Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Charles Lipson: Cite Right - rešerše knihy

Charles Lipson: Cite Right - rešerše knihy


Kategorie: Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta, Praha 3

Charakteristika: Text stručně, ale výstižně, seznamuje s knihou Citační práva amerického profesora Charlese Lipsona. Nejdříve jsou uvedena základní životopisná data autora, poté text informuje o vzniku a obsahu knihy. Věnuje se také jejímu významu.

Obsah

1.
O autorovi
2.
Cite Right: A Quick Guide to Citation Styles
2.1.
Vznik knihy
2.2.
Obsah knihy
2.3.
Význam knihy

Úryvek

"1. autorovi
Dr. Charles Lipson, autor knihy Cite Right, přednáší mezinárodní vztahy na Chicagské univerzitě. Zabývá se zejména mezinárodní spoluprácí a konflikty a politickými aspekty ekonomie. Kromě toho píše a přednáší o vzdělání a akademické bezúhonnosti. O odbornosti Dr. Lipsona nemůže být pochyb, je totiž absolventem univerzit Yale, Harvard a London School of Economics. Jeho kniha, Doing Honest Work in College: How to Prepare Citations, Avoid Plagiarism, and Achieve Real Academic Success , byla vůbec první knihou určenou vysokoškolským studentům, která se zabývala akademickou etikou, používáním citací a plagiátorství. Stala se jakousi “povinnou výbavou“ studentů mnoha amerických univerzit a byla přeložena také do čínštiny a korejštiny. (1)

2. Cite Right: A Quick Guide to Citation Styles
2.1. Vznik knihy
Plagiátorství se začalo šířit na univerzitách jako nákaza, a to nejen ve Spojených státech. Studenti zjistili, že není nutné trávit čas nad formulováním vlastních myšlenek, jelikož v dnešní době internetu není nic jednoduššího než vyhledat jakoukoliv informaci a pak už jen stačí zmáčknout na klávesnici “kouzelnou kombinaci“ ctrl+c a ctrl+v. Průzkum University od Duke ukázal, že 40% studentů nějakým způsobem při psaní svých prací podvádí. (2)

2.2. Obsah knihy
Dr. Lipson ve své vysvětluje, proč je důležité citovat zdroje. „Acknowledging your sources is crucial to doing honest academic work. “ (3) Nenásilnou formou předkládá čtenářům hned několik způsobů citování, například Chicago, APA, ACS, atd. Vysvětlení problematiky je snadno pochopitelné a přehledné a citace pocházejí z jeho vlastních publikací.

2.3. Význam knihy
Tento průvodce citováním se stal užitečnou příručkou mnoha vysokoškolských studentů, které si získal zejména lehkým a humorným stylem psaní autora. Tisícovky studentů si vzaly rady Dr. Lipsona k srdci a on tak pomohl omezit alespoň částečně plagiátorství."

Poznámka

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b851b9671739.zip (52 kB)
Nezabalený formát:
Charles_Lipson.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse