Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Cíle firmy, produkční aktivita a náklady - otázky z ekonomie 4/22

Cíle firmy, produkční aktivita a náklady - otázky z ekonomie 4/22Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie zachycuje hlavní a alternativní cíle firmy a zabývá se produkční aktivitou a náklady firmy a možnostmi jejich grafického znázornění. Předchozí část série naleznete zde Tržní poptávka, elasticita poptávky - otázky z ekonomie 3/22 a následující zde Náklady, příjmy a zisk firmy - otázky z ekonomie 5/22.

Obsah

1.
Teorie firmy
2.
Zisk jako hlavní cíl firmy
3.
Alternativní cíle firmy
4.
Krátkodobá produkční fce (KPF)
5.
Krátké a dlouhé období
6.
Celkový, průměrný a mezní fyzický produkt
7.
Výrobní stadia
8.
Dlouhodobá produkční funkce
9.
Zákon klesající mezní produktivity
10.
Produkční funkce, teorie produktu
11.
Náklady firmy v krátkém období
12.
Náklady firmy v dlouhém období
13.
Odvození nákladové křivky
14.
Zisk

Úryvek

"Teorie firmy
Základní funkcí firmy je výroby produktu, tj. produkce a poskytování statků a služeb. Aby firma mohla své poslání vykonávat, potřebuje určité předpoklady výroby, které poptává na trhu výrobních faktorů, a tyto výrobní faktory mají povahu vstupů do firmy. Firma je pak transformuje na výstup, tedy produkt. Firmy přijímá tři základní rozhodnutí - CO, JAK a PRO KOHO bude vyrábět, tedy jaký produkt a v jakém množství při dané ceně na trhu bude vyrábět, jakou technologií a s jakými vstupy a kdo z toho bude mít daný užitek. Spotřebitel ve formě spotřeby a daná firma ve formě výnosů z prodeje.

Zisk jako hlavní cíl firmy
Zisk je hlavním cílem firmy a jako takový představuje hlavní podnět k podnikání. Prostřednictvím zisku firma prokazuje svoji úspěšnost nejen ve vztahu ke svým vlastníkům či pracovníkům, ale i k partnerům a konkurenci.

Zisk je předpokladem tvorby dalších zdrojů, investicí, technického rozvoje apod.

Maximalizaci zisku můžeme rozdělit na dvě složky:
1) Snižování nákladů na výrobu, vyhledávání úspor. Ve velmi dlouhém období pak velikost zisku ovlivňuje uplatňování technického pokroku, které vede ke zvyšování produktivity práce a tím ke snižování nákladů.

2) Maximalizace příjmů. V podmínkách dokonalé konkurence je cestou ke zvyšování příjmů zvyšování objemu výroby. V nedokonalé konkurenci růst objemu výroby může vést dokonce k poklesu příjmů. Proto v nedokonalé konkurenci není maximalizace objemu produkce jedinou možností zvyšování příjmů, používají se hlavně jiné metody:
- cenová konkurence – snížení ceny z důvodů zvýhodnění před konkurenty
- necenová konkurence – různé metody, je nákladná

Dále se např. používá pohyb cen hlavního výrobku a komplementů. Snížení ceny hlavního výrobku vyvolá růst poptávky a tím i růst poptávky po zdraženém komplementu.

Alternativní cíle firmy
Jelikož v praxi není dost možná maximalizace zisku, jelikož firma nemá dostatečné množství informací."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou grafy a tabulka o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5137197f667ef.zip (37 kB)
Nezabalený formát:
Firma_produkce_naklady_otazky_eko_4.doc (135 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse