Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Charakterizujte, srovnejte a kriticky zhodnoťte nejpoužívanější makroekonomické agregáty

Charakterizujte, srovnejte a kriticky zhodnoťte nejpoužívanější makroekonomické agregáty


Kategorie: Veřejná ekonomika, Světová ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracována jako otázka k bakalářské zkoušce, která charakterizuje, srovnává a kriticky hodnotí nejpoužívanější makroekonomické agregáty (např. HDP, HNP nebo cenovou hladinu). V další části otázky uvádí příklady alternativních ukazatelů měření ekonomické aktivity a způsoby jejich konstrukce. Zápisky uvádí např. metody měření GDP - výdajová metoda, důchodová metoda nebo odvětvová metoda.

Obsah

1.
Hrubý domácí produkt, GNP
1.1.
Výdajová metoda
1.2.
Důchodová (příjmová) metoda
1.3.
Odvětvová metoda (přidaná hodnota)
2.
Rozdíl mezi GNP a GDP

Úryvek

"Důchodová (příjmová) metoda: NI = w + i + z + n + s
- vycházíme z příjmů (důchodů) ekonomických subjektů, které jim plynou za poskytnutí služeb výrobních faktorů, které vlastní a které jsou k produkci výrobků a služeb nezbytné. Tyto důchody jsou:
- W – hrubé mzdy plus další náklady firem na práci, včetně příspěvků na sociální a zdravotní pojištění
- i – čisté úroky – rozdíl mezi úroky, které získají domácnosti a vláda a roky, které domácnosti a vlády zaplatí jiným subjektům
- z – hrubý zisk firem, který se člení na dividendy akcionářů, nerozdělené zisky a daň ze zisku
- n – renty z půdy a nemovitostí
- s – příjmy ze samozaměstnání (všechny formy příjmů samostatně podnikajících osob)

Součet všech příjmů nazýváme národní důchod.

Odvětvová metoda (přidaná hodnota)
Přidaná hodnota je hodnota, kterou jednotliví výrobci postupně v průběhu výrobního procesu přidávají svým úsilím k hodnotě nakupovaných surovin, polotovarů a služeb (v jednotlivých odvětvích ekonomiky).

Metoda výpočtu HDP a následných veličin (disponibilní důchod)
GDPMP GDP v tržních cenách
-Tn nepřímé daně

GDPFC GDP v cenách výrobních faktorů
- a

NDPFC čistý domácí produkt v cenách výrobních faktorů
+NXFI čistý export důchodu z vlastnictví faktorů

NNPFC = NI čistý národní produkt v cenách výrobních faktorů = národní důchod
- Zu nerozdělené zisky podniků
- Ss příspěvky na sociální, zdravotní, důchodové pojištění
- tc daně ze zisku firem
+TF transfery (přídavky, podpory)

PI osobní důchod
- TD přímé daně

DI (YD) disponibilní důchod

Rozdíl mezi GDP a GNP
GDP – vyrobena pomocí výrobních faktorů umístěných v dané zemi bez ohledu na vlastnictví
HNP, GNP – celkový objem konečné produkce, vyrobenou národními firmami příslušné země ať již v dané zemi nebo v zahraničí 1 rok

Nedostatky výpočtu GDP, GNP
1) problém stínové ekonomiky (také neoficiální, podzemní, skrytá) – je to část ekonomiky, jejíž činnost je zatajována a která se vymyká státnímu usměrňování a zdaňování, do výpočtu buď není zachycena, nebo jen nepřesně (která může tvořit 10 – 15 % GDP), tzv. černá a šedá ekonomika a také nezahrnuje práci v domácnosti (praní, úklid, výchovu dětí,…), v posledních letech se počítá „odhadem“
2) veličiny jsou zahrnovány bez ohledu na jejich sociální (společenskou) hodnotu – např. náklady na rozvod, obnova komunikací po povodních, ochrana osob
3) nezohledňuje škody na životním prostředí v širším slova smyslu, ani v úzkém slova smyslu (kácení lesů, devastování krajiny,…), tedy nezahrnuje nepříznivé vedlejší účinky tržních aktivit – nejsou oceňovány trhem, a proto je nemůže GDP zachytit
4) není zahrnuta hodnota volného času – v roce 1900 činila pracovní týdenní doba 60 h, dnes je to 40 h – kdyby se pracovní doba nezkrátila, byl by HDP vyspělých zemí vyšší. Společnost ale upřednostnila kratší pracovní dobu a obětovala HDP. Pokud ho považujeme za stejné zboží jako domy auta či dovolenou, má volný čas svou hodnotu. Tato hodnota je však příliš subjektivní a proto není započítávána do GDP

Nominální GDP je celková peněžní hodnota zboží a služeb vyjádřená v běžných cenách, tzn. v cenách, které převládají na trhu v době, za kterou je HDP počítán.

Reálný GDP je celková peněžní hodnota zboží a služeb vyjádřená ve stálých cenách, tj. cenách určitého zvoleného výchozího období (k základnímu roku) – cenách očištěných od změn.

Měření cenové hladiny (neztotožňovat s inflací) - cenová hladina (P) je vážený průměr cen všech zboží a služeb vyráběných v ekonomice, kde váhami jsou podíly jednotlivých zboží a služeb na celkovém produktu. Pro měření používáme cenové indexy.

CPI (spotřebitelský cenový index) – sestaví se spotřební koš (vyberou se typičtí zástupci spotřebních výrobků), problémem je střet zájmů a problém zastarávání spotřebního koše, váhy v koši se nemění. K měření používáme váhy základního roku. Je to cenový index, který porovnává náklady na koš vybraných komodit v běžném a základním období.

Deflátor GDP – je cenový index všech výrobků a služeb, u deflátoru se mění skladba GDP a používá váhy běžného roku. Deflátor je poměr nominálního produktu běžného období k reálnému důchodu běžného období.

Inflace a její dvojí pojetí
Lidé běžně označují růst cenové hladiny za inflaci. Ekonomové rozlišují dvojí pojetí inflace – statistické a teoretické. Statistické pojetí inflace = inflace je růst cenové hladiny, tj. růst CPI nebo deflátoru GDP.

Míra inflace () je procentní vyjádření růstu cenové hladiny. Teoretické pojetí – převládá názor, že inflace je stálý a nepřetržitý růst cenové hladiny. Inflace je peněžní jev a je způsobena tím, že v ekonomice se zvyšuje množství peněz rychleji než množství reálné produkce."

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28097
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse