Cíle a obsah výchovy


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá cíli a obsahem výchovy. Nejdříve jednotlivé cíle stručně charakterizuje, poté uvádí jejich strukturu, včetně jejich funkce. Popisuje obsah výchovy, a věnuje se konkretizaci cílů výchovy z hlediska historického vývoje od prvobytně pospolné společnosti až po zástupce české pedagogiky. Zmiňuje také některé významné osobnosti.

Obsah

1.
Cíle a obsah výchovy
1.1.
Pedagogická teologie
1.2.
Individuální výchovný cíl
1.3.
Sociální výchovný cíl
2.
Struktura výchovných cílů
2.1.
Cíle materiální (informativní)
2.2.
Cíle formální (formativní)
2.3.
Cíle adaptační
2.4.
Cíle anticipační
2.5.
Cíle teoretické
2.6.
Cíle praktické
2.7.
Cíle autonomní
2.8.
Cíle heteronomní
2.9.
Cíl individuální
2.10.
Cíle sociální
2.11.
Cíle z hlediska závaznosti
2.12.
Cíle z hlediska náročnosti
2.13.
Cíle z hlediska řízení
2.14.
Základní struktura hierarchie cílů
2.15.
Funkce výchovných cílů
3.
Obsah výchovy
4.
Konkretizace cílů výchovy z hlediska historického vývoje
4.1.
Historický vývoj výchovného cíle a obsahu
4.1.1.
Prvobytně pospolná společnost
4.1.2.
Starověk – starověké Řecko, Řím
4.1.3.
Křesťanství
4.1.4.
Středověk
4.1.5.
Renesance a
4.1.6.
16. století Martin Luther
4.1.7.
17. – 18. století
4.1.8.
Konec 18. – začátek 19. století
4.1.9.
Švýcarsko 19. století
4.1.10.
Německo 19. století
4.1.11.
Rusko přelom 19. – 20. Století
4.1.12.
Zástupce české pedagogiky

Úryvek

"Východiska pro stanovení výchovných cílů jsou obsažena v následujících oblastech a koncepcích:
a) naturalistická – zdůrazňuje respektování vrozených dispozic, potřeb jedince, vytváření podmínek pro rozvoj vlastní osobnosti
b) sociologická – klade důraz na společenskou situaci a potřeby společnosti, na přípravu schopného, uvědomělého, kvalifikovaného a prospěšného jedince pro společnost s cílem odpovědně plnit sociální funkce
c) kulturní – vycházející z kulturních hodnot dané společnosti, z nutnosti jejich osvojení, zachování a dalšího rozvíjení, zdůraznění mravní a estetické báze výchovného procesu
d) futurologická – opírající se o prognózy vývoje společnosti a orientaci výchovných záměrů na charakter a potřeby života v budoucnosti

Všechny představy o tom, kam má výchova směřovat, podmíněné výše uvedenými východisky, jsou pak formulovány jako určité požadavky, normy. K jejich formulaci může dojít následujícími cestami:
a) voluntaristicky – formulují je odpovědní jednotlivci na základě svých pohledů, představ, přání
b) empiricky – jsou stanovovány na základě dosavadních zkušeností, výchovné praxe a úvah spjatých s praxí
c) vědecky – jsou formulovány na základě vědecké analýzy, objektivně existujícího stavu a zákonitostí vývoje společnosti i jedince s ohledem na perspektivy tohoto vývoje

Pedagogická teologie
• speciální část pedagogiky zabývající se teorií výchovných cílů
• východisko lze spatřovat ve filozofii výchovy¨
• představy o tom, čeho se má výchovnou činností dosáhnout, jsou odlišné tak, jak jsou odlišné různé filozofické koncepce. Rousseau např. vykresluje ideál výchovy jako výsledek přirozeného vývoje. Jeho naturalismus a romantismus přenáší těžiště výchovy na dítě. Cíle je třeba hledat v jeho vlastních zájmech a schopnostech
Výchovné cíle lze odvodit ze situace a potřeb společnosti, pak hovoříme o modelu zprostředkujícím. Jedná se o racionální model plánování, který i přes svou racionalitu v sobě zahrnuje určitý moment nejistoty, jak plány dopadnou a zde vytčených cílů bude dosaženo. Zmíněné platí zejména u cílů vzdálenějších.
Z potřeb vychovávaného jedince vychází model vstřícný. V něm dominuje prvek empirický, představuje svobodu žáka v pedagogické situaci. Jde obrazně o jakési setkání vychovávaného s výchovně vzdělávací situací (prostředím). Tento model konkrétně popisuje začátek výchovného procesu, ale nepokouší se předem formulovat výsledky. Termín cíl zde pak označuje spíše směr než konečný stav. Vychovávaný může při přijmout to s čím se setkává, ale může projít i mimo, metody a formy nejsou v tomto případě odvozeny od cílů, je tomu vlastně naopak."

Poznámka

Obsahuje věcnou chybu ve jméně Martina Luthera.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.tahaky-referaty.sk/Zaklady-pedagogiky/2211/&i9=; http://www.oxygy.com/KPR-sikulova-obecdidaktikascripta-pf-ujepurkyne-materialy/48; http://www.oxygy.com/KPR-sikulova-obecdidaktikascripta-pf-ujepurkyne-materialy/53.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16613
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse