným volebním právem. (Dahl 2001: 85) Stejné označení máme ale i pro moderní zastupitelské systémy, ve kterých uvedené principy nefungují a ani fungovat nemohou. Vždyť i země, které s vládou lidu nemají vůbec nic společného, jakou je např. Komunistická lidová demokratická republika mají v názvu slovo demokracie.
Je tedy zřejmé, že okolo pravého významu demokracie zkrátka panuje obrovská nejasnost. Proto R. Dahl začal pracovat s pojmem polyarchie, který podle něho více vystihuje charakter moderních zastupitelských systémů. Ve snaze pojem vymezit vychází R. Dahl z prací moderních teoretiků demokracie. Jedná se o Jeana-Jacquese Rosseaua, Alexise de Tocquevilla a Johna Stuarta Milla. (E-polis 22. 4. 2005) V díle Demokracie a její kritici R. Dahl předkládá několik možných způsobů, jak pojem polyarchie lze chápat:
- „Jako historický výsledek úsilí o demokratizaci a liberalizaci politických institucí národních států;
- Jako charakteristický typ politického řádu nebo režimu, odlišného významným způsobem nejen od nedemokratických systémů všeho druhu, ale také od dřívějších demokracií malého rozměru;
- Jako systém politické kontroly, ve kterém jsou nejvyšší státní úředníci ve vládě státu ovlivňováni k takovému chování, aby vyhráli volby v politické konkurenci s ostatními kandidáty, stranami a skupinami;
- Jako soubor politických práv nebo jako soubor institucí nutných pro demokratický proces ve velkém měřítku.“ (Hloušek, Kopeček 2004: 251-252)
Polyarchie podle R. Dahla vznikala ve třech etapách: první státy s tímto zřízením se objevily s bojem amerických kolonií za nezávislost a Velkou francouzskou revolucí, ale tyto formy nebyly dokonalé. Tato etapa trvala v letech 1779-1930. Druhá, která nastala po druhé světové válce (tedy 1950-1959), znamenala nárůst polyarchií až na 36-40 zemí, protože se jednalo o velice proměnlivé období. Ke třetí fázi došlo v 80. a 90. letech díky politickým změnám v Latinské Americe a ve střední a východní Evropě. Každé období má za následek obrovský nárůst nových polyarchií. (Říchová 2000: 168-169) Do třetí etapy patří, pro nás zásadní, Česká republika."

Poznámka

Katedra politologie a evropských studií.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23824
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse