Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Chemická vazba - maturitní otázka 5/9

Chemická vazba - maturitní otázka 5/9

Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje popisu jednotlivých druhů chemických vazeb a jejich použití v tomto oboru. Mimo základních charakteristik těchto vazeb jsou reakce ukázány i na reálných případech, obrázky těchto reakcí však nejsou součástí práce. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Elektronový obal - maturitní otázka 4/9, následující Makromolekulární sloučeniny - maturitní otázka 6/9.

Obsah

1.Obecná charakteristika chemické vazby
2.Kovalentní vazby
3.Vazba koordinačně kovalentní
4.Vaznost
5.Polarita kovalentní vazby
6.Struktura molekul s 1 centrálním atomem
7.Struktura a vlastnosti látek s kovalentními vazbami
8.Iontová vazby
9.Kovová vazba
a) Krystalová mřížka kovů
b) Obsazování energetických pásů
c) Vodiče, polovodiče, izolanty
d) Elektrická vodivost sodíku, hořčíku
e) Vlastnosti kovů
10.Mezimolekulové síly (Vodíková vazba, Van der Waalsovy síly
11.
Teorie hybridizace
a) Vznik hybridních orbitalů (HO)
b) Vlastnosti HO
c) Pravidla pro HO
d) Rozdělení hybridizace
e) Prostorové tvary HO - jednoduchá, složená
12.
Teorie molekulových orbitalů (MO)
a) Podmínky pro vznik MO
b) Nevazebné MO
c) Typy a prostorové tvary MO
d) Naplňování MO elektrony
e) Řád vazby

Úryvek

"9. Kovová vazba

 Char.- druh krystalové vazby vzniklé přitažlivou silou mezi mřížkou kladných iontů a
vodivostními elektrony
- extrémně delokalizovaná vazba vyskytující se ve struktuře kovů v pevném stavu
- spočívá ve společném sdílení všech vazebných elektronů všemi atomy – ionty daného krystalu kovu
 Delokalizace elektronů tvořících vazbu: vazebné el nejsou plně soustřěděny-lokalizovány mezi dvěma atomy, ale jsou rozloženy-delokalizovány mezi větším počtem atomů
 Struktura kovů…každý atom kovu je obklopen 8-12 sousedy – el deficit
Kovové krystaly…kationty kovu + „elektronový plyn“ teorie el plyn
Překrývající se orbitaly atomů kovů tvoří energetické pásy, v nichž se pohybují el
Krystalová mřížka krychlová plošně či prostorově centrovaná, šesterečná
 Vlastnosti kovů závisí na typu krystalové mřížky a na počtu el tvořících kovovou vazbu
 Vl: kovový lesk, nepropustnost pro světlo, el a tep vodivost
tažnost, kujnost, slévatelnost…vrstvy atomů mohou po sobě klouzat bez porušení
soudržnosti
Hustota, tvrdost, pevnost, teplota tání – závisí na počtu el podílejících se na kov vazbě

10. Mezimolekulové síly = slabé vazebné ( nevazebné ) interakce
Způsobují vzájemné ovlivňování molekul…ty se mohou spojovat do složitějších struktur
Existují mezi molekulami téže látky, ale i mezi molekulami různých látek
Vodíková vazba – vazba vodíkovým můstkem
 Char. Vzniká mezi molekulami sloučenin, které obsahují v molekulách atom H vázaný na silně elektronegativní atom s malým atomovým poloměrem a s volným elektronovým párem F, O, N … HF, H2O, NH3
Def: Atom H jedné molekuly vytváří slabou vazbu s volným el párem elektronegativního atomu druhé molekuly
– kladný náboj jádra atomu H poutá volný el pár elektronegativního atomu
spojení atomů různých molekul přes H můstek Ad- – Hd+ + ïB à A – H … B
 Spojení molekul do shluků – vznik dimerů, polymerních řetězců
 Důsledek ex H – vazeb…vyšší teploty tání a varu
rozpustnost v polárních rozpouštědlech
 Intermolekulární H - vazby: CH3COOH + CH3COOH, CH3OH + HOH,
CH3OH + CH3OH, NH3 + H2O
 Intramolekulární H - vazby: nitrofenol, dikarboxylové kyseliny, OH-kyseliny

Van der Waalsovy síly – nejslabší interakce,
elektrostatické přitažlivé interakce mezi částicemi
 Rozdělení: coulombické síly, indukční síly, disperzní síly ( Londonovy )
 Coulombické síly – interakce permanentních dipólů nebo dipól–iont,
(solné můstky:iont-iont)
uplatňují se při rozpouštění polární látky či iontové sloučeniny ve vodě
a) dipól – dipól …rozpouštění polárních látek v polárním rozpouštědle HCl v H2O
elektrostatické přitahování opačně nabitých pólů polárních molekul
b) dipól – iont … rozpouštění iontových látek v polárním rozpouštědle NaCl v H2O
 Indukční síly – a) interakce dipól – indukovaný dipól, b) interakce indukovaných dipólů
uplatní se při přiblížení polární molekuly k nepolární molekule
– rozpouštění látek s nepolárními molekulami v polárním rozpouštědle – I2, O2 v H2O
Elektrické pole polární molekuly ovlivní rozložení elektronů v nepolární molekule
- polarizuje ji za vzniku indukovaného dipólu"

Poznámka

Dobře zpracované. V některých místech je práce málo přehledná.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6613
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse