Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Chemická rovnováha - maturitní otázka 26/26

Chemická rovnováha - maturitní otázka 26/26

Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá chemickou rovnováhou a jejími jednotlivými typy (rovnováha acidobasická, komplexotvorná, srážecí, redoxní). Dále pojednává o výpočtu pH, a věnuje se i galvanickým článkům, akumulátorům a elektrolýze včetně praktického využití. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Vodík, kyslík a voda - maturitní otázka 25/26.

Obsah

1.
Chemická rovnováha
1.1
Charakteristika rovnovážného stavu, přímá a zpětná reakce, zvratné reakce
1.1.1
Princip dynamické rovnováhy
1.2
Rychlost přímé a zpětné reakce
1.3
Odvození zákona chemické rovnováhy (Guldberg-Waagův zákon)
1.4
Rovnovážná konstanta, její význam
1.5
Rovnovážná koncentrace
1.6
Vliv podmínek na chemickou rovnováhu
1.7
Princip akce a reakce /pohyblivé rovnováhy/ Le-Chatelierův princip
1.8
Změna koncentrace reaktantů a produktů
1.9
Změna tlaku
1.10
Změna teploty
2.
Rovnováha protolytická (acidobasická)
2.1
Disociace kyselin a zásad, konjugovaný pár kyselina a zásada
2.2
Arrheniova teorie, Brönstedova teorie kyselin a zásad, Lewisova teorie
2.3
disociační konstanta
2.4
Autoprotolýza vody, Sörensův vodní experiment
2.5
Neutralizace
2.6
Hydrolýza solí
2.7
Výpočty pH
3.
Rovnováha redoxní
3.1
Oxidace, redukce, činidla
3.2
Elektrochemie - redoxní potenciály, závislost na potenciálu
3.3
Elektrolýza
3.4
Galvanické články a akumulátory, koroze
4.
Rovnováha srážecí
4.1
Součin rozpustnosti
4.2
Rozpustnost (stálost) sraženiny
5.
Rovnováha komplexotvorná
5.1
Příklady komplexních sloučenin
5.2
Konstanta nestability a konstanta stability
5.3
Stálost komplexu

Úryvek

„C) VLIV PODMÍNEK NA CHEMICKOU ROVNOVÁHU

- změnou podmínek se poruší rovnováha rovnováha nová
posouvání chemické rovnováhy
- platí obecný princip akce a reakce
- vnějším zásahem (akcí) se vyvolá děj (reakce) ke zrušení účinku vnějšího zásahu
rovnováha = princip pohyblivé rovnováhy = Le Chatelierův princip
1) změna koncentrace
c(C)↓, c(D)↓, c(A)↑, c(B)↑
- odebírání produktů, přidání reaktantů
rovnováha se posune ve směru produktů

c(C)↑, c(D)↑, c(A)↓, c(B)↓
rovnováha se posune ve směru reaktantů
2) změna teploty
- reakce exotermická: ↑t - posun ve směru reaktantů
↓t - posun ve směru k produktů
- reakce endotermická: ↑t - posun ve směru produktů
↓t - posun ve směru k reaktantů
3) změna tlaku
- vliv pouze, je-li reakce homogenní plynná a mění se n

N2 + 3 H2 2 NH3
n=4 n=2
↑p se rovnováha posune tam, kde se zmenšuje počet částic
↓p se rovnováha posune tam, kde se zvětšuje počet částic

↑p N2 + 3 H2 2 NH3 rovnováha ve směru produktu


2. Protolytická = acidobasická rovnováha
- reakce při kterých se vyměňuje proton H+
reakce: disociace kyselin a zásad, vody
neutralizace
hydrolýza solí
A) Teorie kyselin a zásad
a) Arrheniova teorie
kyselina = látka schopná odštěpit H+
zásada = látka schopná H+ přijmout
- jednoduchá teorie, již lze však aplikovat jen na vodné roztoky kyselin a zásad
b) Brönstedova teorie
kyselina = částice (molekula, ion) schopná odštěpit H+
zásada = částice schopná H+ přijmout a vázat
konjugovaný pár tvoři vždy dvojice kyselina - zásada lišící se o kation H+
- při protolytických reakcích spolu navzájem reaguje kyselina jednoho konjugovaného páru se zásadou druhého konjugovaného páru
= kyselina 1 + zásada 1 a kyselina 2 + zásada 2“

Poznámka

Práce obsahuje schémata a ručně psané vzorce. Čistý text práce dosahuje cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17977
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse