Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Charakteristika úpravy surovin tříděním a SWOT analýza

Charakteristika úpravy surovin tříděním a SWOT analýza


Kategorie: Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Centrum bakalářských studií VŠB-TU Ostrava, Šumperk

Charakteristika: Seminární práce seznamuje s problematikou úpravy surovin tříděním. Objasňuje důvody a využití třídění a blíže popisuje jeho jednotlivé metody od ruční přebírky po hydraulické třídění. Charakteristiku metod doplňuje nakonec SWOT analýza třídění surovin.

Obsah

1.
Úvod
2.
Úprava surovin tříděním
2.1.1.
Důvody
2.1.2.
Použití
3.
Metody třídění
3.1.
Ruční přebírka
3.2.
Mechanické třídění
3.2.1.
Bez sít pomocí nepohyblivých nebo vibrujících roštů
3.2.2.
Bubnové sítové třídiče
3.2.3.
Sítové třidiče vibrační a třasadlové
3.2.4.
Elektromagnetické třidiče
3.3.
Pneumatické třídění
3.3.1.
Vzduchové průtočné třídiče
3.3.2.
Vzduchové odstředivé třídiče
3.4.
Hydraulické třídění
3.4.1.
Rýžování
3.4.2.
Plavící žlaby
3.4.3.
Hydrocyklony
4.
SWOT analýza
5.
Závěr

Úryvek

"1. Úvod
Již od počátku lidstva se lidé snaží vytvořit si různé pomůcky, nástroje a stroje, které jim ulehčují práci. K tomu, aby lidé mohli něco vytvořit potřebují invenční myšlenku, materiálové zdroje (z čeho myšlenku zhmotnit) a práci (kterou musí přetvořit původní materiál ve finální výrobek). S nárůstem znalostí se rozšířilo i množství materiálových zdrojů (převážně nerostných surovin), které jsou schopni lidé využívat k dalšímu účelu. S tímto rozvojem souvisí i jednotlivá úprava surovin pro následné zpracování, neboť se nerostné suroviny na Zemi nenacházejí pouze v čisté podobě. Například zlato se vyskytuje v ryzí podobě ve formě volounů, plíšků a jednotlivých zrnek, ale mnohem častěji se vyskytuje mikroskopicky rozptýleno v šedém žilném křemeni (a to ještě ve slitině se stříbrem). V průmyslovém zpracování je proto třeba několik technologických pochodů než se získá čisté zlato ze zlatonosné žíly. Nejdůležitějšími technologickými procesy jsou třídění, drcení, mletí a tavení.

2. Úprava surovin tříděním
Většina přírodních surovin je získávána přímo z přírodního prostředí těžbou nebo po těžbě, drcením, mletím, případně po další úpravě ve formě polydisperzních směsí. (štěrkopísky, kaolin, uhlí, kamenivo a vápenec). Zastoupení částic různé velikosti ve výchozích surovinách je pro řadu zpracovatelských technologií nevýhodné a třídění má velký význam při těžbě, úpravě a zpracování rud, uhlí a ostatních nerostných surovin, úpravě kameniva, při výrobě cementu, při výrobě stavebních a keramických materiálů, v dalších průmyslových oborech a také při zpracování druhotných surovin (recyklace). Polydispersní materiál je rozdělován tříděním na frakce s přibližně stejnou velikostí zrn. Nelze jednoznačně určit, kdy má být surovina vytříděna, někdy se třídění provádí hned po vytěžení, jindy až na konci celého výrobního cyklu. Nerostné suroviny se třídí proto, aby se oddělily jednotlivé složky a do dalšího procesu vstupovaly jen suroviny, jejichž zpracování je ekonomicky přínosné a energeticky méně náročné.
2.1.1. Důvody
Třídění zajišťuje vyšší účinnost technologických postupů dokonalejší využití výchozích surovin z přírodních zdrojů, minimalizaci ztrát a odpadů příslušné výroby při současném růstu její efektivnosti.
2.1.2. Použití
V provozních a v laboratorních podmínkách jsou užívány normalizované sítoviny s přesně definovanou velikostí otvorů v pletených nebo ražených sítech. Stanovení velikosti částic je prováděno několika metodami. Díky rychlosti, jednoduchosti provedení a spolehlivosti výsledků je nejběžnější sítová analýza, kterí je užívána pro kontrolu provozu drtících, mlecích, třídících, granulačních, tabletovacích a krystalizačních procesů, kde je velikost získávaných částic jedním z rozhodujících technologických a kvalitativních parametrů. Nejčastěji je sítováním stanoveno procentické zastoupení částic v určitém rozmezí velikosti.

3. Metody třídění
Rozeznáváme tyto způsoby třídění materiálu:
3.1. Ruční přebírka
Nutnou podmínkou vysoké účinnost tohoto způsobu třídění je existence opticky dobře rozeznatelných znaků tříděného materiálu (barva, velikost a tvar krystalů). Je vhodná a ekonomická pouze pro malá množství materiálu, zpravidla velmi drahého. Uplatňuje se rovněž tam, kde se dále uvedené fyzikální principy třídění nemohou uplatnit vůbec nebo mají malou účinnost. Ruční přebírka je často užívána jako koncová operace pro dotřídění zkoncentrovaného a předtříděného materiálu např. za úpravnickými linkami těžby polodrahokamů nebo drahokamů. Také je uplatňována po svozu druhotných surovin ze separovaného sběru odpadů nebo za třídícími linkami odpadových materiálů. Výjimečně je ruční přebírka používána i jako první stupeň třídění v případě separace spolehlivě rozeznatelných minerálů ve formě hrud nebo drůz krystalů o velikosti několika centimetrů silně rozptýlených ve výchozí vytěžené rubanině."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25364
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse