Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chování business zákazníků při nákupu papíru - výzkum

Chování business zákazníků při nákupu papíru - výzkum

Kategorie: Marketingový výzkum

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce seznamuje s historií a současností firmy Morpa, a. s. Uvádí její ekologický program, popisuje nejen produkty, hierarchii potřeb na průmyslovém trhu, cyklus tržní životnosti, ale také šířku a hloubku sortimentu firmy. Představuje koncepci totálního výrobku, která zahrnuje jádro výrobku, hmotný výrobek a výrobek v rozšířeném pojetí. Práce obsahuje FED analýzu, i analýzu makroprosředí a analýzu konkrétního trhu. Druhá část práce je přípravnou fází výzkumu. Její součástí je definování problému, hypotézy a jejich ověření. Nechybí ani plán výzkumu, samotná realizace výzkumu a vyhodnocení jednotlivých hypotéz. Závěr je věnován celkovému zhodnocení a doporučení pro management.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zadání projektu
3.
Historie a současnost firmy Morpa, a. s.
4.
Ekologický program
4.1.
Popis produktu
4.2.
Uspokojování potřeb na průmyslovém trhu – hierarchie potřeb
5.
Cyklus tržní životnosti
5.1.
Šířka a hloubka sortimentu
6.
Charakteristika produktu – koncepce totálního výrobku
6.1.
Jádro výrobku
6.2.
Hmotný výrobek
7.
Výrobek v rozšířeném pojetí
7.1.
FED analýza
8.
Makroprostředí
8.1.
Přírodní faktory
8.2.
Demografické faktory
8.3.
Ekonomické tendence
8.4.
Technologické faktory
9.
Politicko – právní faktory
9.1.
Sociálně kulturní faktory
9.2.
Analýza konkrétního trhu
9.2.1.
Rozsah trhu
9.2.2.
Změny v poptávce a její trendy
9.2.3.
Kdo je zákazník
9.2.4.
Požadavky zákazníků
9.2.5.
Uskutečňování nákupů
10.
Kdo jsou konkurenti
10.1.
Porterova analýza konkurenčních sil
10.2.
Kdo jsou dodavatelé
10.3.
Vztah veřejnosti k produktu
11.
Příprava výzkumu
11.1.
Definování problému
11.2.
Hypotézy
11.3.
Ověření hypotéz
11.4.
Plán výzkumu
12.
Realizace výzkumu
12.1.
Vyhodnocení hypotézy č.1
13.
Vyhodnocení hypotézy č.2
13.1.
Vyhodnocení hypotézy č.3
13.2.
Vyhodnocení hypotézy č.4
13.3.
Vyhodnocení hypotézy č.5
14.
Celkové zhodnocení a doporučení pro management
15.
Vyhodnocení dotazníků celkem
16.
Vyhodnocení dotazníků – segment velkých a středních tiskáren
17.
Vyhodnocení dotazníků – segment velkých copycenter a malých tiskáren
18.
Vyhodnocení dotazníků – segment malých copycenter
19.
Graf faktorů ovlivňujících zákazníky
20.
Graf používanosti různých informačních zdrojů
21.
Graf podílu dodavatelů na zkoumaném trhu
22.
Vzor používaného dotazníku
23.
Vzor používaného dotazníku

Úryvek

"Ekonomické tendence
Růst papírenských závodů a jejich další vznik je samozřejmě podmíněn i ekonomickým vývojem společnosti. Klesající dostupnost podnikatelských úvěrů a růst úrokových sazeb snižuje možnost získání finančních prostředků.
Koupěschopná poptávka v této oblasti existuje, ale je zde i velmi silná konkurence a to jak domácí tak i zahraniční, která tiskařům nabízí široký sortiment výrobků v požadované kvalitě a přiměřené ceny.
Je třeba brát zřetel i na rostoucí rozvoj informačních technologií, které nabízejí jiný způsob uchovávání dat než vytištěním na papír, přenos a uchovávání informací na elektronickém nosiči. Tento substitut nabývá na síle a proto ani tuto konkurenci nelze ignorovat.

Technologické faktory
Díky neustálému vývoji nových technologií dochází k rychlejšímu zastarávání existujících a používaných technik a technologických postupů při výrobě, což se může negativně projevit na kvalitě papíru, hlavně ve srovnání s jinými výrobci, kteří tyto nové postupy používají. To se projeví opět v poptávce po výrobcích.

Politicko-právní faktory
V České republice existuje soustava zákonů, vyhlášek, předpisů a omezení, kterými stát upravuje podnikání a které je třeba respektovat a řídit se jimi. Jedná se o otázky cenové, obchodní, mzdové, vývozní a dovozní, protimonopolní a podobně. Existuje i určitá etika podnikání, kterou je nezbytné v rámci zachování si dobrého jména a udržení nebo získání nových obchodních partnerů dodržovat.

Sociálně kulturní faktory
Porevolučními změnami v našem státě došlo k částečnému přehodnocení žebříčku preferencí jednotlivců. Firmy se snaží tyto změny ve vnímání hodnot zachytit a působit na své zákazníky tak, aby upoutali. Jde zejména o oblast ekologického přístupu k životnímu prostředí, která je dnes celkově vnímána velmi citlivě.
Firmy se také snaží zviditelnit svou účastí na společenském, kulturním a sportovním životě společnosti. Formou sponzorství nebo finančních darů tak upozorňují na svůj zájem o život společnosti.

ANALÝZA KONKRÉTNÍHO TRHU
Rozsah trhu
Oblast našeho výzkumu je soustředěna na Ostravu a blízké okolí
Změny v poptávce a její trendy
- s rozvojem možnosti tisku na papír se v posledních letech začaly na trhu objevovat nové typy papírů
- začaly se objevovat nové požadavky v technologiích výroby papíru zaměřené zejména na ekologii a recyklaci starého papíru.
- předpokládané snížení celkového zájmu o papír
Kdo je zákazník
- zákazníky jsou copycentra a tiskaři, organizované ve formě akciových společností,
společností s ručením omezeným a fyzické osoby
Požadavky zákazníků
- požadavek na kvalitu papíru je třeba odlišit podle různých zákazníků zejména jejich specializace výroby a tisku pro různé účely
-cena přímo závisí na kvalitě. Zákazníci požadují cenu pokud možno co nejnižší, ale nehraje tak velkou úlohu jako kvalita. Vliv na výběr dodavatele samozřejmě mají i nabízené platební a dodací podmínky.
Uskutečňování nákupů
Zákazníci uskutečňují čisté opakované nákupy, což znamená pevnou vazbu na neměnící se dodávaný sortiment a zpravidla i tradiční dodavatelé.
Poptávku lze specifikovat jako pravidelnou, případně jako dodatečnou v obdobích zvýšené potřeby výroby."

Poznámka

Práce obsahuje schéma, tabulky a grafy. Část práce je ve formátu MS Excel (*.xls).
Práce z předmětu Marketingový výzkum - Vysoká škola báňská, Technická Univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera386
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse