Název Goodness Staženo

Činnosti ve stavebnictví

Práce je jakýmsi řezem stavební ekonomiky. Tématicky je členěna na několik samostatných celků - celkem tedy 12. První z nich se týká předání staveništ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví

88x

Investiční výstavba - výpisky z přednášek

Práce formou výpisků a schémat popisuje investici, její životní cyklus, části a náležitosti. Charakterizuje investiční celky, trh s nimi a stanovení c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Stavebnictví

37x

Hospodaření s vodou - přednášky

Zápisky z přednášek obsahují poznatky o různých aspektech hospodaření s vodou. Úvodní část patří charakteristice základních pojmů a historii vodního h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Vodní hospodářství

4x

Legislativa stavebnictví

Zápisky z přednášek předmětu Legislativa stavebnictví ve své první části seznamují s obsahem jednotlivých částí stavebního zákona a profesními předpis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Právo

4x

Základy stavební legislativy

Zápisky z přednášek pokrývají základy stavební legislativy. Seznamují s pojmy a zásadami vztahujícími se k problematice staveništního provozu a ochran... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Právo

0x

Výstavba a veřejná správa, péče o zdravé životní podmínky, přírodní a kulturní dědictví

Zápisky z přednášek se zabývají legislativním ukotvením vztahu výstavby a veřejné správy, péče o zdravé životní podmínky a přírodní i kulturní bohatst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Právo

0x

Management stavebnictví

Zápisky z přednášek managementu stavebnictví nabízí několik témat tohoto oboru. První přednáška se zabývá obecnými principy funkce trhu se specifikací... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Stavebnictví

0x

Výstavba a veřejná správa, péče o zdravé životní podmínky, přírodní a kulturní dědictví, výstavba, informace a infrastruktura

Zápisky z přednášek se zabývají legislativním ukotvením vztahu výstavby a veřejné správy, péče o zdravé životní podmínky a přírodní i kulturní bohatst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Právo


0x

Management výstavby - slovensky

Zápisky z přednášek se zajímají o problémy managementu výstavby. Po přehledu účastníků výstavby se zabývají otázkou přípravy výstavby a k ní potřebné ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Management

0x

Teplotechnika - slovensky

Zápisky se v bodech věnují teplotechnickým aspektům budov. Zabývají se problematikou energetické hospodárnosti, tepelným odporem konstrukce, šířením t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Technické - ostatní

0x