Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Český stranický systém

Český stranický systém

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce nastiňuje problematiku českého stranického systému. Uvádí jeho historii. Zastavuje se u doby po roce 1989, kterou spojuje s termínem obroda systému politických stran. Popisuje právní postavení stran. Všímá si vztahu politických stran a volebního systému. Na závěr uvádí přehled a charakteristiku hlavních politických stran vyskytujících se na území ČR.

Obsah

1.
Historie stranického systému u nás
1.1.
Volby do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění (tabulka)
1.2.
Vývoj českého stranického systému 1860 - 1948
2.
Obroda systému politických stran
2.1.
Vývoj českého stranického systému po roce 1990
2.2.
Parlamentní kluby v Poslanecké sněmovně ve funkčním období 1996 - 1998
3.
Politické strany a právo
4.
Politické strany a volební systém
5.
Charakteristika hlavních českých politických stran
5.1.
OF
5.2.
ČSSD
5.3.
ODS
5.4.
KDU-ČSL
5.5.
KSČ
5.6.
US-DEU
5.7.
ODA

Úryvek

"Politické strany a právo
Právní postavení stran vychází z článku 5 Ústavy ČR a zákona 424/1991 Sb. Politické strany tak mohou být zakládány jako právnické osoby. Činnost by nemohla vyvíjet taková strana , která porušuje Ústavu a zákony nebo jejímž cílem je odstranění demokratických základů státu, či která nemá demokratické stanovy nebo ohrožuje mravnost, práva a svobody občanů. V takovém případě nemá šanci na registraci, eventuelně může být zrušena nebo rozpuštěna. Registraci provádí Ministerstvo vnitra. V roce 2002 bylo registrováno 29 politických stran a hnutí.

Politická strana je skupina lidí, která se sjednocuje s cílem získat politickou moc ( Schumpeter, 1942), podle jiného vymezení je to seskupení lidí, kteří se spojují, aby společnými silami prosazovali národní zájem a to na základě nějakého konkrétního principu ( Burke, 1770). Politické strany jsou dobrovolně vzniklá sdružení osob se společnými zájmy, jejichž prioritou je získat politickou moc ( Weber, 1919). To jsou jen některé z definic pojmu politická strana, kterým se moderní autoři dnes spíš vyhýbají. Stranu však charakterizují zpravidla jako
- dobrovolné trvalé organizace se společnými představami a zájmy
- usilují o politickou moc
- této moci se snaží dosáhnout prostřednictvím voleb ( D. Janák, Základy politické vědy – politické strany a systému, strana 87)

Zákon o politických stranách nedefinuje blíže pojem stanovy, demokraticky ustavené orgány, ani neurčuje jaká minimální práva a povinnosti mají členové či orgány strany mít. Stanovy určují práva a povinnost členské základny, určují dělbu kompetencí, které jsou dány shromážděním členů (sjezd, sněm, konference, kongres, členská schůze), volené orgány exekutivní (předseda, místopředseda, výkonný výbor) i kontrolní. Členění je dáno územními celky státu. Nejvyšším orgánem každé strany je celostátní sjezd (sněm, kongres), který přijímá stanovy, programové dokumenty, volí stranická grémia, předsedu místopředsedy, UV, kontrolní orgány. Delegáti z regionu jsou voleni.

Strany financují svou činnost z části ze státních příspěvků, které závisí na volebních výsledcích a částečně ze soukromých zdrojů. Státní příspěvky jsou nejdůležitějšími zdroji, vedle toho financují strany svou činnost z darů příznivců (občas způsobují i problémy až skandály), eventuelně i z hospodářské činnosti (pronájmy, úroky) a v neposlední řadě z členských příspěvků, které jsou nejpřirozenějším zdrojem příjmů. Patří k tomu i kontrola financování prostřednictvím například výročních zpráv o činnosti strany předkládaných například parlamentu, tisku, apod. V případě potřeby existují sankce: zastavení státního příspěvku nebo potrestání pokutou. ( Politický systém ČR, strana 214)"

Poznámka

Práce obsahuje oscanované tabulky a přehledy. Čistý text tvoří cca 7,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13214
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse