Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Charakteristika podniku a podnikání

Charakteristika podniku a podnikání

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje podnik a podnikání z podnikatelského, sociologického, psychologického a ekonomického hlediska. Představuje typologii podniků a uvádí obchodní a ekonomické aspekty podniku. Na závěr vysvětluje systémové pojetí podniku a charakterizuje virtuální podnik.

Obsah

1.
Podnik
2.
Podnikání
3.
Podnikatel
4.
Typologie
4.1.
Třídění podniků podle právní formy
4.2.
Třídění podniků podle sektoru národního hospodářství
4.3.
Třídění podniků podle hospodářských odvětví
4.4.
Třídění podniků podle velikosti
4.5.
Třídění podniků podle rozsahu působnosti
5.
Klasifikace podle prvotního uživatele
6.
Systémové pojetí podniku
7.
Virtuální podnik

Úryvek

"Podnik
- je souborem hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání,
účelově organizovaný a relativně uzavřený, sloužící k podnikání
- je tvořen věcmi, osobami, právy a jinými majetkovými hodnotami, které patří
podnikateli a slouží k podnikání nebo mají tomuto účelu sloužit
- může existovat jako sekundární podnikatel (právnická osoba) v zájmu
primárního podnikatele (fyzické osoby).
Z hlediska kybernetického se podnik jeví jako otevřený systém se zpětnou vazbou.
Z pohledu sociologického je podnik sociálním jevem, jehož existence je zdůvodněna
jedině uspokojováním specifických lidských potřeb, které jsou jeho primárním cílem a
finální funkcí.

Podnikání
- je koncentrovaným výrazem podnikavosti
- je soustavná činnost prováděná podnikatelem nebo podnikem vlastním
jménem a na vlastní zodpovědnost (riziko, újmu) za účelem dosažení zisku,
resp. umocnění svého potenciálu (zdrojů, potřeb apod.) v určitém
podnikatelském prostředí.
V sociologickém pojetí je podnikání vytváření blahobytu pro všechny zainteresované,
např. vytváření pracovních míst.
Z psychologického pojetí je podnikání činnost motivovaná potřebou něco získat,
vyzkoušet si něco, něco si splnit a dosáhnout.
Z ekonomického pojetí je podnikání zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit
tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota.
Z pohledu právnického, je to soustavná činnost prováděná samostatně
podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení
zisku.
V podnikatelském pojetí se pracuje s pojmem podnikatelský potenciál – proces
vytváření něčeho jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání času a
úsilí, přebírání doprovodných, finančních, psychologických a společných rizik a
vytváření výsledné odměny v podobě uspokojení myšlenek.

Podnikatel
1. je hlavním hybatelem v podnikání a nositelem podnikavosti
2. je člověkem (fyzickou osobou), resp. vlastníkem zdroje, aktivně uspokojující
potřeby za účelem umocnění svého potenciálu (zdrojů, potřeb, zisku atd.)
Typologie
musí být provedena podle určité obecné proměnné vlastnosti podniků, která
umožňuje jejich zřetelné rozlišení. Podniky se třídí podle mnoha hledisek, a to tak, že
jsou členěny do jednotlivých tříd podle určité charakteristiky, kterou mají společnou
s ostatními podniky, zařazenými do stejné skupiny.

1. Třídění podniků podle právní formy
Podle obchodního a živnostenského zákona lze podniky roztřídit do následujících
skupin a podskupin:
1. fyzické osoby - soukromí podnikatelé
- živnostníci podnikající podle živnostenského zákona
- samostatně hospodařící rolníci podnikající podle zákona
č. 210/91 Sb.
- fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost podle
zvláštních předpisů
2. obchodní společnosti - osobní
- kapitálové
3. družstva
4. státní podniky
2. Třídění podniků podle sektoru národního hospodářství
a) primární sektor – podniky, které získávají statky přímo z přírody, působící
v zemědělství, lesnictví, těžebním průmyslu apod.
b) sekundární sektor - podniky, které zpracovávají statky získané v primárním
sektoru
- patří zde všechna odvětví zpracovatelského průmyslu
c) terciární sektor – podniky sféry služeb – banky, obchody, doprava
d) kvartérní sektor – bývá uváděn jen někdy, patří zde výzkum a vývoj"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23916
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse