Název Goodness Staženo

Veřejná správa

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Politologie, Humanitní - ostatní

561x

Veřejná správa

Jedná se o 30 státnicových otázek z oboru veřejné správy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Regionální ekonomika, Veřejná ekonomika, Humanitní - ostatní

156x

Hospodaření obcí - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 8/17

Práce ze série státnicových otázek z veřejné ekonomiky, politiky a správy se stručně a heslovitě zabývá problematikou hospodaření obcí. Předchozí část... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

46x

Systém justice a vězeňství v ČR

Otázka ke státním závěrečným zkouškám podrobně seznamuje se složkami resortu justice i vězeňství v České republice. Po obecné charakteristice justice ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Právo

6x

Neziskový veřejný sektor a veřejnoprávní organizace

Práce obsahuje detailně zpracovaný text na téma neziskový veřejný sektor a veřejnoprávní organizace. V první části rozebírá neziskový veřejný sektor, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


5x

Role veřejné správy v dopravě, telekomunikacích, rozhlasovém a televizním vysílání - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 14/17

Práce ze série státnicových otázek z veřejné ekonomiky, politiky a správy se zkratkovitě věnuje roli veřejné správy v dopravě, telekomunikacích, rozhl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

2x

Financování neziskového sektoru

Práce obsahuje detailně zpracovaný text na téma financování neziskového sektoru. Nejprve se zabývá charakteristikou neziskového sektoru a financováním... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

2x

Evropská správa a hospodářství v EU

Práce obsahuje 30 přehledně strukturovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám z evropského hospodářství a evropské veřejné správy, jejichž struktu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

2x

Veřejná správa ke státním závěrečným zkouškám

Práce obsahuje 30 přehledně strukturovaných otázek k bakalářským státním závěrečným zkouškám z veřejné správy. Úvodní otázky se zabývají obecnými souv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


2x

Veřejná politika a veřejný zájem - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 3/17

Práce ze série státnicových otázek z veřejné ekonomiky, politiky a správy vymezuje pojmy veřejné politiky a veřejné zájmu a poté sleduje kroky při upl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

1x
1  2  3  »