Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cestovní náhrady

Cestovní náhrady


Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, Hradec Králové

Charakteristika: Seminární práce informuje o možnostech poskytování cestovních náhrad zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, jak nařizuje zákoník práce. Vysvětluje jejich podmínky, druhy a uvádí, kdy je možno poskytovat zálohy na cesty v rámci republiky. Další část se týká zahraničních cest, poskytování cestovních náhrad a stravného. Především se jedná o citace ze zákoníku práce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cestovní náhrady poskytované zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
2.1
Pracovní cesta
2.2
Podmínky poskytování cestovních náhrad
2.3
Druhy cestovních náhrad
2.3.1
Náhrada jízdních výdajů
2.3.2
Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny
2.3.3
Náhrada výdajů za ubytování
2.3.4
Náhrada nutných vedlejších výdajů
2.4
Záloha na cestovní náhrady
3.
Tuzemské pracovní cesty
3.1
Základní informace
3.2
Přeložení do jiného místa výkonu práce a jeho druhy
3.3
Nutné vedlejší výdaje
3.4
Poskytování náhrad zaměstnancům činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
3.5
Zdaňování cestovních náhrad
3.5.1
Zdanění ze strany zaměstnance
4.
Zahraniční pracovní cesta
4.1
Začátek a ukončení zahraniční pracovní cesty
4.2
Náhrada prokázaných jízdních výdajů
4.3
Dohoda o vzájemné výměně zaměstnanců
4.4
Kapesné
4.5
Zálohy na pracovní cesty a způsob jejich vyúčtování
4.6
Ubytování
4.7
Přerušení pracovní cesty
5.
Použití soukromého vozidla a náhrada pohonných hmot
5.1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
5.1.1
Zaměstnanec
5.2
Náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu
5.2.1
Zaměstnanec
5.2.2
Jednatel
5.3
Průměrné ceny pohonných hmot
6.
Stravné
6.1
Stravné pro domácí pracovní cesty
6.1.1
Vznik nároku
6.1.2
Sazby stravného pro domácí pracovní cesty nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště
6.1.3
Krácení stravného
6.1.4
Přerušení poskytování stravného nebo neposkytnutí stravného
6.2
Zahraniční stravné
6.2.1
Vznik nároku
6.2.2
Sazby stravného při zahraniční pracovní cestě
6.2.3
Přerušení poskytování stravného nebo neposkytnutí zahraničního stravného
6.3
Stravné pro OSVČ
6.3.1
Vznik nároku
6.3.2
Sazby tuzemského a zahraničního stravného u OSVČ
6.4
Vývoj stravného
7.
Zdroje

Úryvek

"2 Cestovní náhrady poskytované zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci, není-li v zákoně stanoveno jinak, náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce, v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně.
Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci při
a) pracovní cestě
b) cestě mimo pravidelné pracoviště,
c) cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště,
d) přeložení
e) přijetí do zaměstnání v pracovním poměru,
f) výkonu práce v zahraničí.
2.1 Pracovní cesta
Je časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.
Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů k jinému
zaměstnavateli, může pověřit jiného vedoucího zaměstnance, aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci organizoval, řídil a kontroloval. V pověření je třeba vymezit jeho rozsah a s pověřením musí být zaměstnanec seznámen. Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou činit vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právní úkony.
2.2 Podmínky poskytování cestovních náhrad
Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel; přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance.
Jestliže jsou vzhledem k okolnostem práva zaměstnance na cestovní náhrady a jejich výši nezpochybnitelné, předchozí písemná forma určení podmínek se nevyžaduje, netrvá-li na ní zaměstnanec.
Cestovní náhrady je možné zaměstnanci, který koná pro zaměstnavatele práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, poskytnout pouze v případě, že bylo sjednáno toto právo, jakož i místo pravidelného pracoviště zaměstnance.
Má-li zaměstnanec podle dohody o provedení práce vykonat pracovní úkol v místě mimo obec bydliště, má právo na cestovní náhrady, bylo-li jejich poskytnutí sjednáno, i když není sjednáno místo pravidelného pracoviště.
2.3 Druhy cestovních náhrad
Zaměstnavatel, který není uveden v § 109 odst. 3 Zákoníku práce, je povinen poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě náhradu
a) jízdních výdajů,
b) jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,
c) výdajů za ubytování,
d) zvýšených stravovacích výdajů (dále jen "stravné"),
e) nutných vedlejších výdajů."

Poznámka

Práce má kompilační charakter. Chybí přesné citace ze zákoníku práce. Práce obsahuje tabulky. Čistý text je cca 17 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23117
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse