Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Český jazyk, mluvnice - maturitní otázky

Český jazyk, mluvnice - maturitní otázky

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text obsahuje znalosti, které jsou vyžadovány u maturitní zkoušky z české mluvnice. Heslovitou formou informuje nejen o rozdělení jazyků, jazykovědě a jejích oborech, ale také o lexikologii a vývoji češtiny, i vzniku mluvnice. Seznamuje se základní jazykovou terminologií. Charakterizuje věty podle členitosti, i zvláštnosti větného členění. Věnuje se nejen slovní zásobě, pořádku slov ve větě, ale také zkratkám a cizím slovům, i charakteristice jednotlivých druhů slov. Závěr uvádí cvičení na pozice jednotlivých slovních druhů ve větách.

Obsah

1.
Jazyk a slovanské jazyky
1.1.
Jazyk
1.2.
Rozdělení jazyků
2.
Jazykověda a její obory
2.1.
Jazykovědně terminologická část
2.1.1.
Hlásková
2.1.2.
Gramatika
2.1.3.
Lexikologie
2.1.4.
Sémantika
2.1.5.
Slovotvorba
2.1.6.
Stylistika
2.1.7.
Dialektologie
2.1.8.
Nové obory jazykovědy
2.2.
Spisovná výslovnost
2.2.1.
Zásady správné výslovnosti
2.2.2.
Výslovnostní styly
2.2.3.
Výslovnost samohlásek
2.2.4.
Výslovnost souhlásek
2.2.5.
Výslovnost cizích slov (slov přejatých)
3.
Lexikologie, práce o české mluvnici
3.1.
Lexikologie
3.2.
Typy slovníků
3.3.
Vývoj češtiny a vznik mluvnic
4.
Základní jazykovědná terminologie
4.1.
Jazykovědná terminologie
4.1.1.
Slovní druhy – jednotlivé charakteristiky
4.1.2.
Římské číslice
4.1.3.
Publicistický styl a jeho útvary – jednotlivé charakteristiky
5.
Věty podle členitosti, zvláštnosti větného členění
5.1.
Věty podle členitosti a dělení
5.2.
Zvláštnosti větného členění
6.
Slovní zásoba a její obohacování
6.1.
Slovní zásoba
6.2.
Slovní zásoba podle spisovnosti
6.3.
Slovní zásoba z hlediska stylistického (slohového)
6.4.
Zajímavosti slovní zásoby
6.5.
Slovo a jeho význam
6.6.
Slovní čeleď
6.7.
Sousloví
6.8.
Obohacování slovní zásoby
7.
Pořádek slov ve větě, zápor, věty podle obsahu
6.1.
Pořádek slov ve větě
6.2.
Objektivní pořádek slov ve větě
6.3.
Subjektivní pořádek slov ve větě
6.4.
Zápor
6.5.
Věty podle obsahu (Druhy vět podle postoje mluvčího)
8.
Zkratky, zkratková slova, cizí slova
8.1.
Iniciálové zkratky
8.2.
Zkratková slova
8.3.
Zkratky frekventovaných slov a slovních spojení
9.
Druhy slov - jednotlivé charakteristiky
10.
Praktická část
10.1.
Řada slov - umístit je do vět tak, aby byly pokaždé jiným slovním druhem
10.2.
Stavba slova
10.3.
Slovotvorný základ
10.4.
Slovotvorné prostředky

Úryvek

"A) Jazykovědně terminologická část
Jazykověda - lingvistika - nauka o jazyce a o jeho užívání
1) HLÁSKOSLOVÍ
Fonetika - zabývá se zvukovou podobou slova
Fonologie - nauka o významotvornosti hlásek
- foném - dům (sled fonémů (d)-(ů)-(m))
Ortoepie - stanovuje pravidla správné spisovné výslovnosti
Ortofonie - kodifikace ortoepie, zabývá se tím, jak se jednotlivé hlásky tvoří (článkují, artikulují)
Ortografie - nauka o pravopise
2) GRAMATIKA (mluvnice)
Morfematika - nauka o morfémech (tj. předponách, kořenech, příponách, koncovkách)
Morfologie (tvarosloví) - nauka o vnitřní stavbě slovních útvarů
Syntax (skladba) - nauka o stavbě vět a souvětí
3) LEXIKOLOGIE
- nauka o slovní zásobě
Etymologie - zabývá se původem slov
Onomastika - nauka o vlastních jménech
Lexikografie - zabývá se sestavováním slovníků
4) SÉMANTIKA - nauka o významu slov
5) SLOVOTVORBA - nauka o tvoření slov
6) STYLISTIKA - nauka o slohu, výběru vhodných jazykových prostředků
7) DIALEKTOLOGIE - zabývá se studiem nářečí
8) NOVÉ OBORY JAZYKOVĚDY
- sociolingvistika - o vztazích jazyka a společnosti
- psycholingvistika - o vztazích jazyka a psychických procesů
- aplikovaná (užitá) lingvistika - matematická lingvistika
- lingvodidaktika - o metodách jazykového vyučování


Jazykověda a) diachronní (historická) - studuje vývoj jazyka
b) synchronní - studuje stav jazyka v určitém období
- bohemistika
- slavistika
B) Spisovná výslovnost
1) Zásady správné výslovnosti
a) hospodařit účelně s dechem
b) dodržovat délku samohlásek
c) kladení přízvuku v českých slovech na 1.slabice
d) zvuková podoba věty: a) členění na větné úseky (frázování)"

Poznámka

Práce je psána v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17635
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse