Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cromwell a.s. - strategická analýza slovensky

Cromwell a.s. - strategická analýza slovensky


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje strategickou analýzu společnosti Cromwell - první soukromé společnosti na Slovensku, která nabízí komplexní služby hybridní pošty. Text nejdříve představuje společnost jako celek, poté se zaměřuje na charakteristiku divize doručování. Je zde vypracována SLEPT analýza, Porterův model konkurenčního prostředí, i analýza zákazníků, konkurence a dodavatelů. Nechybí ani analýza interních faktorů organizace, především marketingových, výrobních a finančních faktorů. Jsou vypsány silné a slabé stránky organizace, její příležitosti a hrozby. Na základě analýzy SWOT jsou uvedeny zlepšující návrhy a doporučení.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Vymedzenie strategického rámca
1.2.
Charakteristika SBU – Divízia Doručovanie
1.2.1.
Produkty a služby SBU
1.2.2.
Slovenský trh adresného a neadresného doručovania
1.3.
Diskusia o koncepte strategického riadenia aplikovaného v tejto práci
1.3.1.
Koncept strategického riadenia použitý v tejo práci
2.
Analýza faktorov obecného okolia (SLEPT analýza)
2.1.
Sociálne faktory
2.2.
Legislatívne faktory
2.3.
Ekonomické faktory
2.4.
Politické faktory
2.5.
Technologické faktory
2.6.
Zhrnutie analýzy
3.
Analýza faktorov oborového okolia
3.1.
Porterov model konkurenčného prostredia
3.1.1.
Vyjednávacia sila zákazníkov
3.1.2.
Vyjednávacia sila dodávateľov
3.1.3.
Hrozba vstupov
3.1.4.
Hrozba substitútov
3.1.5.
Konkurečná rivalita v odvetví
3.1.6.
Zhrnutie analýzy
3.2.
Analýza zákazníkov, konkurencie a dodávateľov
3.2.1.
Zákazníci
3.2.2.
Konkurenti
3.2.3.
Dodávatelia
3.2.4.
Zhrnutie analýzy
3.3.
Analýza očakávaní a cieľov dôležitých „stakeholders“
4.
Zhrnutie analýzy
5.
Analýza interných faktorov organizácie
5.1.
Marketingové faktory
5.2.
R & D faktory
5.3.
Výrobné faktory
5.4.Ľudské a firemné zdroje
5.5.
Finančné a rozpočtové faktory
5.6.
Zhrnutie analýzy
6.
Konkurenčná pozícia organizácie
7.
SWOT analýza
8.
Návrhy a opatrenia pomocou výsledkov SWOT analýzy
9.
Doporučenia pre implementáciu/ďalší postup

Úryvek

"5. Analýza interných faktorov organizácie

5.1 Marketingové faktory
Spoločnosť sa z hľadiska dlhodobej stratégie zameriava hlavne na trh adresnej distribúcie. V tomto segmente poskytuje hybridnú poštu najmä väčším firemným zákazníkom, ktorí na outsourcing týchto služieb vypisujú tendry. To znamená, že spoločnosť až na základe konkrétneho tendra pripravuje dôkladnú prezentáciu zameranú na konkrétneho klienta. Vďaka kvalite poskytovania hybridnej pošty si spoločnosť vytvorila dobré portfólio klientov(S), a tým jednoduchšie a ľahšie sa môže dostať k ďalším veľkým zákazníkom.
Na trendy, ktoré vypisujú spoločnosti s veľkými objemami pošty (banky, poisťovne, utility services spoločnosti, loyaly card spoločnosti, ...) je spoločnosť na základe svojho doterajšieho pôsobenia vždy prizvaná, a teda nemusí vynaložiť žiadne náklady na marketingovú propagáciu svojich služieb .(S)
Avšak je treba podotknúť, že pre mnohých potencionálnych firemných zákazníkov je hybridná pošta ešte stále novým pojmom a SBU by mala zjednodušiť všeobecné podmienky hybridnej pošty natoľko, aby boli zrozumiteľné všetkým klientom, ktorí majú záujem o túto službu.(W)
SBU nepoužíva jednotnú cenovú stratégiu pre svoje služby. Jednotlivé cenové stratégie sa odvýjajú od konkrétneho prípadu, a teda aj ich účinnosť sa meria jednotlivo. Vytváranie týchto stratégii ovplyvňuje množstvo faktorov. Vďaka tomu, že sa tieto stratégie vytvárajú presne na mieru, je aj ich účinnosť oveľa výššia ako je to u stratégii vytváraných všeobecne.(S)
Poverení obchodní zástupcovia spoločnosti pri získavaní už konkrétnych zákaziek a uzatváraní zmlúv s presným vymedzením poskytovaných služieb jednajú s tými najvyššími predstaviteľmi spoločností. V týchto kruhoch sú zavedené veľmi korektné a prísne pravidlá business správania. Práve preto má spoločnosť k dispozícii ľudí, ktorí sú schopní komunikovať aj na tejto úrovni, a tým pádom je schopná vytvárať si veľmi dobré vzťahy s kľúčovými zákazníkmi.(S)

5.2 R & D faktory

Spoločnosť neuskutočňuje žiadny výskum a vývoj, avšak snaží sa vyžívať vo svojich činnostiach najnovšie technológie a procesy, aby svojim zákazníkom bola schopná poskytnúť najmodernejšie a najkvalitnejšie služby.
Na jednotlivé pracovné pozície v riadiacich funkciách vybrala ľudí, ktorí sú schopní vyhľadávať neustále spôsoby vylepšovania súčasných systémov a sledovať nové trendy.(S)
Pre SBU je existenčné dôležité, že má k dispozícii najmodernejšie technologické vybavenie pre účely hybridnej pošty.(S)

5.3 Výrobné faktory

Tým, že spoločnosť sa špecializuje na komplexné služby spojené s poskytovaním hybridnej pošty, má nižšie konečné náklady v porovnaní so SP, prípadne inými poštovými operátormi.(S) Avšak svoje náklady by sa mala snažiť znižovať optimalizáciou výroby a doručovacích vĺn. Najkritickejšie faktory :
• malý počet stabilných distribučných vĺn pre adresné doručovanie (W)
• nespájanie viacerých adresných zákaziek na zvýšenie objemu zásielok do vlastnej siete (W)
• limitovaný minimálny objem jednorázového podaja kvôli efektivite adresného doručovania (W)
• je potrebné definovať náklady a časovú náročnosť predpoštovej prípravy zásielok v sorting centre"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 19, 5 strany. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů vyznačených v použité literatuře.
Práce pro modul Business Enviroment - Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18877
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse