Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Československo v letech 1918–1945 - zápisky z přednášek 1/3

Československo v letech 1918–1945 - zápisky z přednášek 1/3

Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek z československých dějin mapují v hlavních bodech historii Československé republiky od jejího vzniku po rok 1945. Nastiňují postupné formování myšlenky samostatného státu, popisují jeho vyhlášení a rozebírají vnitropolitickou, zahraničněpolitickou a ekonomickou situaci za existence první republiky. Zde pojednávají o problémech nového státu, jeho politickém systému a charakteru politických stran, sledují důsledky hospodářské krize či mezinárodní vztahy Československa. Odtud postupují k průběhu mnichovské krize a vzniku druhé republiky a samostatného slovenského státu a nakonec zobrazují vývoj v zemi za doby protektorátu. Další část přednášek naleznete zde Československo v letech 1945–1956 - zápisky z přednášek 2/3.

Obsah

1.
Myšlenka samostatného státu
2.
Události roku 1918 a vyhlášení samostatného státu
3.
Problémy nového státu
3.1.
Vyhlašování samostatných německých provincií
3.2.
Těšínsko
3.3.
Slovensko a maďarský problém
3.4.
Poválečný chaos a lidové bouře
4.
Základní fungování státu
4.1.
Parlamentarizace
4.2.
První československá ústava z roku 1920
4.3.
První parlamentní volby
5.
Politické strany Československa
5.1.
Pojetí demokracie v novém státu
5.2.
Vztahy se Slováky a Němci a situace do roku 1920
5.3.
Vláda pětky a rok 1929
5.4.
Obecné charakteristiky politických stran v Československu
5.5.
Republikánská strana československého venkova
5.6.
Československá strana socialistická
5.7.
Československá sociálně demokratická strana dělnická
5.8.
Hlinkova slovenská ludová strana
5.9.
Československá strana lidová
5.10.
Národní demokraté
5.11.
Další strany
6.
Ekonomika
6.1.
Nostrifikace průmyslu, bank a pojišťoven
6.2.
Další trendy v hospodářství
7.
Hospodářská krize a politické extrémy
7.1.
Důsledky velké hospodářské krize
7.2.
Agrární krize
7.3.
Změny ve vládě
7.4.
Snahy o řešení nezaměstnanosti
7.5.
Stávkové hnutí a nezaměstnanost
7.6.
KSČ na cestě ke státotvorné straně
7.7.
Pomalá cesta z krize
7.8.
Problémy se Slováky
7.9.
Německé politické strany
7.10.
Od DNSAP k Henleinově SdP
7.11.
Sudetoněmecké vlastenecké hnutí
7.12.
Sudetoněmecká strana
8.
Československo a zahraniční politika
8.1.
Zahraniční politika po skončení války
8.2.
Československo a Společnost národů
8.3.
Ženevský protokol
8.4.
Locarnské smlouvy
8.5.
Malá dohoda
8.6.
Problémy
8.7.
Mnichovská krize 1938
8.7.1.
Nová vojenská koncepce
8.7.2.
Anšlus Rakouska
8.7.3.
Pacifikace německých stran
8.7.4.
Německá taktika
8.7.5.
Malá mobilizace
8.7.6.
Obecní volby
8.7.7.
Léto 1938
8.7.8.
Tlak se stupňuje
8.7.9.
Spojenci, Hitler a ultimáta
8.7.10.
Reakce obyvatelstva
8.7.11.
Mnichovská dohoda
9.
Druhá republika
9.1.
Vznik
9.2.
Vztahy se Slovenskem
9.3.
Ekonomická potíže
9.4.
Ideová povaha druhé republiky
9.5.
Politický vývoj
9.6.
Sudety
9.7.
Slovensko po autonomii
9.8.
Zánik
10.
Protektorát Čechy a Morava
10.1.
Slovenská otázka
10.1.1.
Vznik Slovenského štátu a jeho charakter
10.1.2.
Slovenské národní povstání
10.2.
Vznik a fungování Protektorátu Čechy a Morava
10.3.
Vznik exilové vlády

Úryvek

"Myšlenka samostatného státu
• v průběhu 19. století chtějí Češi alespoň nějakou autonomii, ale nemají ani ministra, ani vyslance v diplomacii, účastní se jen sněmu
• po vyhlášení dualismu chtějí Češi také autonomii jako mají Maďaři (1848?)
• článek česká otázka (Schauer) – jaký význam má český národ ve středu Evropy? Může něco znamenat, přinést?
• na konci 19. století se zdá, že R-U se zreformuje
• od 1914 je jasné, že k žádné reformě nedojde – rakouští němci jsou agresivní, Maďaři taky
• zatčeni Kramář, Rašín atd. za protistátní činnost
• nastoupení Karla I. 1917 – zruší tresty smrti, reformy ale ne – přispění k rozpadu
• ti co působí na území Čech si myslí, že R-U přetrvá, ti co emigrují, vytvářejí koncept budoucího uspořádání Evropy – snaží se o vytvoření samostatného státu
• Masaryk – poslanec říšského sněmu – původně si myslel, že lze R-U reformovat, později je potřeba úplně nové uspořádání
• po válce vznik nových států - nástupnické státy (Polsko, Rakousko, ČSR, Maďarsko, Království SHS)
• versailleský systém – Maďarsko nespokojeno (revizionismus)
• charakter české spol. – specifická; selský stát (modernizovaný, vyspělý) – ale prostě vesnice – sféra, kde se mluví česky; absence české národní šlechty; absence českého kapitálu; 2/3 výroby z R-U z Česka – ale německý kapitál (pohraničí), Živnobanka (Jaroslav Preiss); specifický charakter inteligence – středostavovský původ (měšťané); cukrovarnictví, pivovarnictví, sladovnictví, chmel; přesun obyvatel z venkova do měst (vznikání průmyslových center) – postupná proletarizace
Vyhlášení samostatného státu – Události roku 1918
• československé legie – až od té doby se domácí pol. reprezentace se rozhodne, že jejím požadavkem bude samostatný stát
• radikalizovaná společnost - přídělové lístky
• různé vojenské vzpoury
• 6. 1. Tříkrálová deklarace
• Pittsburská dohoda – mezi českou a slovenskou politickou scénou
• 14. října – prozatímní vláda (v Písku), generální stávka
• 18. října – Washingtonská deklarace
• 28. října – novinový článek o přijetí Wilsonových mírových podmínek Rakouskem, vyhlášení ČSR
• Národní výbor Československý – legitimní a právoplatný orgán nově vzniklé ČSR
• Revoluční národní shromáždění (zárodek českosl. parlamentu) – 13. 11. – zákon o vzniku samostatné ČSR, Habsburkové sesazení, zvolen prezident a jmenována Kramářova vláda (předseda národně demokratické strany, domácí odboj), měna a zákony platí, dokud se nezmění
• území Čech, Slovenska, Podkarpatská rus – Češi, Slováci, Maďaři, Němci, Židé, Poláci, Ukrajinci, Rusíni
• 1919 první volby"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Důležité informace jsou v textu zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23080
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse