Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Členská schůze a představenstvo v družstvu - 25/33

Členská schůze a představenstvo v družstvu - 25/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text heslovitě představuje družstvo. Nejdříve uvádí právní charakteristiku družstva a vypisuje jeho orgány. Poté informuje o členské schůzi. Zabývá se jejím svoláním, usnášením a působností. Dále popisuje dílčí členskou schůzi a shromáždění delegátů. Pojednává o představenstvu družstva. Zejména o volbě členů, odpovědnosti za způsobenou škodu, i schůzi představenstva. V závěru se věnuje orgánům běžného družstva. Předchozí část naleznete zde Kontrolní orgány družstva - 24/33, následující Právní a majetková charakteristika družstva - 26/33.

Obsah

1.
Právní charakteristika družstva
2.
Orgány družstva
2.1.
Družstvo musí mít povinně tři orgány
2.2.
Společná ustanovení o členství v orgánech družstva
2.3.
Zástupci PO
3.
Členská schůze
3.1.
Svolávání členské schůze
3.2.
Usnášeníschopnost členské schůze
3.3.
Dílčí schůze
3.4.
Shromáždění delegátů
3.5.
Náhradní členská schůze
3.6.
Zápis o členské schůzi
3.7.
Neplatnost usnesení
4.
Představenstvo družstva
4.1.
Volba členů a předsedy představenstva
4.2.
Členové představenstva
4.3.
Působnost představenstva
4.4.
Odpovědnost za způsobenou škodu
4.5.
Schůze představenstva
4.6.
Zákonné zastoupení
4.7.
Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
5.
Orgány běžného družstva
5.1.
Odstoupení z funkce

Úryvek

"SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ČLENSTVÍ V ORGÁNECH DRUŽSTVA
- týkají se pouze orgánů volených, nikoli členské schůze
- funkční období členů orgánů družstva určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let. Výjimka se vztahuje na členy prvních orgánů po založení družstva, kt. mohou být voleni jen na období nejvýše 3 let. Neurčují-li stanovy jinak, mohou být členové orgánů voleni i opětovně

ZÁSTUPCI PO
- zástupci PO, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost, jako by byli členy těchto orgánů osobně
- za jejich závazky z této odpovědnosti ručí PO, kt. je zmocnila
- shodně s právní úpravou kapitálových obchodních společností je řešen zákaz neslučitelnosti funkce člena statutárního orgánu a kontrolního orgánu družstva
- stanovy mohou určit další případy neslučitelnosti funkcí nebo okolnosti, pro které člen družstva nemůže být členem některého voleného orgánu družstva

ČLENSKÁ SCHŮZE

Nejvyšším orgánem družstva, kt.:
• rozhoduje o nejvýznamnějších družstevních záležitostech, kt. vyjmenovává zákon
• může si vyhradit rozhodování kterékoli jiné otázky týkající se družstva a jeho činnosti
• volí ostatní orgány družstva a tyto orgány jsou povinny „skládat účty“ ze své činnosti

SVOLÁVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
- stanovy určí frekvenci jejího konání (neméně však jednou za rok) a způsob oznámení svolání
- členskou schůzi svolává představenstvo družstva způsobem určeným stanovami s navrhovaným programem jednání
- jelikož družstvo vede seznam všech svých členů, může být členská schůze svolána pozvánkou zaslanou každému z nich
- u družstev s velkým počtem členů je možné v souladu se zněním stanov svolat členskou schůzi i oznámením publikovaným v tisku
- žádost o doplnění programu členské schůze - požádá-li o to 1/3 členů družstva nebo kontrolní komise, popřípadě 3 delegáti zařadí představenstvo na pořad jednání členské schůze i jimi určenou záležitost (přiměřeně se použije § 182 odst. 1 písm. a) ObZ)
- členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 všech členů družstva, kontrolní komise (v dalších případech určují-li tak stanovy) x představenstvo nesvolá členskou schůzi, tak aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti – je osoba písemně pověřena osobami nebo orgánem, kt. požadoval svolání členského schůze svolat členskou schůzi sama "

Poznámka

Informace platné k 1. 1. 2010.
Práce obsahuje částečný opis Obchodního zákoníku, části II., hlava 2 - Družstvo.
Body 1.- 3.1. jsou shodné s prací Družstvo - kontrolní orgán: http://www.seminarky.cz/-18829.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18830
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse