Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chování spotřebitele - měřitelnost užitku

Chování spotřebitele - měřitelnost užitku

Kategorie: Spotřebitelské chování

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce zaměřující se na chování spotřebitele. Teoretická část popisuje chování spotřebitele na trhu, jeho uspokojení ze statku. Zabývá se také poptávkou, cenovou elasticitou i příjmovou pružností poptávky. Uvádí indiferenční mapu a křivku z teoretického hlediska. Praktická část, na příkladu pana P, který má hlad a koupí si párek v rohlíku, aplikuje individuální poptávku, přímou měřitelnost užitku a mezní užitek. Dále je analyzováno, v jakém případě mezní užitek pana P začne klesat, jeho celkový užitek, i rovnováha pana P jako spotřebitele při nákupu jednoho statku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Chování spotřebitele a formování poptávky
2.2.
Současný systém školství
2.3.
Cenová elasticita poptávky
2.4.
Faktory ovlivňující elasticitu poptávky
2.5.
Příjmová pružnost poptávky
2.6.
Indiferenční mapa vybraných komodit
3.
Praktická část
3.1.
Poptávka
3.2.
Individuální poptávka
3.3.
Přímá měřitelnost užitku
3.4.
Mezní užitek
3.5.
Celkový užitek
3.6.
Rovnováha spotřebitele při nákupu jednoho statku
3.7.
Spotřebitelův přebytek
4.
Závěr

Úryvek

"2. Praktická část
Jako příklad pro praktickou část jsem si vybrala pana Petra, který má hlad a koupí si párek v rohlíku. Na panu Petrovi budu aplikovat individuální poptávku, přímou měřitelnost užitku, mezní užitek a v jakém případě mezní užitek pana Petra začne klesat, jeho celkový užitek a rovnováhu pana Petra jako spotřebitele při nákupu jednoho statku.

Poptávka
Poptávka ukazuje závislost poptávaného množství statku na jeho ceně. Vypovídá kolik statku bude poptáváno při té které ceně.
Poptávku můžeme rozlišit:
a) celková poptávka (agregátní) - představuje souhrn všech zamýšlených koupí na trhu
b) individuální poptávka - vyjadřuje poptávku jediného spotřebitele
c) tržní poptávka - představuje souhrn individuálních poptávek na určitém vymezeném trhu
My se budeme zabývat poptávkou jediného spotřebitele a to individuální poptávkou.

Individuální poptávka
Poptávka ukazuje jak se mění kupované množství statku v závislosti na jeho měnící se ceně, ovšem při nezměněném důchodu a při nezměněných cenách ostatních statků.
Při různých cenách chce pan Petr kupovat různý počet párků v rohlíku. Spojením těchto bodů dostáváme křivku jeho poptávky.

Pro lepší názornost je individuální poptávka pana Petra znázorněna na grafu (označená písmenem d).

Přímá měřitelnost užitku
Jedním ze základních problémů, které spotřebitel musí řešit, je kolik určitého statku má kupovat?
Pan Petr má hlad a proto si kupuje jeden párek v rohlíku, avšak protože má ještě stále pocit hladu, kupuje si druhý párek v rohlíku a další.
Otázkou je kolik si těchto párků v rohlíku koupí?

Předpokládejme, že pan Petr je schopen ocenit užitek z párků v rohlíku v peněžních jednotkách (prakticky to znamená, že je schopen říci, kolik by maximálně za takový párek v rohlíku zaplatil).

Když se pan Petr rozhoduje o koupi dalšího párku v rohlíku, vždy porovnává uspokojení (užitek) z tohoto dodatečného párku v rohlíku s cenou, kterou by za něj musel zaplatit.

Dále předpokládejme, že cena párku v rohlíku je 10 Kč a tudíž pan Petr nebude ochoten dávat více za párek v rohlíku, než kolik mu párek v rohlíku přináší dodatečného uspokojení (užitku), tj. jaký je jeho mezní užitek.


Mezní užitek
Panu Petrovi jeden párek v rohlíku nestačil, snědl první párek v rohlíku, potom druhý, třetí.
Je zřejmé, že první párek v rohlíku snědl s největší chutí (měl z něj největší uspokojení) a další již s menší chutí a další ještě s menší.
V této souvislosti hovoříme o tzv. mezním užitku pana Petra ze snědených párků v rohlíku.
Přírůstek uspokojení z další dodatečné jednotky statku nazýváme mezním užitkem. Jinak řečeno, mezní užitek je určen peněžní částkou, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit při nákupu další jednotky statku.

Mezní užitek, který pan Petr nabýval konzumací párků v rohlíku by mohl mít grafickou podobu zobrazenu na následujícím obrázku.

Mezní užitek s rostoucí spotřebou klesá. Tento jev nazýváme zákon klesajícího mezního užitku.
V našem případě mezní užitek z každého dalšího párku v rohlíku s rostoucím počtem klesá.

Celkový užitek
Celkový užitek vyjadřuje celkové uspokojení, které spotřebiteli přináší spotřeba statků. Je zároveň vyjádřen množstvím peněz, které je spotřebitel ochoten za statky celkově zaplatit.

Jak pan Petr postupně jí párky v rohlíku, tak se mu současně zvyšuje celkové uspokojení plynoucí ze snědených párků v rohlíku a můžeme říci, že se mu i zvyšuje celkový užitek ze snědených párků v rohlíku.

Celkový užitek, který pan Petr získával konzumací párků v rohlíku by mohl mít grafickou podobu zobrazenu na následujícím obrázku."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 6 stran. Práce obsahuje tabulky, výpočty a schémata.
Teoretická část je shodná s teoretickou částí práce "Chování spotřebitele", dostupné na: http://seminarky.cz/Chovani-spotrebitele-14908.
Práce z předmětu Mikroekonomie - The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14927
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse