Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > České země od Sámovy říše po poslední Přemyslovce

České země od Sámovy říše po poslední Přemyslovce

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka podává důkladný přehled o historii českých zemí od Sámovy říše po vládu posledních Přemyslovců a dodává rovněž charakteristiku románské kultury. Formou poznámek přibližuje významné události a osobnosti jednotlivých období s důrazem na panovníky a jejich výrazné počiny, ale zabývá se také rovněž hospodářským vývojem.

Obsah

1.
Sámova říše
2.
Velkomoravská říše
3.
České země od prvních Přemyslovců po Vladislava II.
4.
Hospodářský vývoj za posledních Přemyslovců
5.
Doba posledních Přemyslovců (1197–1306)
6.
Románská kultura

Úryvek

"Sámova říše

• první západoslovanský kmenový stát
• vytvořili ho Slované žijící na našem území (z obraných důvodů proti Frankům a Avarům)
• zahrnoval České země, Moravu, Z Slovensko, Dolní Rakousy
• vládl tam franský kupec Sámo
• pravděpodobná existence říše 623 – 658(9)
• jediným pramenem díky kterému se dozvídáme o Sámově říši je Fredegarova kronika, protože Franská říše se Z Slovany bojovala
• boj proti Avarům – kočovný kmen z východu (Mongolské stepi), usadili se mezi Dunajem a Tisou, vynikající jezdci – stále na koních (používají železné udidlo i třmeny), k boji jim sloužily luky a šípy, na blízko zahnuté šavle, jejich nájezdy velice krvavé
• proti nim je Sámo  vznik Sámovy říše
• po Avarském nebezpečí přichází další nebezpečí ze západu od Franků
• Frankové: r. 631 bitva u Vogastisburku  Sámo Franky poráží
• roku 658 Sámova říše zaniká
• pověsti o tom, že Sámo byl Přemysl Oráč

Velkomoravská říše

• po zániku Sámovy říše rychlý rozvoj na Moravě a Slovensku
• zde 2 knížectví: 1) Nitranské – Pribina
2) Moravské – Mojmír (r. 830)
• v Nitře r. 830 vysvěcen 1. kostelík ve stř. Evropě, vysvětil ho Salzburský arcibiskup
• zemědělství, řemeslná výroba, okolo Nitry dostatek rud
• knížectví obchodní styky s Franskou a Byzantskou říší
• r. 833 Mojmír vyhnal Pribinu a sjednotil obě knížectví
• zakládá dynastii Mojmírovců
• Mojmír vládne 833 – 846, Pribina prchl do Panónie
• Mojmír I. udržoval závislost na východofranské říši
• r. 846 usedá na moravský trůn Mojmírův synovec Rastislav 846 – 870
• chce se vymanit z vlivu Východofranské říše  na Moravě šíří křesťanství východofranští kněží
• střediskem Velké Moravy – Velehrad (lokalizace není přesně známa), přibližně Staré město u Uherského Hradiště
• Rastislav hledá oporu u Byzantské říše – Michal III. vidí v Rastislavovi spojence
• 6.7. 863 věrozvěsti – bratři ze Soluně (Konstantin a Metoděj), Řekové
• znají slovanské nářečí, byli již na misi na Krymu
• připravili se na misi na Velkou Moravu – přinesli písmo – Hlaholice (Konstantin)
• přeložili mnohé náboženské texty do staroslověnštiny (= církevně slovanský jazyk)
• přináší s sebou ostatky svatého Klimenta – první kostelíky na Velké Moravě byly vysvěceny sv. Klimentovi
• zakládají Moravskou církev a vychovávají si své žáky
• r. 867 se musí Konstantin s Metodějem dostavit do Říma – musí zde ospravedlnit svou činnost – dokázali ji obhájit  papež Hadrián II. souhlasí s tím, aby se mše kázaly staroslověnsky
• Konstantin onemocněl, vstoupil do kláštera v Římě, přijímá jméno Cyril – 869 umírá
• část jeho těla pohřbena v Římě
• Metoděj se sám vrací na Moravu, cestou ho zastihla zpráva, že na Moravě došlo k převratu, který uskutečnil synovec Rastislava – Svatopluk
• Rastislav zajat, žalářován a oslepen
• na trůn dosazen Svatopluk díky Ludvíku Němcovi, vládne 870 – 894
• Metoděj cestou zajat východofranskými mnichy, dva a půl roku vězněn
• na zásah papeže propuštěn s podmínkou, že bude staroslověnský jazyk zakázán, ale roku 880 byl znovu obnoven
• Velká Morava – název za Svatopluka
• r. 885 Metoděj umírá, z Moravy jsou vyhnáni jeho žáci  moravsko-slovanská církev zakázána
• žáci odchází do Bulharska – zde je centrum staroslověnské kultury  písmo Cyrilice  základ Azbuky
• od 90. let útočí na Moravu Maďarské kmeny (= kočovníci)
• legenda o Svatoplukovi (3 synové – 3 pruty)
• na trůn Mojmír II. 894 – 906
• převážně za jeho vlády je Velká Morava vystavena cíleným útokům Maďarů, pod jejich náporem roku 906 zaniká
• západní a východní Slované odděleni Maďary"

Poznámka

Data jsou značena barevně, jiné důležité informace tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24897
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse