Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Činnosti ve stavebnictví

Činnosti ve stavebnictví

Kategorie: Stavebnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je jakýmsi řezem stavební ekonomiky. Tématicky je členěna na několik samostatných celků - celkem tedy 12. První z nich se týká předání staveniště. Zde najdeme to, co by mělo být sepsáno v zápise o předání staveniště a za jaké účasti se může zápis konat. Druhý se zabývá velmi podobným tématem a to předáním stavby. Zde jsou zodpovězeny téměř stejné otázky jako u předchozí kapitoly. Další je zařízení staveniště - tedy graficky znázorněné výrobní, provozní a sociální zařízení staveniště. 2.stupeň projektové dokumentace - tedy prováděcí projekt řeší obsahové otázky projektové dokumentace, konkrétně je to ukázané na rodinném domku. V kapitole časového plánování jsou řešeny základní metody stavění a to metoda postupná, souběžná a proudová. Další kapitola se týká účastníků výstavby. Zde jsou vyjmenováni přímí a nepřímí účastníci výstavby. U přímých účastníků výstavby je znázorněna v tabulce jejich možná funkční náplň. Dále jsou zde jednotlivé funkce podrobně popsány. Územní plánování řeší komplexně funkční využití. Najdeme zde územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, orgány územního plánování, či typy územního rozhodnutí. Velmi důležitou kapitolou je typový kalkulační vzorec užívaný ve stavebnictví. Ten řeší vztahy mezi přímými a nepřímými náklady. Následující kapitola se zabývá normováním. To je rozděleno na výkonové normy a na normy práce strojů. V další kapitole je schéma a popis investiční činnosti. Najdeme zde i odpověď na otázky jaké máme typy činností v investičním procesu a další. Předposlední kapitolou jsou kalkulace. Zde je vysvětlen postup zpracování kalkulací a najdeme zde i jednotlivé druhy cen. Poslední kapitola pojednává o odměnách za technické práce. Je zde popsán postup, jak se stanovují ceny za technické práce, jak se určují časové a úkolové honoráře. Je zde i názorná tabulka rozdělení úkolového honoráře.
Obsah:
1. Předání staveniště
a) Zápis o předání staveniště
2. Předání stavby
3. Zařízení staveniště
4. 2. stupeň projektové dokumentace – prováděcí projekt
a) Časové plánování
b) Účastníci výstavby
c) Územní plánování
d) Typový kalkulační vzorec
5. Normování
6. Investiční činnost
7. Kalkulace
8. Odměny za technické práce
Úryvek z práce:
"2. stupeň projektové dokumentace – prováděcí projekt
obsah projektu:
• průvodní zpráva
• souhrnná technická zpráva
• výkresy (skladba dle objektu)
• zastavovací plán
• koordinační plán
• POV
• rozpočet
PRŮVODNÍ ZPRÁVA:
- obvykle se používá schéma, které je upřesňováno stavebním úřadem
RODINNÝ DOMEK
• architektonicky-stavební řešení
- technická zpráva
- základy, půdorysy, řez, střecha, stropy, 2 pohledy
- 1:50, 1:100
• statické řešení
• technické vybavení
o zdravotní technika
- zdravotní instalace - vodovod – technická zpráva, půdorysy
- kanalizace – technická zpráva, půdorysy, řezy
- plynovod
o elektroinstalace
- nízké napětí – technická zpráva, půdorysy, rozvaděč, hlavní rozvaděč
- bleskosvod – technická zpráva, půdorys, uzemnění
- slaboproud – jednotný čas, kabelová televize, rozvody počítačové sítě, telefony
- EPS – elektropožární signalizace
o vytápění
- plyn – viz plynovod
- elektřina – viz elektroinstalace
- tuhá paliva – RAM – regulace a měření, MAR – měření a regulace
• požární technická zpráva
- provede se aktualizace průvodní zprávy ze zadání stavby a doplní o předpokládané náklady stavby
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA:
• charakteristika území stavby
- vyhodnocení polohy a stavu staveniště
- provedené průzkumy
- použité mapově a geodetické podklady
• urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení
- zdůvodnění
- popis využití – výrobní program
- řešení dopravy
- úprava prostranství a ploch
- péče o životní prostředí
- péče o bezpečnost práce
- protipožární zabezpečení stavby
- zařízení civilní obrany a využití
- řešení protikorozní ochrany a ochrany proti bludným proudům
- zajištění televizního příjmu
- stanovení nových ochranných pásem
- popis koordinace při souběhu prací
• zemní práce
• podzemní voda
• kanalizace
• zásobování vodou
• teplo a palivo
• rozvod elektrické energie
• ostatní druhy energie
• veřejné osvětlení
• slaboproudé rozvody
VÝKRESY
- člení se podle objektů
- objekty pozemního stavitelství – viz schema RD
složení výkresové části a objekt inženýrského stavitelství:
- technická zpráva
- situace včetně zákresu do území 1:200
- podélné profily 1:1000-délka/100-výška
- vzorové příčné řezy
- charakteristické příčné řezy
- způsob zakládání
- vytyčovací výkres nebo schema"

Poznámka

Psané v poznámkách. Práce je doplněna o tabulky, schémata a vzorce.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8665
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse