Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Český jazyk a literatura: výběr z maturitních otázek

Český jazyk a literatura: výběr z maturitních otázek

Kategorie: Čeština, Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje několik v různém rozsahu zpracovaných maturitních otázek z českého jazyka a především literatury. Dvě krátké otázky z českého jazyka probírají problematiku popisu a aktuálního členění výpovědi. Otázky z literatury pokrývají starověké písemnictví, českou a světovou tvorbu v 2. polovině 20. století, klasicismus a preromantismus, renesanci a stručně i české drama.

Obsah

1.
České divadlo od počátků do 19. století
2.
Popis
3.
Aktuální členění výpovědi a slovosled
4.
Česká literatura v druhé polovině 20. století
4.1.
Historický kontext 1945 až 60. léta
4.2.
Poezie po roce 1945
4.3.
Próza
5.
Klasicismus a preromantismus v evropské literatuře
5.1.
Historický kontext
5.2.
Klasicismus
5.3.
Klasicismus ve Francii
5.4.
Klasicismus v Itálii
5.5.
Osvícenství a racionalismus
5.6.
Osvícenství a racionalismus ve Francii
5.7.
Osvícenství a racionalismus v Anglii
5.8.
Preromantismus
5.9.
Francouzský preromantismus
5.10.
Německý preromantismus
6.
Od počátku písemnictví po starověké kultury
6.1.
Ústní lidová slovesnost
6.2.
Starověké literatury
6.2.1.
Orientální literatury
6.2.1.1.
Písemnictví Mezopotámie
6.2.1.2.
Egyptské písemnictví
6.2.1.3.
Hebrejské písemnictví
6.2.1.4.
Indické písemnictví
6.2.1.5.
Čínské písemnictví
6.2.1.6.
Perské písemnictví
6.2.2.
Antická literatura
6.2.2.1.
Řecká literatura
6.2.2.1.1.
Archaické období
6.2.2.1.2.
Attické období
6.2.2.1.3.
Helénistické období
6.2.2.2.
Římská literatura
6.2.2.2.1.
Staré období
6.2.2.2.2.
Klasické období
6.2.2.2.3.
Postklasické období
7.
Renesance
7.1.
Charakteristika
7.2.
Renesance v Itálii
7.3.
Renesance ve Francii
7.4.
Renesance v Anglii
7.5.
Renesance ve Španělsku
7.6.
Renesance v Portugalsku
7.7.
Renesance a humanismus v české literatuře
7.7.1.
Latinská větev
7.7.2.
Česká větev
8.
Světová literatura 2. poloviny 20. století
8.1.
Historický kontext
8.2.
Existencialismus
8.3.
Neorealismus
8.4.
Beatnici
8.5.
Rozhněvaní mladí muži
8.6.
Absurdní drama
8.7.
Magický realismus
8.8.
Postmodernismus
8.9.
Další představitelé

Úryvek

"České divadlo (shrnutí)
- počátky ve 12. století = hry náboženského původu v klášterech, vyprávějí o Kristově smrti a vzkříšení nebo o 3 Mariích, které měli pomazat mrtvé tělo Krista, výjevy se předváděli v kostelech, ve 14. století tyto scény obohaceny o mastičkáře = staročeská fraška zachycuje obraz středověkého trhu, kdy mastičkář chválí masti
- 17. století – objevuje se loutkové divadlo - Matěj Kopecký - 1775 - 1847 - používal tzv. pimprlata (= loutky)
- Jan Ámos Komenský napsal soubor her - Škola na jevišti = měli didaktický charakter
- 17. století – vzniká lidová hra se zpěvy, navazuje se na náboženské hry, vzniká dobrodružná hra
- období národního obrození - 1738 - Praha měla stálé německé divadlo v Kotcích, tady se r. 1771 předváděla 1. česká hra Kníže Honzík
- 1783 - založeno Stavovské divadlo
- 1786 - 1789 - byla založena dřevěná divadelní stavba, tzv. Bouda ve které působili Václav Thám, Prokop Šedivý, Karel Ignác Thám
- 19. století - Václav Kliment Klicpera
- Josef Kajetán Tyl
- 1862 - otevřeno Prozatímní divadlo (zadní trakt Národního divadla - otevřeno Hálkovou tragédií Král Vukašín)
- 1868 - položen základní kámen ND

Popis
- druhy popisů
- prostý
- odborný
- umělecký

1.) popis prostý - jde o obyčejný popis, kterému bez potíží porozumíme (používají ho i děti)
2.) popis odborný
- předpokládá odborné znalosti a setkáváme se v něm s odbornými názvy (= termíny)
- někdy bývá určen pouze pro odborníky, neodborník mu rozumí málo nebo vůbec
- někdy se setkáváme s odborným popisem určeným i neodborníkům (návod k obsluze nějakého přístroje), musí být pojat tak, aby jim všichni rozuměli, odborné názvy jsou vysvětleny, často doprovázený fotkami
3.) popis umělecký = lyrizovaný
- subjektivní - často nazýván jako líčení
- základem není přesný popis toho, co vidíme, ale popsání citů a pocitů, které popisovaná věc vzbuzuje, velmi často používáme přirovnání, personifikace, básnické metafory

=> popis můžeme rozdělit také na
- statický - popis objektu v klidu
- dynamický - popis objektu v pohybu

- poněkud odlišný je také popis pracovního popisu

Aktuální členění výpovědi a slovosled
- aktuální členění - znamená možnost rozčlenit výpověď na 2 části - východisko - představuje část výpovědi, která je známá ze situace nebo z předchozího kontextu, jádro - je hlavní část výpovědi klidné, kdy stojí východisko na počátku věty a jádro na jejím konci. V souvislosti textu se jádro jedné věty stává východiskem věty následující. Př. Byl jednou / jeden král. Ten / měl tři syny. Nejmladší z nich / se jmenoval Jan.
- při subjektivním pořádku slov na počátku věty stojí to, co chce mluvčí zdůraznit, tedy jádro výpovědi. Východisko stojí až za ním. Př. Pěkný pořádek / tady máte! Teprve včera / jsem ten dopis obdržel.
- valence - je schopnost na sebe vázat určitý počet větných členů, a to v jistých tvarech. Souhrn doplnění zleva zprava se nazývá valenční pole."

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně nebo podtržením. Otázky jsou zpracované v rozsahu cca 1/3 strany až 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25615
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse