Název Goodness Staženo

Základy sociologie

Souvislosti vzniku sociologie - August Comte, Karl Marx. Vymezení sociologie - sociologie, předmět, společenské jevy, vztah k jiným vědám. Struktura s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

390x

Normalita a abnormalita - otázka ke zkoušce 2/4

Tato vypracovaná otázka do předmětu sociální patologie se týká témat normalita a abnormalita. Po vysvětlení pojmu normalita a objasnění vývojových fak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

270x

Obecná psychologie

Práce uvádí do obecné psychologie jako vědecké disciplíny, popisuje její vývoj a jednotlivé směry a proudy v ní obsažené. Podrobně se také věnuje před... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

245x

Předmět, struktura a funkce sociologie

Přehledně a srozumitelně zpracovaná otázka ke zkoušce probírá předmět, strukturu a funkce sociologie.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie


223x

Základní pojmy sociální patologie a deviace - otázka ke zkoušce 1/4

Práce objasňuje základní pojmy z oblasti sociální patologie a sociální deviace. Ukazuje odlišnosti mezi sociální patologií, deviací a dezorganizací, p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

185x

Rodina jako sociální neformální skupina a její vliv na vzdělávání dětí

Přehledná práce podává vymezení rodiny a shrnuje její znaky a funkce. Dále charakterizuje typy rodin a zamýšlí se nad vlivem rodinného prostředí na vz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie


167x

Světová ekonomika: Charakteristika karibské, pacifické a africké oblasti

Práce popisuje znaky a vývoj ekonomiky karibské, pacifické a africké oblasti. Druhá část je pak věnována sociálním a ekonomickým problémům. Zde nalezn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika, Sociologie

161x

Sociální patologie - vypracované otázky ke zkoušce

Tato práce obsahuje 44 vypracovaných otázek k předmětu sociální patologie. Otázky jsou zaměřeny na objasnění základních pojmů, šikanu, sekty, extremis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

115x

Sociologie - otázky ke zkoušce

Jedná se o zpracované otázky ke zkoušce ze sociologie, které se snaží vysvětlit základní pojmy, metody a teorie.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

80x

Sociální a pracovní adaptace jako součást socializace jedince

Tato práce obsahuje definici sociální adaptace, pracovní adaptace, adaptovanosti a socializace jedince. Popisuje východiska adaptačního procesu absolv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie


80x
1  2  3  4  5  »