Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Charakteristika prostředí socializačních činitelů (rodina, výchovné instituce, vrstevnické skupiny, lokální prostředí, média)

Charakteristika prostředí socializačních činitelů (rodina, výchovné instituce, vrstevnické skupiny, lokální prostředí, média)

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text charakterizuje prostředí socializačních činitelů. Popisuje role výchovných institucí a jejich druhy. Seznamuje s vrstevnickými skupinami, i jejich charakterem a dělením. Zabývá se vlivem lokálního prostředí na výchovu. Informuje o masmédiích, jejich funkci a vlivu na utváření osobnosti a veřejného mínění.

Obsah

1.
Úvod
2.
Role výchovných institucí v oblasti sociálně výchovné prevence a terapie
3.
Výchovné instituce
3.1.
Funkce školy
3.2.
Sociálně psychické klima výchovných institucí
3.3.
Význam výchovných zařízení pro demokracii
3.4.
Vztahy ve výchovných institucích
3.5.
Determinace sociálně psychického klimatu výchovných zařízení
3.6.
Proměna školy
3.7.
Tělovýchovné a sportovní instituce
3.8.
Kulturní instituce
4.
Vrstevnické skupiny
4.1.
Definice
4.2.
Charakter a vývoj vrstevnických skupin
4.3.
Dělení skupin
4.3.1.
Neformální
4.3.2.
Formální skupiny (určeny formy a metody činnosti)
4.4.
Výchovné působení vrstevnických skupin
4.5.
Vrstevnická skupina jako příčina sociálních deviací
4.6.
Vrstevnická skupina jako sociální opora
5.
Lokální prostředí a výchova
5.1.
Lokální prostředí
5.2.
Lokální společnost
5.3.
Vliv lokálního prostředí na výchovu
6.
Masmédia
6.1.
Charakteristika médií
6.2.
Funkce masmédií
6.3.
Televize
6.4.
Rozhlas
6.5.
Tisk
6.6.
Internet
6.7.
Vliv masmédií na utváření osobnosti a veřejného mínění

Úryvek

"Vliv masmédií na utváření osobnosti a veřejného mínění
Ø masmédia ovlivňují osobnost člověka komplexně, ve všech jeho spol. rolích
Ø míra tohoto ovlivňování je velmi individuální (nejvíce podléhají jedinci, kteří jsou na či za hranicí soc. patologie, se sníženou intelektovou úrovní, na nižší morální a estetické úrovni
Ø pedagogika na existenci a působení médií reagovat musí - její úsilí by mělo být zaměřeno na výchovu adresáta médií tak, aby rozpoznal jeho prostředky a kvalitu produktů
ð Působení medií na děti a mládež lze rozlišit na přímé a nepřímé. Za přímé pokládáme to, které děti a mládež přímo vnímají, sledují, ať již je určeno právě jim( specifické vysílání pro děti a mládež) nebo celé populaci (nespecifické, které ovšem může být i škodlivé). Za nepřímé pokládáme to, které je určeno dospělým za účelem zkvalitnění výchovného působení (např. vysílání či články pro rodiče nebo pro výchovné pracovníky).

L:
Ø média čím dál více nahrazují bezprostřední zážitky čtenářů, návštěvníků divadel, koncertů..., nahrazují přímý styk s původcem programu, zprávy
Ø masová komunikace se stále více socializuje - média spoluvytvářejí kulturní svět a hodnotovou strukturu každého člověka
Ø propast mezi vysílačem a příjemcem se zvětšuje, kontakt ztrácí lidský rozměr
Ø člověk hledá svou identitu v umělých světech (počítačů, tel. seriálů...)
Ø vyvstává problém náhražkovitosti, stereotypizace myšlení, jednání, chování - jednoduchý přechod k manipulaci s příjemcem, jeho vědomím, postoji, hodnotami...
Ø kultura přestala být výsledkem svébytnosti jedincem, je neosobní a zcela podléhá trhu
Ø skutečná osobní svoboda se v podmínkách masové kultury mění v pseudosvobodu
Ø pedagogové by se neměli snažit pouze o nápravu

J:
Ø média - významný prostředek vzdělávání a výchovy, akulturace, multikulturní výchovy a socializace jedince
Ø socializační proces se uskutečňuje především sociálním učením (v sociálních podmínkách, v interakci s jinými jedinci)
Ø technika se stala nevyhnutelnou součástí sociálního prostředí
Ø pedagogika musí hledat nástroje, které by působení médií drželo pod kontrolou, tento stav však může ovlivnit jen zčásti a nepřímo (z nejrůznějších důvodů:rozšířenost médií, přitažlivost nabízených produktů, technická dokonalost médií...):
¨ snaha ovlivnit výběr toho, co bude nedospělý recipient přijímat
¨ snaha o oslabení negativního působení médií (důkladná analýza vybraného pořadu, časopisu...)
¨ snaha vyvolat touhu po přirozených, elementárních aktivitách, stimulovat jeho potřeby
Ø masová média působí zejména v procesu funkcionální výchovy
Ø Masová komunikace se svými efekty také dotýká výchovy a vzdělávání. Ve výchově a vzdělávání lze využívat masové komunikace, avšak možnost zpětné vazby ji vymezuje jen určité oblasti. Ve vzdělávacím procesu může být využita jako doplňující prostředek vzdělávání dospělých. U dětí a mládeže se uplatňuje role učitele, který sdělení masové komunikace usměrňuje s předem stanoveným cílem a stává se interpretem a zprostředkovatelem mezi komunikačním obsahem a jeho příjemci.

Tisk:
- Nejstarším sdělovacím prostředkem je tisk. Ve srovnání s televizí a rozhlasem a tedy prostředky, které mají stránku auditivní (u televize spojeno se stránkou vizuální) má tisk jen stránku vizuální. Z hlediska rozvoje osobnosti je podstatné, že má individuální využití bez časového omezení. Dává možnost výběru informací. Za přednost je považována i jistá náročnost na intelektuální činnost. Nespornou nevýhodou je, že v přinášení zpráv a v reagování na denní události je pomalejší."

Poznámka

Vypracovaná otázka do Sociální pedagogiky.
Tato práce čerpá ze zdroje: http://www.gymfry.cz/zmp0405/mocarkova/Skupiny.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17352
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse