Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Československo v období po 2. světové válce až do šedesátých let 20. století

Československo v období po 2. světové válce až do šedesátých let 20. století

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace, Nymburk

Charakteristika: Maturitní otázka z dějepisu velmi obsáhle, ale zároveň přehledně a srozumitelně zpracovává téma československých dějin po druhé světové válce až do období normalizace. Otázka tedy pokrývá období od roku 1945 do roku 1969. Podrobně je zachycen vývoj především domácí politiky, ale také zahraničních vztahů, hospodářství a sociální situace.

Obsah

1.
Poválečné politické uspořádání
2.
Ozbrojené a bezpečnostní složky
3.
Problémy poválečného hospodářství
4.
Znárodnění a pozemková reforma
5.
Odsun
6.
Problém Maďarů
7.
Vytvoření Národního shromáždění
8.
Volby 1946
9.
Dvouletý plán (1947 – 1948)
10.
Zahraničněpolitická situace, odmítnutí Marshallova plánu
11.
Zápas o udržení demokracie
12.
Únorový komunistický převrat 1948
13.
Otázka nekomunistických politických stran
14.
Volby 1948, přijetí Ústavy 9. května
15.
Perzekuce, politické procesy
16.
Projevy nesouhlasu
17.
Hospodářství, likvidace soukromého sektoru
18.
Smrt Klementa Gottwalda
19.
Měnová reforma
20.
Pokus o nový politický kurs
21.
Nová socialistická ústava (1960)
22.
Ekonomická krize, ekonomická reforma
23.
Lednové plénum ÚV KSČ 1968
24.
Charakter reformy
25.
Akční program KSČ
26.
Krize reformy
27.
2000 slov
28.
Svolání XIV. sjezdu KSČ, reakce SSSR a zemí východního bloku
29.
Sovětská intervence
30.
Moskevská jednání
31.
Počátky normalizace a konsolidace
32.
Duben 1969

Úryvek

"Poválečné politické uspořádání
 Státní správa na místní úrovni představovaná národními výbory
 Základem nové nastupující politické moci se stala Národní fronta Čechů a Slováků
 Sdružily se v ní politické strany, které měly zastoupení v exilu a podílely se na osvobozeneckém boji
 Obnova nebo vznik dalších stran ale nebyly povoleny → omezení systému parlamentní demokracie
 Československá strana sociálně demokratická – předseda Zdeněk Fierlinger
 Československá strana národně socialistická – předseda Petr Zenkl
 Československá strana lidová – předseda Jan Šrámek
 Komunistická strana Československa – předseda Klement Gottwald
 Na Slovensku Demokratická strana – sdružila všechny politické síly, které nespolupracovaly s klerofašistickým režimem
 Komunistická strana Slovenska
 Na Slovensku později založeny Strana Slobody a Strana práce
 Většina stran se hlásila k socialismu, absence pravicovějších a liberálnějších stran
 Nové strany mohly vznikat jen se souhlasem Národní fronty
 Politické uspořádání se opíralo o Košický vládní program (květen 1945)
 Vytvořen vládou Zdeňka Fierlingera
 Položil základ lidovědemokratickému režimu
 Pro KSČ představoval jen přechodnou fázi, pro nekomunistické strany šlo o maximum změn, které byly ochotny připustit
 Formuloval české a slovenské národní zájmy
 Slib provedení řady sociálních a socializačních opatření (znárodnění, pozemková reforma)
 Osvobozené Československo bude státem dvou rovnoprávných národů – Čechů a Slováků
 Potrestání válečných zločinců, zrádců a kolaborantů
 Československého státního občanství zbaveni Němci a Maďaři
 Právo státního občanství přiznáno těm, kteří se aktivně podíleli na boji proti fašismu
 Majetek osob zbavených občanství přecházel pod národní správu, poté byl konfiskován nebo znárodněn
 Ve vládě, kterou vyhlašoval Košický program, paritní zastoupení politických stran (stejný počet členů jednotlivých politických stran ve vládě) → zvýhodnění komunistů (KSČ + KSS)
 Zákonodárný sbor zatím neexistoval – moc zákonodárnou měl prezident, který vydával dekrety – na návrh a spoluúčasti vlády s tím, že jakmile bude ustaveno Národní shromáždění, bude je muset dodatečně schválit
 Celkem vydáno 89 dekretů
 Týkaly se ústavních orgánů ČSR, působnosti státní správy, zajištění obnovy národního hospodářství a stavu financí, vzniku nových vysokých škol,…
 Znárodňovací dekrety
 Dekrety řešící osudy německé a maďarské menšiny v ČSR
 Zahájily i proces retribuce – potrestání válečných zločinů: zřízeny mimořádné lidové soudy
- Stanul před ním např. na jaře 1946 K. H. Frank – odsouzen k trestu smrti
- Národní soudy v Praze a Bratislavě – pro případy zvláště velkých kolaborantů, před nimi např. členové Beranovy vlády, protektorátní ministři, prezident Slovenské republiky Tiso
- Vynesené tresty mimořádně přísné, souzeny byly nejen prokázané činy, ale i politické postoje a politická orientace → procesy mnohdy i nástrojem politické odplaty
 Správa státu asymetrická: na Slovensku Slovenská národní rada (zákonodárná + výkonná moc), později doplněna o Sbor pověřenců (výkonné správní pravomoci), v českých zemích takovéto orgány nevznikaly, na sovětský nátlak rozpuštěna Česká národní rada, veškeré pravomoci převzaty vládou"

Poznámka

Důležité informace jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27200
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse