Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Český středověk - výpisky z přednášek

Český středověk - výpisky z přednášek

Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z historie na téma český středověk. Práce formou souvislého textu členěného do odstavců informuje o mezivládí, popisuje rivalitu Přemyslovců s Habsburky. Detailně se zabývá proměnou středověkého státu. Seznamuje s románskou a gotickou kulturu v Čechách, i husitskými válkami a působením Zikmunda Lucemburského, i vládou Jagellonců a Habsburků do roku 1618.

Obsah

1.
Interregnum 1306-1310
2.
Přemyslovci x Lucemburkové
2.1.1.
Jaké bylo postavení Přemyslovců a Lucemburků jako králů ve středověkém státě
2.1.2.
Jaká byla zahraniční a územní politika a expanse za Přemyslovců a Lucemburků
2.1.3.
Jakými kulturnímu vlivy prošla Česká země za vlády Přemyslovců a Lucemburků
3.
Románská kultura v Čechách
3.1.
Prosazování křesťanství
3.2.
První snahy přemyslovců o dvorskou reprezentaci
3.3.
Kláštery
3.4.
Profánní-světská architektura
3.5.
Románské sochařství a malířství
3.6.
Literární památky
4.
Gotika
4.1.
Přemyslovská gotika
4.2.
Literární památky
4.3.
Vrcholná gotika (období Lucemburské)
4.4.
Na našem území existuje 5 katedrál
4.4.1.
Katedrála sv. Víta
4.4.2.
Klášterní kostel v Sedlci u Kutné Hory
4.4.3.
Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně
4.4.4.
Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
4.4.5.
Klášterní kostel Zbraslavského kláštera
4.4.6.
Karlštejn
4.5.
Desková malba, Madona, Knižní malba a Sochařství
4.6.
Kroniky a legendy doby Karla IV.
5.
Husitské války a Zikmund Lucemburský
5.1.
Krize Sociální
5.2.
Krize celospolečenská
5.3.
Krize církevní
5.4.
Kořeny husitství
5.5.
Počátek husitství
5.6.
Rukopisy husitské doby
5.7.
Jednotlivé křížové výpravy
5.8.
Stav Katolické církve
5.9.
Stav šlechty
5.10.
Stav měst
5.11.
Vláda Zikmunda Lucemburské
5.12.
Přípravná fáze a důvody ke vzniku Husitské revoluci
5.13.
Doba kališnického interregna
5.14.
Krajské sjezdy a krajské svazy (landfrýdy)
5.15.
Vznik husitské církve
6.
Doba Poděbradská
6.1.
Svatomartinecký sjezd (1446)
6.2.
Vznik Strakonické jednoty a sněm v Benešově
6.3.
Nástupnictví Ladislava Pohrobka a gubernátorství Jiřího z Poděbrad
6.4.
Korunovace Ladislava Pohrobka
6.5.
Jiří z Poděbrad, český král
6.6.
Vznik Zelenohorské jednoty
6.7.
Jiří z Poděbrad vs. Matyáš Korvín
7.
Jagellonci
7.1.
Mezi 19. články kapitulace se objevilo
8.
Habsburkové
8.1.
5 Habsburků
8.2.
Co ustanovil dvorský řád
8.3.
Zasedání zemského sněmu
8.3.1.
Jednalo se
8.3.2.
Poznámky ke sjezdu 1527
8.4.
Předbělohorská doba

Úryvek

"Proměny českého středověkého státu

Struktura českého středověkého státu, tak jak vypadal ve 13. a 14. století se začla formovat zhruba v první polovině 13. století. Velmi významným mezníkem je období odboje proti Václavu I., kdy se z potřeb a zájmů šlechty zformoval a začal pravidelně zasedat Zemský soud a pravidelně začaly zasedat Zemské sněmy. Na tyto dvě významné instituce se postupně navázala řada úřadů:

 Zemského soudu- Nejvyšší zemský sudí, Nejvyšší zemský písař-stál v čele kanceláře Desek zemských-to byly protokoly, které vznikali ze zasedání Zemského soudu a zapisovalo se do nich všechno, co bylo projednáno, obsílky a všechny záležitosti, které měli které měli mít nějaký právní dopad.
 Zemský sněm- zhruba od 60. let 13. století začal fungovat pravidelně. Předsedal jí panovník, v jeho nepřítomnosti jí mohl předsedat Nejvyšší purkrabí pražský, který zároveň zastupoval krále. Všechny tyto úřady se snažili vytvořit reprezentaci stavovskou. Obě tyto instituce byly pod kontrolou panovníka i když byly jakousi tribunou pro prosazování stavovských práv. To platilo, až do husitských válek.

Pak zde byly instituce čistě královské:

• Královská kancelář v jejímž čele stál Nejvyšší kancléř jehož funkce byla spojena s postem Probošta Vyšehradského.
• Nejvyšší mincmistr-pověřený dohledem na důlním a mincovním regálem.
• Královský podkomoří-pověřený dohledem nad královskými městy.

Významná role těchto úředníků se projevila v době interregna (1306-10) , kdy domácí politikou hýbal Jindřich z Lipé, milenec Elišky Rejčky.
Po smrti Přemysla Otakara II. na Moravském poli (r. 1278), kdy skupina angažovaných šlechticů vykoupila Václava II. a obnovila královskou vládu v Čechách. Václav II. si uvědomoval, že panovat v kooperaci se šlechtou není příliš jednoduché. Proto se snažil rozvětvené právo kodifikovat Zemský zákon kolem r. 1300, které fungovalo jako právo zvykové. Zemský soud chodil do desek zemských a snažil se nacházet podobné případy, které by mohl ve svém rozhodování aplikovat, právní systém byl velmi pohyblivý. Tato snaha nebyla završena kvůli odporu šlechty, trvala na tom, že není zapotřebí vnášet novoto do starých obyčejů a staré zvykové právo, tak jak fungovalo do teď je dostačující. Šlechta chápala psaný zákoník jako omezení.
Po smrti Václava III. se utvořilo mnoho zájmových skupin. Byl tady Jindřich z Lipé, který platil za straníka Habsburků. Proti němu stál v čele skupiny, která prosazovala sňatek Elišky Přemyslovny byl Zbyněk Zajíc z Valdeka. Když byl prosazen na trůn Jan Lucemburský, tak se šlechta dohodla na tvrdých podmínkách a požadavcích v době, kdy se ujímal českého trůnu->Inaugurační diplom:

1. Požadavek šlechty, že nebude muset táhnout za hranice Čech.
2. Požadavek, že berně bude povolovat pouze zemský sněm. "

Poznámka

Práce čerpá z nepřiznaného zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18720
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse